Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2009-04-18T14:56:48+02:00
W dniu wczorajszym odbyła się w Starachowicach uroczystość Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Golgoty Wschodu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która odprawiona została w kościele Wszystkich Świętych. Mszę celebrował i homilię wygłosił ksiądz Józef Domański. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Skwer Katyński gdzie pod Krzyżem Katyński odbył się apel poległych. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses znicze zapalili Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miast i powiatu, przedstawiciele starachowickiej Rodziny Katyńskiej, kombatanci, harcerze, kompania policji, młodzież, posłowie, poczty sztandarowe i mieszkańcy Starachowic. Uroczystość ku czci Polaków zamordowanych w Katyniu i innych miejscach sowieckiego imperium na stałe weszła do kalendarza starachowickich uroczystości patriotycznych. Jak się daje zauważyć z roku na rok ma ona coraz lepszą oprawę, co podnosi jej rangę. Warto dodać, że w Katyniu zginęło 46 mieszkańców Starachowic i powiatu starachowickiego.
Pt 10 Kwi 2009, 19:22
Wesołych Świąt!
2009-04-10T19:22:48+02:00
Wszystkim czytelnikom tej strony internetowej życzę wesołych Świąt Wielkanocnych spędzonych w rodzinnym gronie. To spędzanie świąt z rodziną jest bardzo ważne, gdyż niejednokrotnie jest to jedyna okazja, aby się spotkać. Przeważnie nie ma na to czasu, bo tempo dzisiejszego życia jest zawrotne a jakby jeszcze tego było mało niektórzy jeszcze sobie to tempo podkręcają goniąc z czymś, za czym gonić nie warto. Rodzinne Święta zakorzenione są w polskiej tradycji, ale niestety o ostatnich latach coraz więcej osób dostosowując się do "nowoczesnego" stylu życia przywleczonego z pogańskiego Zachodu odchodzi od tej tradycji. Modne stają się wyjazdy w czasie Świąt na narty, nad morze czy w góry. Tylko, co to ma wspólnego ze Świętami? Gdzie jest to, co świętujemy, czyli Zmartwychwstanie Pana Jezusa? To zaczyna być nieważne i często niektórzy nie wiedzą, co świętują a dni Świąt traktują, jako dni wolne od pracy. Jeszcze raz życzę Państwu wesołych Świąt i Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa. Jan Seweryn    
2009-04-01T19:04:50+02:00
Podczas comiesięcznego spotkania Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku 14 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił aktualną sytuację w firmach, które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowa, czyli MAN Bus i PKC Group Poland. Jeżeli chodzi o PKC Group Poland to w chwili obecnej trwają rozmowy na temat nowego Regulaminu Pracy. Głównymi punktami spornymi są: zapis o wolnych sobotach, zakaz ujawniania przez pracowników swojej płacy, planowanie urlopów i rozkład czasu pracy. Jak stwierdził przewodniczący wśród pracowników PKC Group Poland panuje duże wzburzenie w związku z planowaniem urlopów w terminach wyznaczonych przez pracodawcę. W dalszym ciągu nie ma pewności czy w firmie nie dojdzie do zwolnień. O tym, że firma znajduje się w trudnej sytuacji świadczy fakt, że w roku bieżącym nie będzie w niej podwyżek płac. Fakt ten powoduje rozgoryczenie pracowników, którzy liczyli na takie same podwyżki jak w MAN-ie. Lepsza sytuacja jest w MAN Bus. W miesiącu kwietniu praca idzie pełną parą (nawet w godzinach nadliczbowych). Sytuacja nieco pogorszy się w miesiącu maju, co spowodowane jest zmniejszenie dostaw autobusów do Ankary. Zmniejszenie produkcji nie spowoduje zwolnień pracowników, chociaż będzie ich o kilkudziesięciu za dużo w stosunku do planów produkcyjnych. Jak poinformował przewodniczący trwają rozmowy związków zawodowych z Zarządem na temat Regulaminu premii rocznej. Ważną sprawą jest to, że nastąpiła zmiana prezesa. Marina Oetjena zastąpił z dniem 1 kwietnia Stanisław Ziętkiewicz dotychczasowy kierownik produkcji autobusów. W związku z tym tematem wywiązała się dyskusja o współpracy Związku z nowym prezesem. Na zakończenie zebrania omówiono działania władz Związku i rządu RP dotyczące wprowadzenia zmian w prawie pracy, które pozwoliłyby utrzymać miejsca pracy w firmach, które zostały dotknięte kryzysem.
Sob 21 Mar 2009, 18:17
Zdjęć: 41
Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"
2009-03-21T18:17:00+01:00
W dniu 20 marca w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia księdzu infułatowi Józefowi Wójcikowi tytułu "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" nadanego mu na wniosek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". W uroczystości w suchedniowskim kościele uczestniczyły tłumy parafian i bardzo wielu działaczy "Solidarności" z Regionu Świętokrzyskiego. Na uroczystości obecnych było prawie 40 pocztów sztandarowych. Wśród sztandarów były cztery sztandary ze Starachowic: z MAN-a, Emerytów i Rencistów, Delegatury i Pracowników Oświaty. Poczet sztandarowy NSZZ "Solidarność" z MAN-a stanowili: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Krzysztof Wojtowicz. Wręczenia tytułu "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" dokonał przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek. Uroczystość zbiegła się ze świętem św. Józefa Robotnika jak również z imieninami księdza infułata Józefa Wójcika. Ks. Infułat Józef Wójcik urodził się w 1934r. w Gałkach Krzczonowskich w powiecie opoczyńskim. Święcenie kapłańskie przyjął w 1958 roku w Sandomierzu. W latach 1964 - 1967 odbył studia z zakresu prawa kanonicznego w ATK w Warszawie. W 1971r. uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W latach 1962 - 1968 był duszpasterzem w Wierzbicy k/Radomia, gdzie władze państwowe wykorzystując miejscowy konflikt utworzyły niezależną parafię, kosztem likwidacji istniejącej tam parafii rzymskokatolickiej. W czasach PRL wielokrotnie stawał przed sądami i kolegiami do spraw wykroczeń. Otrzymał 18 wyroków, z czego 9 razy przebywał w więzieniu. W 1972 roku wsławił się uwolnieniem kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej "więzionej" decyzją władz komunistycznych na Jasnej Górze od 1966 roku. Swym bohaterskim czynem przyczynił się do powrotu obrazu na szlak nawiedzenia. Od 1972 roku jest proboszczem parafii Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Przez pięć pierwszych lat władze nie wyrażały zgody na zatwierdzenie go na tym urzędzie. Za swą działalność w 1995 roku prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta. Prezydent Włoch Oskar Luigi Scalfaro przyznał księdzu infułatowi odznaczenie Cavalliera Della Repubblica Italiana za umacnianie dobrych stosunków pomiędzy narodami włoskim i polskim. W roku 2007 decyzją prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2008 na wniosek dzieci Suchedniowa otrzymał Order Uśmiechu. Ks. Infułat dr Józef Wójcik od 1980r. wspierał NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym niósł pomoc internowanym i ich rodzinom. Organizował w swej parafii spotkania z działaczami zdelegalizowanej "Solidarności" w tym z Lechem Wałęsą w1983r. Do dnia dzisiejszego jest aktywnym uczestnikiem wielu związkowych uroczystości.
Pt 20 Mar 2009, 6:30
Zdjęć: 37
Solidarność na kryzys
2009-03-20T06:30:55+01:00
W dniu 19 marca odbyła się w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach konferencja "Solidarność na kryzys" zorganizowana przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Zamiarem organizatorów konferencji było zwrócenie władz zarówno lokalnych jak i państwowych na skutki obecnego kryzysu gospodarczego i wspólne poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby skutki te łagodzić. W konferencji wzięło udział szereg zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Stephan Portet z firmy konsultingowej S. Portet, dr. Marek Leszczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Janusz Śniadek przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" a także przedstawiciele władz lokalnych, Urzędu Pracy w Kielcach, MOP-su "Caritasu" i inni. W konferencji udział wzięło wielu działaczy NSZZ "Solidarność" z zakładów pracy Regionu Świętokrzyskiego. Komisję Międzyzakładową z MAN-a reprezentował jej przewodniczący Jan Seweryn. Konferencję rozpoczął przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz. Następnie poszczególni uczestnicy konferencji prezentowali swoje stanowiska i punkty widzenia dotyczące tematu kryzysu, bezrobocia i sposobów rozwiązania problemu. Szczególnie godne uwagi było wystąpienie Stephana Porteta. Wszyscy dyskutanci podkreślali, że aby złagodzić skutki kryzysu konieczna jest szybka interwencja rządu skutkująca konkretną pomocą dla pracodawców i pracowników. Szkoda, że w głównej części konferencji tylko kilka osób zdołało zadać pytania najważniejszym jej uczestnikom.
Czw 5 Mar 2009, 10:57
MAN oflagowany
2009-03-05T10:57:25+01:00
W dniu dzisiejszym zgodnie z decyzją Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" na bramach wejściowych do firmy MAN Bus zawisły związkowe flagi. W ten sposób Komisja Międzyzakładowa włączyła się do akcji organizowanej przez branże przemysłu zbrojeniowego, lotniczego i samochodowego, której głównym elementem będzie jutrzejsza demonstracja w Warszawie. Działania "Solidarności" mają na celu zwrócenie uwagi polskiemu rządowi na ogromne problemy, z jakimi borykają się te branże jak również jest wyrazem sprzeciwu wobec braku działań rządu w rozwiązaniu tych problemów. "Solidarność" stoi na stanowisku, że rząd powinien aktywnie włączyć się w zapobieganie skutkom kryzysu gospodarczego poprzez pomoc pracodawcom w utrzymaniu miejsc pracy. Flagi związkowe zawisły na dwa dni. Dalsza działania Związku uzależnione są od rozwoju sytuacji.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Tak od czerwca były w zeszłym roku podwyżki średnio 2-3%. Od stycznia była też podwyżka ok 10% inflacyjna. Dziś o 9:45 w wątku Podwyżki
Puknij się w dekielDziś o 8:54 w wątku Podwyżka płacy 2024
Premia świąteczna w PKC. Otrzymaliśmy informację od Zarządy PKC w temacie premii świątecznej. Wysokość premii ...Dziś o 8:09 w wątku Premia świąteczna
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy