Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
2014-07-13T02:27:53+02:00
Nie 13 Lip 2014, 2:27
Świadczenia statutowe
NSZZ "Solidarność" w MAN-ie wypłaca następujące
świadczenia statutowe:
 
  • Urodzenie dziecka - 400 zł
  • Zgon członka Związku - 500 zł.
  • Zgon małżonka członka Związku - 400 zł.
  • Zgon członka rodziny - 200 zł.
  • Odejście na emeryturę lub rentę - 500 zł.
  • Odejście na świadczenie przedemerytalne - 500 zł.