Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2009-05-27T09:10:16+02:00
Po 20 dniach negocjacji w sprawie zwolnień grupowych w PKC Group Poland w dniu dzisiejszym podpisane zostało w tej sprawie porozumienie pomiędzy Zarządem firmy a związkami zawodowymi. Jak pamiętamy zwolnionych miało być 100 osób, ale dzięki przesunięciu 20 pracowników do innego działu firmy ilość ta została zmniejszona do 80 osób. W pierwszej kolejności zwolnieni zostaną ci, którzy zadeklarowali wolę odejścia w ramach programu dobrowolnych odejść. Osób takich jest 32 (chociaż zgłosiło się 64) gdyż ze względów finansowych (chodzi o wysokość odpraw) prezes Sokolewicz nie wyraził zgody na zwolnienie się wszystkich. Do programu dobrowolnych odejść zakwalifikowano wyłącznie pracowników z małym stażem w firmie a więc tych, którym należą się najmniejsze odprawy. Osoby te zakończą pracę w PKC Group Poland z dniem 31 maja. Odchodzącym wypłacone zostaną odprawy wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych i Kodeksu Pracy plus jedna pensja dodatkowo plus świadczenie urlopowe z ZFŚS. Uzgodniono, że w zamian za wzięcie przez pracowników produkcyjnych 1 dnia w miesiącu urlopu bezpłatnego (w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień) 30 osób nie będzie zwolnionych. Prezes zadeklarował, że przez te trzy miesiące w PKC Group Poland nie będzie dalszych zwolnień. Gdyby jednak plany produkcyjne utrzymały się na tym poziomie, co obecnie konieczne będzie wzięcie przez pracowników kolejnych 4 dni urlopu bezpłatnego w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. Przesunięcie 20 pracowników do innego działu, uratowanie przed zwolnieniem 30 osób w zamian za 1 dzień w miesiącu urlopu bezpłatnego i zwolnienie 32 osób w ramach programu dobrowolnych odejść spowoduje, że do zwolnienia będzie jeszcze tylko 16 osób. Dostaną one wypowiedzenia w czerwcu a rozliczone zostaną w lipcu. Osoby te wytypowane będą na podstawie oceny ich pracy i po rozpatrzeniu ich sytuacji osobistej i rodzinnej.
Pon 25 Maj 2009, 15:49
Dalsze rozmowy w PKC Group Poland
2009-05-25T15:49:55+02:00
Wbrew plotkom rozsiewanym przez niektóre osoby, że rozmowy zostały zerwane, w dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 doszło do spotkania związków zawodowych z Zarządem PKC Group Poland w sprawie zwolnień grupowych. Dało się odczuć, że obydwu stronom to znaczy Zarządowi i "Solidarności" zależy na osiągnięciu porozumienia, które zminimalizowałoby liczbę zwalnianych pracowników. Powrócono do pomysłu naszego Związku, aby w ramach programu dobrowolnych odejść wyszukać pracowników, którzy za dodatkową korzyść finansową odejdą z firmy. Uzgodniono, że poczynając od dnia dzisiejszego do jutra do godziny 16.00 osoby takie będą się mogły zgłaszać do swoich kierowników lub do działu personalnego. Osoby te zostaną rozliczone z dniem 31 maja. Wszystkim rozliczonym w maju wypłacone zostanie świadczenie urlopowe. Ponadto uzgodniono, że w zamian za obniżenie wynagrodzenia o jedną dniówkę w miesiącu do końca roku o 30 osób zostanie zmniejszona liczba osób, które mają być zwolnione w ramach zwolnień grupowych. Zarząd zadeklarował, że nie będzie następnych zwolnień w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Zdecydowano, że zwolnieniami nie będą objęci pracownicy po 50-tym roku życia. Uzgodniono, że ostateczne ustalenia i podpisanie stosownego porozumienia nastąpi w najbliższą środę.
2009-05-22T09:55:51+02:00
W dniu dzisiejszym w PKC Group Poland doszło do wycofania się pracodawcy z programu dobrowolnych odejść. Program ten został zaproponowany przez NSZZ "Solidarność", aby zminimalizować ilość osób, które będą objęte zwolnieniami grupowymi. W naszym zamierzeniu było, aby za zachętę materialną (dodatkową odprawę) zgłaszali się pracownicy i deklarowali wolę odejścia. Najlepiej by było, aby takich osób zgłosiło się jak najwięcej. Nawet 100. Pozwoliłoby to na uratowanie tych osób, które nie chcą być zwolnione. Początkowo pracodawca nie był zainteresowany naszym pomysłem, ale w końcu na niego przystał. Niestety w dniu wczorajszym pracodawca zdecydowanie oświadczył, że zastrzega sobie prawo wyboru osób, które zakwalifikuje do programu dobrowolnych odejść. Inaczej mówiąc nie wszyscy ci, którzy się zgłoszą zostaną zwolnieni! To zakrawa na kpinę. Ale to nie wszystko. Pracodawca stwierdził, że największe szanse na zwolnienie w ramach programu dobrowolnych odejść mają ci, którym przysługują najmniejsze odprawy. Jak z tego wynika lepiej zwolnić tego, który nie chce być zwolniony gdyż da mu się niewielką odprawę niż tego, który chce być zwolniony, ale przysługuje mu odprawa większa. Nie ważne, że ten zwolniony nie będzie miał środków do życia. Ten, który chce odejść, ale mu się nie pozwoli może się zwolnić sam, ale bez żadnych odpraw. Gdzie tu ludzkie podejście do problemu?Winą za zaistniałą sytuację próbuje się obarczyć tych, którzy program dobrowolnych odejść wymyślili, czyli Solidarność! Jak z tego widać pracodawca nie jest zainteresowany tym, aby zagłosiło się jak najwięcej pracowników, którzy chcą się rozstać z PKC Group Poland. Pracodawca chce przebierać nie zważając na warunki materialne pracowników. W oskarżaniu "Solidarności" o wycofanie się pracodawcy z programu dobrowolnych odejść przodują niektórzy kierownicy i brygadziści. Osobom tym jest wszystko jedno, kto będzie zwolniony i na jakich warunkach. Oni na pewno zwolnieni nie będą. To oni będą zwalniać!!! Nie jest to niestety jedyny problem związany ze zwolnieniami grupowymi. Bo przecież nawet jakby się zgłosiło ze 20 osób to trzeba jeszcze zwolnić 80! "Solidarność" po konsultacjach z pracownikami zgodziła się, aby za zmniejszenie wynagrodzenia o jedną dniówkę w miesiącu do końca roku zmniejszyć ilość zwolnionych o 30 osób. Pracodawca przystał na to, ale nie zgodził się na zapis, że w zamian za tę jedną dniówkę w miesiącu nie będzie zwolnień do końca roku. Wygląda to tak, że pracownicy poświęcą 7 dni nie otrzymując w zamian żadnych gwarancji zatrudnienia. Czy na to mamy się zgodzić? Pracownicy wyraźnie powiedzieli, ze zgody na to nie dają. Ale to niestety nie wszystko. Nawet gdyby uratować te 30 osób plus tych, którzy sami by się zgłosili to jest to jakieś 50 osób. Jeszcze 50 trzeba dobrać!!! Taka jest prawda pamiętajmy o tym i nie dajmy sobą manipulować. Tu trzeba dodać, że pozostałe związki zawodowe poparły wszystkie żądania pracodawcy. Pomimo tego wszystkiego "Solidarność" gotowa jest do dalszych rozmów. Naszym celem jest uratowanie jak największej liczby pracowników a można to osiągnąć nie blokując odejścia tym, którzy chcą odejść. Natomiast tym, którzy poświecą 7 swoich roboczodniówek dla uratowania przynajmniej części swoich koleżanek i kolegów należy zagwarantować, że za miesiąc lub dwa sami nie staną się bezrobotnymi. Tego, co w chwili obecnej przeżywają pracownicy PKC Group Poland nie należy życzyć nikomu. To potworny stres, obawa o środki dla życia dla siebie swoich rodzin a co najgorsze to ta niepewność. Zwolnią? Czy nie? A zwolnienia już w przyszłym tygodniu.
Czw 21 Maj 2009, 11:10
Nasze Foto
2009-05-21T11:10:00+02:00
Z dniem dzisiejszym uruchamiamy nowy dział na naszej stronie. Nosi on tytuł NASZE FOTO. Wszyscy, którzy zechcą mogą do tego działu przesłać wykonane przez siebie zdjęcia. Zostaną one zamieszczone na stronie i będzie je mógł oglądać każdy, kto tutaj zagląda. Tematyka zdjęć jest dowolna. Mogą to, więc być zdjęcia z wędrówek po Polce i świecie, z imprez i uroczystości jak również zdjęcia artystyczne, portrety itp. Słowem wszystko to, co ktoś uzna za warte sfotografowania i pokazania innym. Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową. Każde zdjęcie powinno mieć swój tytuł. Należy także podać imię i nazwisko autora i datę zrobienia zdjęcia. Zaleca się, aby jednorazowo przesyłać jedno zdjęcie. Zapraszamy do fotografowania i przesyłania zdjęć.
Wt 19 Maj 2009, 13:49
Bez gwarancji
2009-05-19T13:49:09+02:00
Jak było zapowiadane w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z dyrektorem PKC Group Poland Tomaszem Sokolewiczem w sprawie zwolnień grupowych. Niestety spotkało nas duże rozczarowanie, gdyż dyrektor zdecydowanie odrzucił wszystkie nasze postulaty ponieważ, jak stwierdził, firmy nie stać na zwiększone odprawy dla wszystkich pracowników, którzy zostaną objęci grupowym zwolnieniem. Zgodził się jedynie na jedną dodatkową pensję dla tych pracowników, którzy sami zadeklarują wolę odejścia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy, którzy taką wolę wyrażą zostaną zwolnieni. Dyrektor zastrzegł sobie prawo wyboru pracowników do dobrowolnego odejścia! Nie ma również zgody na pisemną gwarancję, że pracownicy, którzy pozostaną w firmie po przeprowadzeniu zwolnień grupowych nie będą zwolnieni w następnych miesiącach. Dzisiejsze stanowisko dyrektora PKC Group Poland nie nastraja nas optymistycznie, co do w miarę bezbolesnego przeprowadzenia zwolnień grupowych i stawia pod znakiem zapytania sens dalszych rozmów nie mówiąc już o podpisaniu porozumienia. Kolejne spotkanie ustalono na najbliższy czwartek. W dniu jutrzejszym Komisja Międzyzakładowa ustosunkuje się do zaistniałej sytuacji i podejmie w tej sprawie stosowne decyzje.
Pon 18 Maj 2009, 10:29
Rozmowy na temat zwolnień grupowych
2009-05-18T10:29:43+02:00
W ubiegły czwartek odbyły się rozmowy związków zawodowych z Zarządem PKC Group Poland na temat zwolnień grupowych. NSZZ "Solidarność" postawiła wniosek o wycofanie się przez Zarząd ze zwolnień i próbę rozwiązania problemu nadmiernego zatrudnienia w inny sposób. Niestety dyrektor Sokolewicz stwierdził, że nie jest to możliwe, gdyż nie przewiduje zwiększenia produkcji w najbliższej przyszłości. Wobec takiego stanowiska dyrektora "Solidarność" zaproponowała, aby zwolnienia rozpocząć od zorientowania się czy w firmie są osoby, które dobrowolnie, ale za zachętę materialną, zgodziłyby się na odejście z firmy. Według naszego rozeznania takich osób można by znaleźć około 20. Innym sposobem, który pozwoliłby na zmniejszenie liczby osób zwolnionych to ograniczone w czasie, do kilku miesięcy, zmniejszenie wysokości wynagrodzenia o jedną dniówkę w miesiącu. To rozwiązanie spowoduje zmniejszenie zwolnień o 30 osób. Zarząd firmy przyjął propozycje i zobowiązał się, że po przeliczeniu związanych z ich wprowadzeniem kosztów odpowie na nie w dniu dzisiejszym. Niestety dzisiejsze spotkanie nie wniosło do sprawy niczego nowego, gdyż Zarząd reprezentowała tylko dyrektor do spraw personalnych niemająca upoważnienia do podejmowania decyzji. Dyrektor Sokolewicz był nieobecny. "Solidarność" wręczyła pani dyrektor pisemne stanowisko dotyczące zwolnień grupowych, w którym zawarte zostały szczegółowe propozycje dotyczące zapisów w ewentualnym porozumieniu. Kolejne spotkanie ma się odbyć w dniu jutrzejszym.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Panie Janie, a czy coś wiadomo w temacie programu dobrowolnych odejść?Dziś o 10:01 w wątku Spotkanie 25.01
Chodzi o to żeby pracownikom obrzydzić do reszty pracę w manie i tyle....Wczoraj o 23:54 w wątku Spotkanie 25.01
Pogratulować podwyżek i wyrównania za grudzień Wychodzi na to że następna wyplata powinna być mniejsza o to wyr...Wczoraj o 19:27 w wątku Wypłata
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy