Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Pon 20 Lip 2009, 6:52
Wybory do ERZ PKC Group
2009-07-20T06:52:30+02:00
W dniu 23 lipca w firmie PKC Group Poland (dawny wydział produkcji wiązek elektrycznych MAN-a) odbędą się wybory do Europejskiej Rady Zakładowej PKC Group. Wybierając swojego przedstawiciela do ERZ pracownicy PKC Group Poland staną się pełnoprawnymi członkami koncernu. Funkcja członka Rady jest ważna, gdyż pozwala na objęcie spojrzeniem całego koncernu, zapoznania się z występującymi w nim problemami i przedstawienia na forum Rady problemów zakładu, który się reprezentuje. Mając to na uwadze zachęcamy pracowników PKC Group Poland do udziału w wyborach i głosowania na kandydata, który będzie ich godnie reprezentował. Uważamy, że najlepszym kandydatem jest rekomendowany przez Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Tomasz Wesołowski. Tomasz Wesołowski Lat 53 - żonaty - 2 dzieci. Wykształcenie średnie techniczne. Od 1978 roku związany z FSC. Pracował na stanowiskach: technologa, kierownika w dziale kooperacji, kierownika w dziale zaopatrzenia. W MAN-STAR był specjalistą do spraw zaopatrzenia. Obecnie pracuje jako monter wiązek elektrycznych. Zana język niemiecki. Jest członkiem NSZZ "Solidarność"
2009-07-14T07:08:53+02:00
W dniu dzisiejszym związki zawodowe zostały poinformowane o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych a MAN Bus Starachowice. Zarząd w piśmie skierowanym do organizacji związkowych pisze: Konieczność podjęcia zwolnień grupowych wynika z niekorzystnych dla rynku motoryzacyjnego zmian, jakie zaszły w ostatnim roku w gospodarce światowej. Jedną z konsekwencji aktualnego stanu gospodarki światowej jest postępujący spadek zamówień na nowe autobusy miejskie na najbliższe miesiące roku 2009 oraz roku 2010. Aktualne prognozy nie pozwalają na planowanie wzrostu zamówień na nowe autobusy w przewidywanej perspektywie czasowej. Taki stan rzeczy powoduje konieczność dostosowania wielkości zatrudnienia do planów produkcyjnych, tak aby zachować rentowność działania zakładu i pozwalającą na jego dalsze funkcjonowanie. Celem działań pracodawcy, w toku konsultacji zamiaru zwolnienia grupowego, jest również wypracowania ewentualnych rozwiązań, które pozwoliłyby na uelastycznienie czasu pracy lub zawieszenia stosowania zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego zgodnie z art. 9(1) k. p., co pozwoliłoby na zmniejszenie zakresu planowanych zwolnień. Zwolnienia grupowe będą obejmować wszystkie grupy zawodowe występujące w obszarze Wydziałów Autobusów jak również komórek organizacyjnych zajmujących się utrzymaniem ruchu w produkcji (obsługa techniczna w obszarze Autobusów, naprawy maszyn i obsługa techniczna w module obróbki mechanicznej). Poza tym takie grupy zawodowe jak kontroler jakości, magazynier, pracownik obsługi produkcji, operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Zwolnienia mają nastąpić w terminie do końca grudnia 2009 roku. Mowa jest o zwolnieniu nawet 400 osób. W najbliższych dniach odbędzie się pierwsze spotkanie Zarządu firmy i związków zawodowych, podczas którego omawiana będzie sprawa tej tragicznej dla pracowników sytuacji.
2009-07-01T14:37:16+02:00
Podczas pierwszego w tym miesiącu zebrania Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku 13 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił sytuację w zakładach, które Związek obejmuje swoim działaniem. W PKC Group Poland w dalszym ciągu nie ma wystarczającej ilości pracy, dlatego tak jak to zapisano w porozumieniu o zwolnieniach grupowych pracownicy biorą po jednym dniu w miesiącu bezpłatnego urlopu. Związki zawodowe, pracodawca i przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej Allianz podpisali aneks do umowy o Pracowniczym Programie Emerytalnym, dzięki któremu PKC Group Poland odprowadzi składki za sześć miesięcy (25 zł za miesiąc). Program ten jest kontynuacją programu, którym pracownicy firmy byli objęci, gdy byli jeszcze pracownikami MAN-a. Jak stwierdził przewodniczący do Związku docierają niepokojące wiadomości, co do poziomu produkcji a MAN Bus w czwartym kwartale. Gdy w ciągu kilku dwóch miesięcy nie nastąpi wyraźny wzrost zamówień w firmie może dojść do redukcji zatrudnienia. Równie niepokojąco przedstawia się sytuacja w wydziale remontów autobusów. W chwili obecnej z powodu braku samochodów do remontu pracownicy zostali przesłani na inne wydziały a chodzą słuchy, że będą musieli pójść na urlopy. Jest to o tyle dziwne, że mieli mieć zapewnioną pracę na 2 - 3 lata. W związku z tym, że związki zawodowe nie otrzymały od pracodawcy żadnego pisma o przejęciu utrzymania ruchu przez firmę Gegenbauer oczywiste jest, ze przejęcie to nie nastąpi z dniem 1 sierpnia. Wydaje się, że będzie to od 1 września. Jak stwierdził przewodniczący, Komisji Międzyzakładowej przybędzie jeszcze jeden zakład, który będzie musiała objąć zakresem swojej działalności. Nie wiadomo jak będzie się układał współpraca z zarządem Gegenbauera, ale wydaje się, że nie będzie ona łatwa. Kolejnym punktem obrad Komisji było omówienie imprez, które w najbliższych miesiącach Związek zorganizuje dla swoich członków. Pierwszą atrakcja dla związkowców jest trwająca już Loteria, w której nagrodą główną jest 32 calowy telewizor Sharp. Kolejne ciekawe propozycje to turniej piłki nożnej, festyn, wycieczka do Wieliczki i Zakopanego i wycieczka do Rzymu. Lipcowe posiedzenie Komisji zakończyła dyskusja o sprawach pracowniczych.
2009-06-22T13:17:14+02:00
W dniu 18 czerwca odbyła się II Konferencja Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", podczas której przewodniczący Waldemar Bartosz poinformował delegatów o pracach Zarządu Regionu. Gościem Konferencji był członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jacek Rybicki, który przedstawił stan prac nad tak zwanym "Pakietem antykryzysowym". Jak wynikało z wypowiedzi Jacka Rybickiego rząd wycofał się z wielu zapisów, na które wcześniej przystał jak chociażby zwolnienie z opodatkowania zapomóg udzielanych z funduszu związkowego. Ponadto są przypadki wykorzystywania przez rząd kryzysu do wprowadzenia do prawa pracy niekorzystnych dla pracowników zapisów. Przykładem może być wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego we wszystkich zakładach a nie jak było to wcześniej ustalone tylko w tych, które przeżywają trudności związane ze spadkiem produkcji. Gośćmi Konferencji były też panie Jadwiga Plechta i Alicja Matysek z Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach, które poinformowały o stanie przestrzegania prawa pracy w świętokrzyskich firmach i zakładach. Kolejny gość Konferencji prokurator Mirosław Kasprzyk z Prokuratury Okręgowej w Kielcach naświetlił sprawę prawa karnego w sprawach pracowniczych. Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" MAN STAR Trucks & Buses ze Starachowic reprezentowali na Konferencji: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński, Ewa Bańcer i Roman Sobczak. Jan Seweryn poruszył sprawę ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.
2009-06-15T14:14:40+02:00
Z dniem 15 czerwca uruchomiona została loterię, w której członkowie Związku oraz osoby, które się do NSZZ "Solidarność" zapiszą będą mogły wygrać wiele cennych nagród. Aby wziąć dział w Loterii wystarczy zgłosić się osobiście do naszego biura związkowego i pobrać specjalny kupon loteryjny, który następnie należy wrzucić do przygotowanej urny. Nie trzeba odpowiadać na żadne pytania ani spełniać jakichś dodatkowych warunków. Nagrodą główną jest 32 calowy telewizor wysokiej klasy Sharp.Nagród będzie wiele. Co drugi los wygrywa. Zapraszamy do udziału w Loterii, bo będzie to wspaniała zabawa. Losowanie nagród odbędzie się podczas festynu w dniu 29 sierpnia. Ostateczny termin pobierania losów upływa z dniem 15 sierpnia. Do udziału w Loterii uprawnieni są wszyscy członkowie NSZZ "Solidarność" pracując w MAN Bus i PKC Group Poland a także członkowie Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi oraz osoby, które zapiszą się do Związku do 31 lipca. Pierwsze osoby już pobrały kupony loteryjne.
2009-06-03T13:38:21+02:00
W dniu dzisiejszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Gościem Komisji był prezes MAN Bus Stanisław Ziętkiewicz. Wizyta prezesa odbyła się z inicjatywy przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Jana Seweryna i miała charakter zapoznawczy. Szef firmy opowiedział o swojej karierze zawodowej a następnie przedstawił najaktualniejsze informacje dotyczące planów produkcyjnych firmy do końca bieżącego roku. W dalszej części spotkania Stanisław Ziętkiewicz odpowiadał na pytania zadawane przez poszczególnych członków Komisji. W drugiej części zebrania Komisja Międzyzakładowa przyjęła do Związku kolejne trzy osoby. Następnie oceniono przebieg negocjacji dotyczących zwolnień grupowych w PKC Group Poland i zatwierdzono plan imprez, które w najbliższym czasie zorganizowane zostaną dla członków Związku. Jedną z pierwszych atrakcji będzie uruchomienie loterii, w której członkowie Związku, a także osoby, które się do "Solidarności" zapiszą będą mogły wygrać wiele cennych nagród. Kolejną imprezą będzie wielki festyn na stadionie miejskim połączony z turniejem piłki nożnej. W planach jest zorganizowanie wycieczki do Wieliczki i Zakopanego a także Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę i wycieczka do Rzymu.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Panie Janie, a czy coś wiadomo w temacie programu dobrowolnych odejść?Dziś o 10:01 w wątku Spotkanie 25.01
Chodzi o to żeby pracownikom obrzydzić do reszty pracę w manie i tyle....Wczoraj o 23:54 w wątku Spotkanie 25.01
Pogratulować podwyżek i wyrównania za grudzień Wychodzi na to że następna wyplata powinna być mniejsza o to wyr...Wczoraj o 19:27 w wątku Wypłata
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy