Zmień na ciemny motyw
2014-08-21T21:45:15+02:00
Czw 21 Sie 2014, 21:45
Regulamin forum

Zasady i reguły korzystania z Forum

Serwis w ramach świadczenia usługi Forum udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli umieszczać swoje komentarze w sieci Internet w ramach Serwisu Solidarność KM w Starachowicach.
Prosimy pamiętać, że nie odpowiadamy za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez Użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi.

Treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora. Jeśli z jakichś przyczyn stwierdzisz, że czyjaś wypowiedź Ci nie odpowiada, łamie zasady korzystania z Forum lub obowiązującego w Polsce prawa, możesz poinformować o tym Administratora. Administrator Forum dba o porządek i zgodność wypowiedzi z zasadami korzystania z Forum i robi w miarę możliwości wszystko, aby po otrzymaniu stosownej, wiarygodnej informacji usuwać niezgodne posty. W niektórych przypadkach udostępnienie wypowiedzi może wiązać się z uprzednią moderacją tejże wypowiedzi, polegającą na udostępnieniu opinii po zaakceptowaniu jej przez Administrację Forum.

Zgadzasz się nie używać Forum do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo.

Zgadzasz się również nie zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponujesz prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.

Zasady korzystania z Forum

Forum to miejsce, w którym można dyskutować niemal na każdy temat (z naciskiem przede wszystkim na tematy związane z działalnością Związku). Aby jednak zachować porządek i miłą atmosferę na Forum, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 1. Na Forum nie umieszczamy komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności:
   
  • zawierają wulgaryzmy,
  • zawierają treści pornograficzne,
  • propagują alkohol,
  • propagują narkotyki i inne środki odurzające,
  • obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich,
  • są bezpośrednimi atakami na interlokutorów

   Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:
  • zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • są reklamami,
  • są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku
  • nawołują do agresji,
  • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.
  • zawierają uwagi skierowane do redakcji Serwisu . Za wszelkie uwagi jesteśmy bardzo wdzięczni. Takie uwagi prosimy jednak zamieszczać w przeznaczonym dla nich dziale, względnie prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcją. Tylko wówczas mamy pewność, że Wasze uwagi trafią do osób odpowiedzialnych za treść i działanie Serwisu.
    
 2. Usuwane będą odnośniki do stron zawierających materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo lub dobre obyczaje.
 3. Nie obrażamy innych forumowiczów.
 4. Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie będą przenoszone do właściwych.
 5. Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku. Nie należy tytułować wątków w stylu "Pomocy!", "Problemy" czy "Przeczytajcie to koniecznie!".
 6. Przed założeniem wątku prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na Forum nie toczyła (pomocna tu będzie wyszukiwarka na Forum – opcja "Szukaj" w menu Forum - dostępna wkrótce).
 7. Dział "Luźne rozmowy" przeznaczony jest dla dyskusji na tematy dowolne.
 8. Wszelkie wątki zawierające dyskusje nieodpowiadające tematyce działu , a zakładane w innych działach niż "Luźne rozmowy", będą przenoszone właśnie do niego.
 9. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do nabijania postów (pkt 15) będą usuwane lub przenoszone do działu "Luźne rozmowy".
 10. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.
 11. Nie piszemy dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.
 12. Nie powinno się cytować długiej na dwie strony wypowiedzi tylko po to, by dopisać "Zgadzam się!". Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.
 13. Należy unikać animowanych awatarów (obrazków pod loginem), a także animowanych obrazków w podpisach (sygnaturach) – chyba że animacja jest bardzo dyskretna i nie kłuje w oczy.
 14. Sygnatura (podpis) powinna być nie wyższa niż 150 pikseli oraz nie szersza niż 700 pikseli, a łączna waga obrazków w sygnaturze nie może przekraczać 100 kB. Podpisy nie spełniające tych warunków będą usuwane.
 15. Zabronione jest tzw. nabijanie postów (dodawanie do każdego wątku kilkudziesięciu wypowiedzi na godzinę o treści "Ok", "Aha", "Popieram" itp., mających na celu jedynie zwiększenie ilości postów na Forum). Osoby notorycznie nabijające posty otrzymają ostrzeżenie.
 16. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów Forum, w szczególności używanie takich awatarów czy podpisów, jak "Administrator", "Moderator" czy "Tech Support".
 17. Zabronione jest cytowanie poprzedniego postu w całości. Dozwolone jest cytowanie fragmentu poprzedniego postu, jeśli nasza wypowiedź dotyczy tylko tego fragmentu oraz cytowanie postów, które nie są jeden po drugim.
 18. Zabronione jest dodawanie dwóch lub więcej postów na raz przez jednego Użytkownika. W przypadku konieczności dodania czegoś do ostatniej wypowiedzi należy użyć opcji "Edytuj".
 19. Nie wolno reklamować stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych. Strony prywatne, na których widnieją reklamy Google AdSense, także uznajemy za komercyjne. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów. Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są wyświetlane reklamy.
 20. Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone, jednak odnośnik do takiej strony wolno podać tylko raz (dozwolone jest umieszczenie odnośnika do własnej strony w podpisie). Odnośniki powtarzające się w krótkich odstępach czasu w różnych wątkach będą usuwane.
 21. Zabronione jest działanie na szkodę Serwisu i Forum, takie jak blokowanie wyświetlania reklam w Serwisie, a także informowanie o tym, jak reklamy blokować.
 22. W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Forum prosimy o poinformowanie Administratora.
 23. Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.
 24. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym:
  • oświadcza, że są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.
 25. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 26. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora Serwisu do:
  • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
  • obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Serwisu,
  • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
  • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
  • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
  • rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej,
  • umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
2014-08-21T21:29:26+02:00
Czw 21 Sie 2014, 21:29
Regulamin serwisu
 1. DEFINICJE
  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:
  1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu;
  2. Serwis – serwis internetowy NSZZ Solidarność KM w Starachowicach, znajdujący się pod adresem internetowym http://solidarnosc.starachowice.pl, stanowiący platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, w tym Usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
  3. Administrator Serwisu – podmiot zarządzający Serwisem, prowadzący go oraz udostępniający Usługę;
  4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu, polegająca na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika (przez wyświetlenie strony o określonym adresie URL), umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, udostępnieniu zasobów informatycznych Administratora Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii na dany temat oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie.
  5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;
  6. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i ma swój unikalny Login zabezpieczony hasłem;
  7. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie. Loginem jest adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji Konta;
  8. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wykonywać operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
  9. Forum – część Serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach której następuje wymiana pomiędzy Użytkownikami i/lub Użytkownikami Zarejestrowanymi informacji i opinii na tematy związane z działalnością Związku;
    
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi i funkcjonowania Serwisu. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych usług, zostały udostępnione na stronach internetowych, za których pośrednictwem udostępniane są poszczególne usługi.
  2. Przed skorzystaniem z funkcji Serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.
  3. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
  4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie wszystkich czynności objętych procedurą rejestracyjną dostępną pod adresem http://solidarnosc.starachowice.pl/register.
  5. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest :
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka WWW z obsługą cookies oraz JavaScript
  6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora Serwisu warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Administratora (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.
    
 3. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI
  1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu treści zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
  2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie pozostałych usług dostępnych w ramach Serwisu są wskazywane w regulaminach szczególnych, dostępnych na stronach internetowych, za których pośrednictwem udostępniane są poszczególne usługi, lub bezpośrednio na tych stronach internetowych.
    
 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
   1. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
   2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
   3. niezamieszczania treści lub elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,
   4. niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,
   5. nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
  2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika Zarejestrowanego.
    
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU
  1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób korzystania z Serwisu/Usługi przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu/Usługi,
   2. zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
   3. treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
   4. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
   5. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
   6. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w obsłudze Usługi oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
   7. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
   8. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika Zarejestrowanego,
   9. przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
   10. utratę treści zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora Serwisu na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
   2. natychmiastowego skasowania każdej zamieszczonej przez Użytkownika Zarejestrowanego treści bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
   3. natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
   4. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
   5. udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
   6. zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
   7. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora Serwisu, całej zawartości Serwisu,
  3. Zakres Usługi lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji.
    
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administrator Serwisu informuje, że podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji Serwisu.
  2. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
    
 7. DANE OSOBOWE
  1. W związku z korzystaniem z poszczególnych usług udostępnianych w ramach Serwisu konieczne może się okazać podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, przy formularzu podawania danych lub w regulaminie odnoszącym się do danej usługi zostaną umieszczone stosowne informacje określające zasady korzystania z danych osobowych Użytkowników przez Administratora Serwisu.
  2. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy, o których mowa w ust. 1, jest Administrator Serwisu, chyba że co innego wynika z regulaminu szczegółowego lub informacji podanej przy formularzu.
  3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Jeżeli dane, których usunięcia zażądał Użytkownik, są niezbędne do świadczenia danej usługi, żądanie usunięcia tych danych będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej usługi.
    
 8. ZMIANA REGULAMINU
  1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. W stosunku do Użytkowników innych niż Użytkownicy Zarejestrowani zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Administratora Serwisu, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w Serwisie ujednoliconego tekstu regulaminu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych przeznaczonych do tego miejscach w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o takiej decyzji.
  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinno dotrzeć do Administratora Serwisu najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika Zarejestrowanego nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.