Zmień na ciemny motyw
2014-07-13T02:30:00+02:00
Nie 13 Lip 2014, 2:30
Członkowie NSZZ "Solidarność" mają prawo do
  1. Uczestniczenia w zebraniach Komisji Zakładowej.
  2. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Związek.
  3. Każdy członek związku ma prawo brać aktywny udział w życiu związku i zgłaszać swoje uwagi dotyczące jego działalności.
  4. Każdy członek Związku ma prawo kandydować do władz związkowych wszystkich szczebli.
2014-07-13T02:29:11+02:00
Nie 13 Lip 2014, 2:29
Członkowie NSZZ "Solidarność" otrzymują
  1. Panie otrzymują upominki z okazji Dnia Kobiet.
  2. Przed Świętami Bożego Narodzenia wszyscy członkowie Związku otrzymują paczki ze słodyczami.
  3. Każdy członek Związku otrzymuje biuletyn "Wiadomości Związkowe"