Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2009-05-07T18:18:13+02:00
W dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 związki zawodowe zostały powiadomione przez dyrektora PKC Group Poland Tomasza Sokolewicza o przeprowadzeniu przez firmę zwolnień grupowych. Zwolnienia te mają objąć aż 100 osób. Według dyrektora spowodowane jest to kolejnym zmniejszeniem zamówień MAN-a na wiązki elektryczne. Z pisma, jakie otrzymali przedstawiciele związków zawodowych wynika, że zwolnienie zostanie przeprowadzone jednorazowo wobec pracowników nim objętych. Oznacza to, że pracownicy objęci zwolnieniem grupowym otrzymają wypowiedzenia o pracę w maju z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy tych pracowników ustanie z dniem 30 czerwca 2009 roku. Trzeba zaznaczyć, że zwolnienia grupowe przeprowadzone mają zostać w czasie, gdy nie zostali jeszcze zwolnieni pracownicy (29 osób), którzy wymówienia otrzymali w tym i ubiegłym tygodniu. W sumie w ciągu niewielkiego okresu czasu zwolnionych zostanie 129 osób. Dodając do tego zwolnienie 28 osób w styczniu bieżącego roku będzie to 175. Ale to nie wszystko, bo w grudniu roku ubiegłego zwolniono prawie 200 osób. Pracodawca ma 20 dni na wynegocjowanie ze związkami zawodowymi porozumienia dotyczącego warunków zwolnień grupowych.
2009-05-06T15:09:36+02:00
W dniu dzisiejszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej poświęcone głównie sytuacji w firmie PKC Group Poland. Przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił zebranym aktualną sytuację w firmie skupiając się głównie na spotkaniach z Zarządem zakładu i ostatnich zwolnieniach. Za niedopuszczalne uznał przerzucanie wszystkich skutków braku pracy w firmie na pracowników, co przejawia się właśnie zwolnieniami i propozycją Zarządu wzięcia przez pracowników produkcyjnych 3 dni urlopu bezpłatnego. W zamian za wzięcie urlopu pracownicy nie otrzymują jakichkolwiek gwarancji, że nie będzie dalszych zwolnień. Gościem Komisji był dyrektor PKC Group Poland Tomasz Sokolewicz. Niestety dyrektor nie przedstawił dobrych dla Związku i pracowników informacji a wprost przeciwnie zapowiedział dalsze zwolnienia. Jak stwierdził pan Sokolewicz sytuacja w firmie nie poprawi się przynajmniej do końca bieżącego roku. Następnie dyrektor odpowiadał na pytania zadawane przez poszczególnych członków Komisji. Jedno z nich to, dlaczego zwalniani są tylko pracownicy produkcyjni a zwolnienia nie dotykają pracowników umysłowych i pośrednio produkcyjnych. Dyrektor wyjaśnił, że pracownicy ci mają dużo pracy związanej z tworzeniem procedur i struktury firmy, dlatego zwolnienia i ewentualne urlopy bezpłatne nie będą ich dotyczyły. Nie oznacza to jednak, że będzie tak cały czas, bo w przypadku spadku zatrudnienia na produkcji konieczne będą zmiany organizacyjne, co może oznaczać, że zwolnienia dotkną i tę grupę. Dyrektor Sokolewicz zapowiedział, że wycofa się z propozycji, aby pracownicy wzięli urlopy bezpłatne. Uchwałą Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku 13 nowych członków.
2009-05-04T15:32:04+02:00
Pod koniec ubiegłego tygodnia związki zawodowe zostały poinformowane o kolejnej turze zwolnień w PKC Group Poland firmie powstałej z przejętej przez Finów części starachowickiego zakładu MAN-a. Firma produkuje wiązki elektryczne dla tego niemieckiego koncernu, ale w związku z dramatycznym spadkiem produkcji w MAN-ie ma poważne problemy z zapewnieniem pracy dla pracowników. Jak stwierdził dyrektor PKC Group Poland Tomasz Sokolewicz na chwilę obecną zatrudnienie jest za duże o 85 osób. Firma zwolni 29 pracowników, aby nie wejść w grupowe zwolnienia, co zobowiązywałoby ją do prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi i powiadomieniem o tym fakcie Powiatowego Urzędu Pracy. Już następnego dnia (w czwartek) wręczono wymówienia 15 osobom zatrudnionym na umowach terminowych. Kolejne 14 osób zwolniono w poniedziałek (4 maja). Niestety niewiele to zmieni sytuację firmy, dlatego zarząd wystąpi do pracowników o to, aby każdy z pracowników produkcyjnych wziął 1 dzień bezpłatnego urlopu. Pozwoliłoby to na uniknięcie dalszych zwolnień do miesiąca sierpnia. Na chwilę obecną nie jest wiadome jak będzie wyglądała praca w ostatnich miesiącach bieżącego roku. Trzeba przypomnieć, że od czasu, gdy PKC Group przejął wydział produkcji wiązek elektrycznych (1 stycznia 2009) roku zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 200 osób. Ostatnie zwolnienia (28 osób) były w styczniu.
Nie 3 Maj 2009, 18:11
Zdjęć: 61
3 maja w Starachowicach
2009-05-03T18:11:15+02:00
Jak w całej Polsce 3 maja obyły się w Starachowicach uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele Wszystkich Świętych. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz Józef Domański. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości gdzie złożyli wiązanki i zapalili znicze. Okolicznościowe przemówienia wygłosili świętokrzyscy posłowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu a także parlamentarzyści i mieszkańcy Starachowic. W roku bieżącym dało się zauważyć znacznie więcej sztandarów niż w latach ubiegłych. Dopisały szkoły. Poczet sztandarowy Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses stanowili: Andrzej Kępiński, Mirosław Chorab i Mirosław Górecki. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty. W imieniu komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses wiązankę pod Pomnikiem Niepodległości złożyli Jan Seweryn, Mirosław Górecki i Mirosław Chorab.
Sob 2 Maj 2009, 13:48
Zdjęć: 2
3 MAJA - Wywieś flagę
2009-05-02T13:48:19+02:00
Jutro przypada kolejna rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja. Dzień ten jest świętem państwowym, dlatego postarajmy się, aby je w patriotyczny sposób uczcić biorąc udział w uroczystościach oficjalnych jak i w imprezach towarzyszących. W Starachowicach uroczystości trzeciomajowe rozpoczną się o godzinie 12.30 Mszą Świętą w kościele Wszystkich Świętych. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerują pod Pomnik Niepodległości, gdzie złożą wiązanki i zapalą znicze. Pamiętajmy, żeby na naszych domach i balkonach wywiesić biało-czerwone flagi.
2009-04-26T12:08:02+02:00
W ubiegły piątek w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność", które w całości poświecone było sytuacji w zlokalizowanych w Polsce zakładach motoryzacyjnych. Było to już kolejne zebranie w tej sprawie. Niestety jak stwierdziła większość przedstawicieli poszczególnych zakładów sytuacja nie tylko, że się nie poprawiła to w większości zakładów nastąpiło pogorszenie (dramatyczna sytuacja jest w FSO i w Volvo). Jedynie w Volkswagenie i w "Fiacie" nastąpił wzrost produkcji, co w przypadku Volkswagena spowodowane jest decyzją rządu niemieckiego o dopłacie 2500 euro do każdego nowo kupowanego auta. Niestety wszystko wskazuje na to, że jest to chwilowa poprawa. Według ocen kryzys powróci do tych firm już pod koniec roku i to być może w zwiększonym wymiarze. Zebrani wyrazili zaniepokojenie i niezadowolenie wobec braku działań rządu polskiego w trudnej sytuacji nie tylko branży motoryzacyjnej, ale i innych gałęzi polskiej gospodarki. Dla "Solidarności" niezrozumiałe jest, że rząd nie podjął ze związkami zawodowymi i związkami pracodawców merytorycznych negocjacji w sprawie paktu antykryzysowego opracowanego przez te dwa gremia. Zdaniem związkowców pakiet antykryzysowy pomógłby przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji przetrwać kryzys a tym samym utrzymać miejsca pracy. Sekcja Krajowa Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" postanowiła wysłać do premiera Donalda Tuska kolejne już pismo w sprawie podjęcia przez rząd działań antykryzysowych.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Tak od czerwca były w zeszłym roku podwyżki średnio 2-3%. Od stycznia była też podwyżka ok 10% inflacyjna. Dziś o 9:45 w wątku Podwyżki
Puknij się w dekielDziś o 8:54 w wątku Podwyżka płacy 2024
Premia świąteczna w PKC. Otrzymaliśmy informację od Zarządy PKC w temacie premii świątecznej. Wysokość premii ...Dziś o 8:09 w wątku Premia świąteczna
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy