Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2012-04-06T08:34:20+02:00
W dniu 4 kwietnia odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej, podczas którego omawiano bieżące wydarzenia i oceniono sytuacje w firmach, które Komisji obejmuje swoim działaniem. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 24 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił przebieg negocjacji płacowych w poszczególnych zakładach. W MAN Bus podwyżka weszła w życie i pracownicy otrzymali wypłatę za miesiąc marzec według nowych stawek plus wyrównanie za miesiące styczeń i luty. Jak wynika z rozmów z pracownikami przytłaczająca większość pracowników jest z podpisanego porozumienia zadowolona. W PKC nie udało się doprowadzić do podniesienia płacy zasadniczej, ale jedynie do wprowadzenia tak zwanego dodatku frekwencyjnego w wysokości 100 zł. W Gegenbauer sprawa jest poważniejsza gdyż na chwilę obecną prezes nie chce rozmawiać o podwyższeniu płacy gdyż nie jest pewny czy będzie miał przedłużony kontrakt na obsługę MAN-a. Sprawa ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych dwu miesięcy. Przewodniczący ocenił przebieg manifestacji w Warszawie i udział w niej członków Związku. Według J. Seweryna udział był bardzo mały, co źle świadczy o rozumieniu przez związkowców wagi sprawy w związku, z którą manifestowano. Nie jest dobrze, gdy na prawie 1000 związkowców na manifestacje wyjeżdża zaledwie 50 osób. Tym bardziej, że znaczna część pracowników miała w tym dniu wolne i nie musiała brać sobie na ten dzień urlopu. W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o podniesieniu niektórych świadczeń statutowych. Kolejnym punktem było sprawozdanie z działalności społecznego zakładowego inspektora pracy w MAN Zbigniewa Palacza. Inspektor przedstawił problemy, z którymi przychodzi mu się w swojej działalności borykać. Jednym z nich jest brak pomieszczenia, w którym mógłby swoją funkcję sprawować. Komisja postanowiła pomóc inspektorowi załatwić tę sprawę. Kolejnym problemem, który poruszył Zbigniew Palacz jest nikle zaangażowanie w działalność wydziałowych i grupowych inspektorów pracy. Inspektorzy ci nie biorą również udziału w zebraniach i szkoleniach przez inspektora organizowanych. Zebranie zakończyła dyskusja nad sprawami zgłaszanymi przez poszczególnych członków Komisji.
Śr 4 Kwi 2012, 16:56
Wesołych Świąt Wielkanocnych
2012-04-04T16:56:44+02:00
Wydaje się, że dopiero, co świętowaliśmy Boże Narodzenie a tu już za kilka dni świętować będziemy Święta Wielkanocne czyli Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Co by nie mówić to czas w dzisiejszym świecie biegnie szybko. Chociaż postęp techniki i nauki jest coraz większy, co powinno się przekładać na to, że człowiek żyjący w XXI wieku powinien mieć tego czasu coraz więcej to sami się możemy przekonać, że jest dokładnie odwrotnie. Doskonale pamię-tam, że jeszcze nie tak dawno temu życie miało znacznie wolniejsze tempo. Na święta czy to Bożego Narodzenia czy na Święta Wielkanocne czekało się długo. Dzisiaj ani się człowiek obejrzy a tu ledwo minęły jedne święta a już zbliżają się następne. No, cóż taki jest współczesny świat i czy chcemy czy nie to do tego tempa musimy się dostosować. Nie znaczy to, że wychodzi nam to na dobre a można powiedzieć, że jest wprost przeciwnie. Dlatego do-brze jest, że chociaż dwa razy w roku mamy okazję na zwolnienie tempa, na zastanowienie się nad własnym życiem, na chwilę refleksji, na spotkanie w rodzinnym gronie. Co niektórzy mają także okazję do odwiedzenia kościoła. Cieszmy się więc, że już za kilka dni będziemy mieli okazję do świętowania, ale pamiętajmy, że świętujemy wielkie wydarzenie, które miało miejsce dwa tysiące lat temu. Wydarzeniem tym było Zmartwychwstanie Pana Jezusa naszego Zbawiciela.Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzę wesołych, spędzonych w rodzinnym gronie Świat Wielkanocnych.
Nie 1 Kwi 2012, 7:34
Zdjęć: 110
Manifestowaliśmy w Warszawie
2012-04-01T07:34:18+02:00
W dniu 30 marca odbyła się w Warszawie wielka manifestacja zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" będąca wyrazem sprzeciwu wobec planów wydłużenia do 67 lat okresu upraw-niającego do przejście na emeryturę. Manifestacja odbyła się w pod gmachem Sejmu w dniu, w którym posłowie głosowali wniosek NSZZ "Solidarność" w sprawie referendum o podwyż-szeniu wieku emerytalnego. Uczestnicy manifestacji oglądali obrady Sejmu na wielki telebi-mie. Podczas przemówień premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jana Rostowskiego manifestanci odwrócili się do telebimu plecami. Wielkimi brawami przyjęte zostało wystą-pienie przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy, który skrytykował pomysł wy-dłużenia wieku emerytalnego. Manifestantów zbulwersowała wiadomość, że marszałek Ewa Kopacz nie zezwoliła, aby obrady Sejmu obserwowała na sejmowej sali delegacja "Solidar-ności". Podczas przerwy w obradach przewodniczący Duda wyszedł do zgromadzonych przed Sejmem związkowców. Przemówienie szefa "Solidarności" przyjęte zostało burzliwymi oklaskami. Do zgromadzonych przemawiali także szefowie innych organizacji związkowych, które brały udział w akcji "Solidarności". Występowali między innymi szefowie OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Na podwyższeniu pojawili się także politycy reprezentujący różne partie, którzy udzielili związkowcom swojego poparcia. Nie ulega wątpliwości, że politycy chcieli, korzystając z okazji, ugrać swoje interesy partyjne. Kolejno przemawiali: Jarosław Kaczyński, Leszek Miller, Janusz Korwin Mikke. Tu trzeba dodać, że podczas rządów PiS związki zawodowe były całkowicie ignorowane, za rządów Millera, (którego pojawienie się przywitano gwizdami i okrzykami precz z komuną) manifestujący związkowcy "Solidarności" byli pałowani, puszczano na nich gazy łzawiące i polewano wodą z armatek wodnych, a Janusz Korwin Mikke twierdził, że na strajkujących górników trzeba wysłać czołgi. Teraz wszyscy ci politykierzy popierali to, co robi "Solidarność" i krytykowali poczynania rządu. Wielkimi brawami przywitany został Gabriel Janowski. Około godziny szesnastej do manifestantów ponownie wyszedł Piotr Duda, który powiedział, że głosowanie przeciągnie się w czasie gdyż bardzo wielu posłów zapisało się do dyskusji. Mając to na uwadze jak również pogarszającą się pogodę przewodniczący zdecydował o zakończeniu manifestacji. W manifestacji udział brali związkowcy ze Starachowic w tym 50 członków Związku z Ko-misji Międzyzakładowej w MAN, PKC i Gerenbauer ubrani w kamizelki, zaopatrzeni we flagi, transparenty, gwizdki, trąbki a nawet…kosę. W sumie przed Sejmem manifestowało ponad trzydzieści tysięcy związkowców. Na zakończenie manifestacji spalone zostały kukły premiera Tuska i ministra Rostkowskiego. Niestety posłowie odrzucili wniosek "Solidarności" o przeprowadzenie referendum. W gło-sowaniu 180 posłów było za, 233 przeciw i 42 wstrzymało się od głosu. Przeciw opowiadali się posłowie PO i PSL. Za był PIS, Solidarna Polska i SLD. Ruch Palikota wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu Piotr Duda zapewnił, że nie kończy się temat wieku emerytalnego i już 12 kwietnia spotka się sztab protestacyjny NSZZ "Solidarności".
Pon 26 Mar 2012, 9:28
Zdjęć: 2
Manifestacja w Warszawie
2012-03-26T09:28:40+02:00
W dniu 30 marca (w piątek) w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja będąca wyrazem sprzeciwu wobec planów rządu w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. W tym dniu w Sejmie posłowie będą decydować czy przeprowadzone zostanie postulowane przez NSZZ "Solidarność" referendum w tej sprawie. Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses organizuje wyjazd na tę manifestację i pokrywa wszelkie koszty z wyjazdem związane. Zachęcamy do udziału w manifestacji i przypominamy, że obowiązkiem członków Związku jest uczestniczenie w akcjach przez Związek organizowanych. Zapisy na wyjazd prowadzą nasi przedstawiciele wydziałowi a także biuro związkowe. W wyjeździe mogą wziąć udział także osoby niebędące jeszcze członkami NSZZ "Solidarność".
Sob 24 Mar 2012, 17:22
Zdjęć: 25
Akcja ulotowa - Referendum emerytalne
2012-03-24T17:22:11+01:00
W dniu wczorajszym NSZZ "Solidarność" przeprowadził w całej Polsce wielką akcję informacyjną dotyczące żądań Związku przeprowadzenia referendum w sprawie wydłużenia wieku, w którym pracownicy mogliby przechodzić na emeryturę. Akcja polegała na rozdawaniu ulotek i specjalnego (drugiego już) numeru "Tygodnika Solidarność" poświęconych temu problemowi. Ulotki i "Tygodnik "Solidarność" rozdawane były także w Starachowicach. W akcji ulotowej brali udział członkowie starachowickiej "Solidarności" w tym również członkowie Związku z MAN Bus i PKC. Akcja prowadzona była pod supermarketami. Miejscami działania związkowców z MAN i PKC były sklepy Lidl i Carrefour na ulicy Krzosa. Mieszkańcy Starachowic bardzo chętnie brali rozdawane materiały informacyjne i często wdawali się w bardzo merytoryczne dyskusje. W zasadzie wszyscy, z którymi spotykaliśmy się bardzo negatywnie odnosili się do pomysłu rządu wydłużenia wieku emerytalnego. W akcji rozdawania ulotek udział wzięli: Jerzy Bonecki, Mirosław Górecki, Waldemar Maciąg, Stanisław Moroń, Emil Pęgielski, Roman Sobczak, Benedykt Gębura, Mirosław Chorab, Kamil Krakowiak, Andrzej Kępiński, Jan Seweryn i Krzysztof Wojtowicz.
Czw 22 Mar 2012, 11:07
Podwyżka płacy w PKC
2012-03-22T11:07:28+01:00
W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy Zarządem PKC a związkami zawodowymi na temat podwyżki wynagrodzeń. Udało się w końcu dojść do wstępnego porozumienia, co było niezwykle trudne gdyż Zarząd firmy przedstawił propozycje, które dla związków były nie do przyjęcia. Jedną z nich była likwidacja tak zwanego dodatku szkodliwego. NSZZ "Solidarność" zdecydowanie sprzeciwił się temu pomysłowi uważając, że było by to obniżenie płacy pracowników pobierających ten dodatek. Ostatecznie pracodawca zgodził się, aby dodatek szkodliwy włączony został do pensji zasadniczej pracowników, którzy ten dodatek pobierają. Niestety nie udało się podnieść płacy zasadniczej wszystkich pracowników. Wobec braku ustępstw Zarządu, co do podniesienia płacy zasadniczej związki zawodowe przystały na wprowadzenie tak zwanego dodatku za brak absencji chorobowej. Wysokość tego dodatku wynosić będzie 100 zł. miesięcznie. Według prezesa PKC J. Timma ma to spowodować zmniejszenie absencji chorobowej, która według niego jest zbyt wysoka, co negatywnie wpływa na kondycję firmy. Uzgodniono, że absencja chorobowa nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie premii rocznej. Dotychczas jednym z kryteriów przyznania premii rocznej było nie przekroczenie 10 dni zwolnienia lekarskiego w roku. W roku bieżącym kryteriami przyznania premii rocznej będzie osiągnięcie celów jakości i produktywności. Podpisanie porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń nastąpi w przyszłym tygodniu. Nowy dodatek wypłacany będzie od miesiąca marca, ale z miesięcznym opóźnieniem tak jak to jest w przypadku premii.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Lewica i Millery też już rządzili. Do tego Biedroń i jego mądrości. Jeśli bardzo lubisz czarnych to Polska Jest ...Dziś o 6:45 w wątku Wybory 23
Większość głosów było na tak. Głosy Członków Komisji przez telefon.Dziś o 6:27 w wątku EXTRA Premia
Czym kieruje się kierownik Daf / Layland dając grupy ? Po ilu latach pracy i jakich umiejętnościach trzeba mieć 3 i...Wczoraj o 23:44 w wątku Reno IP skladowa
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy