Zmień na ciemny motyw
2014-07-13T02:27:53+02:00
Nie 13 Lip 2014, 2:27
Świadczenia statutowe

 

Od 1 stycznia 2023 roku NSZZ „Solidarność” wypłaca świadczenia statutowe w następującej wysokości:

  • Urodzenie dziecka – 600 zł.
  • Zgon członka Związku – 700 zł.
  • Zgon małżonka członka Związku – 600 zł.
  • Zgon członka rodziny – 300 zł.
  • Odejście na emeryturę lub rentę – 700 zł.
  • Odejście na świadczenie emerytalne – 700 zł.