Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2009-07-01T14:37:16+02:00
Podczas pierwszego w tym miesiącu zebrania Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku 13 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił sytuację w zakładach, które Związek obejmuje swoim działaniem. W PKC Group Poland w dalszym ciągu nie ma wystarczającej ilości pracy, dlatego tak jak to zapisano w porozumieniu o zwolnieniach grupowych pracownicy biorą po jednym dniu w miesiącu bezpłatnego urlopu. Związki zawodowe, pracodawca i przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej Allianz podpisali aneks do umowy o Pracowniczym Programie Emerytalnym, dzięki któremu PKC Group Poland odprowadzi składki za sześć miesięcy (25 zł za miesiąc). Program ten jest kontynuacją programu, którym pracownicy firmy byli objęci, gdy byli jeszcze pracownikami MAN-a. Jak stwierdził przewodniczący do Związku docierają niepokojące wiadomości, co do poziomu produkcji a MAN Bus w czwartym kwartale. Gdy w ciągu kilku dwóch miesięcy nie nastąpi wyraźny wzrost zamówień w firmie może dojść do redukcji zatrudnienia. Równie niepokojąco przedstawia się sytuacja w wydziale remontów autobusów. W chwili obecnej z powodu braku samochodów do remontu pracownicy zostali przesłani na inne wydziały a chodzą słuchy, że będą musieli pójść na urlopy. Jest to o tyle dziwne, że mieli mieć zapewnioną pracę na 2 - 3 lata. W związku z tym, że związki zawodowe nie otrzymały od pracodawcy żadnego pisma o przejęciu utrzymania ruchu przez firmę Gegenbauer oczywiste jest, ze przejęcie to nie nastąpi z dniem 1 sierpnia. Wydaje się, że będzie to od 1 września. Jak stwierdził przewodniczący, Komisji Międzyzakładowej przybędzie jeszcze jeden zakład, który będzie musiała objąć zakresem swojej działalności. Nie wiadomo jak będzie się układał współpraca z zarządem Gegenbauera, ale wydaje się, że nie będzie ona łatwa. Kolejnym punktem obrad Komisji było omówienie imprez, które w najbliższych miesiącach Związek zorganizuje dla swoich członków. Pierwszą atrakcja dla związkowców jest trwająca już Loteria, w której nagrodą główną jest 32 calowy telewizor Sharp. Kolejne ciekawe propozycje to turniej piłki nożnej, festyn, wycieczka do Wieliczki i Zakopanego i wycieczka do Rzymu. Lipcowe posiedzenie Komisji zakończyła dyskusja o sprawach pracowniczych.
2009-06-22T13:17:14+02:00
W dniu 18 czerwca odbyła się II Konferencja Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", podczas której przewodniczący Waldemar Bartosz poinformował delegatów o pracach Zarządu Regionu. Gościem Konferencji był członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jacek Rybicki, który przedstawił stan prac nad tak zwanym "Pakietem antykryzysowym". Jak wynikało z wypowiedzi Jacka Rybickiego rząd wycofał się z wielu zapisów, na które wcześniej przystał jak chociażby zwolnienie z opodatkowania zapomóg udzielanych z funduszu związkowego. Ponadto są przypadki wykorzystywania przez rząd kryzysu do wprowadzenia do prawa pracy niekorzystnych dla pracowników zapisów. Przykładem może być wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego we wszystkich zakładach a nie jak było to wcześniej ustalone tylko w tych, które przeżywają trudności związane ze spadkiem produkcji. Gośćmi Konferencji były też panie Jadwiga Plechta i Alicja Matysek z Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach, które poinformowały o stanie przestrzegania prawa pracy w świętokrzyskich firmach i zakładach. Kolejny gość Konferencji prokurator Mirosław Kasprzyk z Prokuratury Okręgowej w Kielcach naświetlił sprawę prawa karnego w sprawach pracowniczych. Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" MAN STAR Trucks & Buses ze Starachowic reprezentowali na Konferencji: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński, Ewa Bańcer i Roman Sobczak. Jan Seweryn poruszył sprawę ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.
2009-06-15T14:14:40+02:00
Z dniem 15 czerwca uruchomiona została loterię, w której członkowie Związku oraz osoby, które się do NSZZ "Solidarność" zapiszą będą mogły wygrać wiele cennych nagród. Aby wziąć dział w Loterii wystarczy zgłosić się osobiście do naszego biura związkowego i pobrać specjalny kupon loteryjny, który następnie należy wrzucić do przygotowanej urny. Nie trzeba odpowiadać na żadne pytania ani spełniać jakichś dodatkowych warunków. Nagrodą główną jest 32 calowy telewizor wysokiej klasy Sharp.Nagród będzie wiele. Co drugi los wygrywa. Zapraszamy do udziału w Loterii, bo będzie to wspaniała zabawa. Losowanie nagród odbędzie się podczas festynu w dniu 29 sierpnia. Ostateczny termin pobierania losów upływa z dniem 15 sierpnia. Do udziału w Loterii uprawnieni są wszyscy członkowie NSZZ "Solidarność" pracując w MAN Bus i PKC Group Poland a także członkowie Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi oraz osoby, które zapiszą się do Związku do 31 lipca. Pierwsze osoby już pobrały kupony loteryjne.
2009-06-03T13:38:21+02:00
W dniu dzisiejszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Gościem Komisji był prezes MAN Bus Stanisław Ziętkiewicz. Wizyta prezesa odbyła się z inicjatywy przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Jana Seweryna i miała charakter zapoznawczy. Szef firmy opowiedział o swojej karierze zawodowej a następnie przedstawił najaktualniejsze informacje dotyczące planów produkcyjnych firmy do końca bieżącego roku. W dalszej części spotkania Stanisław Ziętkiewicz odpowiadał na pytania zadawane przez poszczególnych członków Komisji. W drugiej części zebrania Komisja Międzyzakładowa przyjęła do Związku kolejne trzy osoby. Następnie oceniono przebieg negocjacji dotyczących zwolnień grupowych w PKC Group Poland i zatwierdzono plan imprez, które w najbliższym czasie zorganizowane zostaną dla członków Związku. Jedną z pierwszych atrakcji będzie uruchomienie loterii, w której członkowie Związku, a także osoby, które się do "Solidarności" zapiszą będą mogły wygrać wiele cennych nagród. Kolejną imprezą będzie wielki festyn na stadionie miejskim połączony z turniejem piłki nożnej. W planach jest zorganizowanie wycieczki do Wieliczki i Zakopanego a także Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę i wycieczka do Rzymu.
2009-05-27T09:10:16+02:00
Po 20 dniach negocjacji w sprawie zwolnień grupowych w PKC Group Poland w dniu dzisiejszym podpisane zostało w tej sprawie porozumienie pomiędzy Zarządem firmy a związkami zawodowymi. Jak pamiętamy zwolnionych miało być 100 osób, ale dzięki przesunięciu 20 pracowników do innego działu firmy ilość ta została zmniejszona do 80 osób. W pierwszej kolejności zwolnieni zostaną ci, którzy zadeklarowali wolę odejścia w ramach programu dobrowolnych odejść. Osób takich jest 32 (chociaż zgłosiło się 64) gdyż ze względów finansowych (chodzi o wysokość odpraw) prezes Sokolewicz nie wyraził zgody na zwolnienie się wszystkich. Do programu dobrowolnych odejść zakwalifikowano wyłącznie pracowników z małym stażem w firmie a więc tych, którym należą się najmniejsze odprawy. Osoby te zakończą pracę w PKC Group Poland z dniem 31 maja. Odchodzącym wypłacone zostaną odprawy wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych i Kodeksu Pracy plus jedna pensja dodatkowo plus świadczenie urlopowe z ZFŚS. Uzgodniono, że w zamian za wzięcie przez pracowników produkcyjnych 1 dnia w miesiącu urlopu bezpłatnego (w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień) 30 osób nie będzie zwolnionych. Prezes zadeklarował, że przez te trzy miesiące w PKC Group Poland nie będzie dalszych zwolnień. Gdyby jednak plany produkcyjne utrzymały się na tym poziomie, co obecnie konieczne będzie wzięcie przez pracowników kolejnych 4 dni urlopu bezpłatnego w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. Przesunięcie 20 pracowników do innego działu, uratowanie przed zwolnieniem 30 osób w zamian za 1 dzień w miesiącu urlopu bezpłatnego i zwolnienie 32 osób w ramach programu dobrowolnych odejść spowoduje, że do zwolnienia będzie jeszcze tylko 16 osób. Dostaną one wypowiedzenia w czerwcu a rozliczone zostaną w lipcu. Osoby te wytypowane będą na podstawie oceny ich pracy i po rozpatrzeniu ich sytuacji osobistej i rodzinnej.
Pon 25 Maj 2009, 15:49
Dalsze rozmowy w PKC Group Poland
2009-05-25T15:49:55+02:00
Wbrew plotkom rozsiewanym przez niektóre osoby, że rozmowy zostały zerwane, w dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 doszło do spotkania związków zawodowych z Zarządem PKC Group Poland w sprawie zwolnień grupowych. Dało się odczuć, że obydwu stronom to znaczy Zarządowi i "Solidarności" zależy na osiągnięciu porozumienia, które zminimalizowałoby liczbę zwalnianych pracowników. Powrócono do pomysłu naszego Związku, aby w ramach programu dobrowolnych odejść wyszukać pracowników, którzy za dodatkową korzyść finansową odejdą z firmy. Uzgodniono, że poczynając od dnia dzisiejszego do jutra do godziny 16.00 osoby takie będą się mogły zgłaszać do swoich kierowników lub do działu personalnego. Osoby te zostaną rozliczone z dniem 31 maja. Wszystkim rozliczonym w maju wypłacone zostanie świadczenie urlopowe. Ponadto uzgodniono, że w zamian za obniżenie wynagrodzenia o jedną dniówkę w miesiącu do końca roku o 30 osób zostanie zmniejszona liczba osób, które mają być zwolnione w ramach zwolnień grupowych. Zarząd zadeklarował, że nie będzie następnych zwolnień w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Zdecydowano, że zwolnieniami nie będą objęci pracownicy po 50-tym roku życia. Uzgodniono, że ostateczne ustalenia i podpisanie stosownego porozumienia nastąpi w najbliższą środę.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Tak od czerwca były w zeszłym roku podwyżki średnio 2-3%. Od stycznia była też podwyżka ok 10% inflacyjna. Dziś o 9:45 w wątku Podwyżki
Puknij się w dekielDziś o 8:54 w wątku Podwyżka płacy 2024
Premia świąteczna w PKC. Otrzymaliśmy informację od Zarządy PKC w temacie premii świątecznej. Wysokość premii ...Dziś o 8:09 w wątku Premia świąteczna
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy