Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2020-08-31T20:31:01+02:00
Jak co roku Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS (MAN, PKC i APLEONA) uczciła rocznicę powstania Związku. W dniu 31 sierpnia o godzinie 14.45 pod tablicą upamiętniającą członków „Solidarności” z FSC znajdującą się na Budynku Biura Głównego MAN odbyło się spotkanie członków i sympatyków „Solidarności” w trakcie, którego zostały złożone wiązanki i zapalone znicze. Wiązankę w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” złożyli Jan Seweryn i Małgorzata Żłobecka. Wiązanki złożyli też: Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w MAN Zbigniew Palacza oraz członek Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej MAN Mariusz Dzwonek. Następnie uczestnicy uroczystości z flagami związkowymi, transparentem i sztandarami, przy dźwiękach pieśni strajkowych, przeszli chodnikami ulic 1 Maja i Radomskiej pod Pomnik „Solidarności” przy kościele Wszystkich Świętych. Wiązankę pod tablicą poświęconą robotnikom zamordowanym w czasie rządów PZPR i wieniec pod Pomnikiem Solidarności złożyli Jan Seweryn, Małgorzata Żłobecka i Jan Radecki. Poczet poczty sztandarowe stanowili: Sztandar FSC – Jan Dudzic, Mirosław Chorab i Stanisław Moroń, sztandar KM MAN BUS – Maciej Maciąg, Monika Czaja i Sylwia Mirota. Wcześniej Jan Seweryn i Małgorzata Żłobecka złożyli wiązankę przy Obelisku Anny Walentynowicz i zapalili znicz pod Kamieniem Solidarności. Zdjęcia podczas uroczystości wykonywał Remigiusz Przygoda.
Pt 28 Sie 2020, 15:44
Loteria
2020-08-28T15:44:22+02:00
W dniu dzisiejszym przeprowadzone zostało losowanie nagród w naszej Loterii. Losowanie odbywało się inaczej niż to było dotychczas bo niestety w roku bieżącym nie było festynu. A jak wiadomo to na festynie odbywało się losowanie. W związku z zaistniałą sytuacją powołana został grupa trzech osób – z każdego zakładu po jednej osobie – która dokonała losowania. W skład grupy losującej weszli Olga Mularska z PKC, Mariusz Szmalec z MAN i Mateusz Lenty z APLEONA. Nagrody można odbierać już w najbliższy poniedziałek. Lista osób które wygrały nagrody jest na tej stronie i na FB.   
2020-08-28T07:02:18+02:00
Jak co roku Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS (MAN, PKC i APLEONA) uczci rocznicę powstania Związku. W dniu 31 sierpnia o godzinie 14.45 pod tablicą upamiętniającą członków „Solidarności” z FSC znajdującą się na Budynku Biura Głównego MAN odbędzie się spotkanie członków i sympatyków „Solidarności” w trakcie, którego zostaną złożone wiązanki i zapalone znicze. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą pod Pomnik „Solidarności” przy kościele Wszystkich Świętych gdzie również złożą wiązanki i zapalą znicze. Wcześnie delegacja Związku złoży wiązankę przy Obelisku Anny Walentynowicz.
Pt 21 Sie 2020, 10:04
Kubki i bony
2020-08-21T10:04:58+02:00
Z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” wszyscy członkowie Związku otrzymają okolicznościowe kubki i bony upoważniające do rabatu (200 zł) do wykorzystania w ośrodkach wypoczynkowych „Hyrny” i „Sienkiewiczówka” w Zakopanem, „Savoy” w Spale, „Ziemowit” w Jarnołówku. Bon jest ważny do 31 lipca 2021 roku. Członkowie „Solidarności” posiadający legitymacje związkowe otrzymają w tych ośrodkach dodatkową 10% zniżkę. Kubki i bony rozprowadzamy już od kilku tygodni, ale jeszcze nie do wszystkich członów Związku udało nam się dotrzeć. Osoby, które jeszcze kubków i talonów nie otrzymały proszone są o kontakt z naszym biurem.
Pon 17 Sie 2020, 18:41
Zdjęć: 47
Wystawa 40 lat NSZZ „Solidarność”
2020-08-17T18:41:28+02:00
W dniu dzisiejszym przy Szkole Podstawowej nr. 9 odsłonięta została wystawa „Solidarność” Starachowicka 1980 – 1981” zorganizowana przez Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” z terenu miasta. Na wystawie można obejrzeć dokumenty i zdjęcia dotyczące „Solidarności” z okresu 1980 – 1981. Po wystawie oprowadzał przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS Jan Seweryn. Wśród osób, które przybył na tę uroczystość byli dawni działacze „Solidarności” min. Jerzy Nobis, Andrzej Markowski, Adam Krupa, Leszek Nowak, Andrzej Pryciak, Edward Dudek, Stanisław Kosior, Ewa Markowska, Aleksandra Markowska, Jerzy Wierzbiński i inni. Był starosta starachowicki Piotr Babicki, wiceprezydent Ewa Skiba, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski. Z obecnych działaczy „Solidarności byli: szef Regionu Świętokrzyskiego Waldemar Bartosz, szef starachowickiej delegatury Marian Ferenc, szef „Solidarności” w starachowickiej oświacie Paweł Rdzanek. Dużą grupę stanowili związkowcy z MAN i PKC. Po zwiedzeniu wystawy głos zabrali: Waldemar Bartosz, Piotr Babicki, Ewa Skiba, Edward Dudek, Adam Krupa, Stanisław Kosior, Andrzej Markowski i Jerzy Wierzbiński. Przedstawiciel władz miasta i powiatu zapewnili, że wystawą zainteresują szkoły, aby za jej pomocą uczniowie mogli poznać najnowszą historię Polski. Przewodniczący Jan Seweryn podziękował prezydentowi Starachowic Markowi Materkowi oraz dyrektorowi Muzeum Przyrody i Techniki Pawłowi Kołodziejskiemu za pomoc w zorganizowaniu wystawy, a szef delegatury Marian Ferenc wręczył im pamiątkowe ryngrafy. Wystawa sfinansowana została przez: MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS sp. z o. o. w Starachowicach (MAN BUS, PKC GROUP, APLEONA), MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, ZOZ NSZZ „Solidarność” w Animex FOODS Sp. z o. o., MOZ NSZZ „Solidarność” Odlewnie Polskie S.A., ZOZ NSZZ „Solidarność” WALSTEAD Starachowice Sp. z o. o., ZOZ NSZZ „Solidarność” w ZEC Sp. z o. o., ZOZ NSZZ „Solidarność” w PWiK Sp. z o. o., ZOZ NSZZ „Solidarność” w KPSP Starachowice. Wystawę będzie można oglądać do połowy września br. Związkowcy z MAN i PKC rozdawali osobom biorącym udział w otwarciu wystawy okolicznościowe znaczki-przypinki i broszurki w których jest przedstawiona wystawa w miniaturze. Warto wspomnieć, że na ogrodzeniu SSE na ulicy Radomskiej jest wystawa plakatów wydawanych w latach 1980 – 1981 przez Komisję Fabryczną NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.  
Nie 16 Sie 2020, 10:32
Zebranie Komisji Międzyzakładowej
2020-08-16T10:32:17+02:00
W dniu 14 sierpnia odbyło się pierwsze od czasu rozpoczęcia się pandemii koronawirusa, czyli od pięciu miesięcy, zebranie Komisji Międzyzakładowej. Członkowie Komisji zgodnie z zaleceniami epidemicznymi obradowali w maskach. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do „Solidarności” szesnastu nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn poinformował o oddelegowaniu do pracy związkowej Waldemara Maciąga i powołaniu w skład Komisji Marcina Franeckiego. Przewodniczący zgłosił wniosek o odwołanie Waldemara Maciąga z funkcji wiceprzewodniczącego i powołanie go na funkcję skarbnika. Kolejny wniosek Jana Seweryna dotyczył upoważnienia przez Komisję Jana Seweryna, Małgorzaty Żłobeckiej i Waldemara Maciąga do podpisywania wszelkich dokumentów i porozumień pomiędzy „Solidarnością” a pracodawcami (MAN, PKC i APLEONA). W dalszej części zebrania przewodniczący omówił wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie, gdy nie odbywały się zebrania Komisji. W MAN podpisano porozumienie na czas kryzysu związanego z epidemią w którym określono na jakich zasadach pracownicy będą przebywać na przestojach. Dzięki zdecydowanej postawie „Solidarności” udało się wynegocjować korzystne dla pracowników rozwiązania między innymi podwyżkę wynagrodzeń i włączenie części premii do płacy zasadniczej. Przewodniczący krytycznie ocenił pomysły Zarządu firmy dotyczące rozbudowy struktury nieprodukcyjnej i zwiększania ilości funkcji. Chodzi o utworzenie funkcji koordynatorów wiodących i kierowników wiodących. W PKC również zostało podpisane porozumienie na czas kryzysu, ale niestety było ono nie tak korzystne jak w MAN. Otwartą sprawa jest podwyżka płac pracowników PKC. Znacznie opóźnione rozmowy placowe mają się rozpocząć pod koniec sierpnia. W APLEONA w porozumieniu kryzysowym udało się zapisać włączenie całości premii do płacy zasadniczej. Niestety w ostatnim czasie pojawiła się propozycja pracodawcy, aby związki wyraziły zgodę na nieprzekazanie przez firmę drugiej części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W sprawie tej w najbliższy wtorek ma się odbyć telekonferencja w której uczestniczyć będą przedstawiciele pracodawcy i związków zawodowych podczas, której ma być dyskutowany ten kontrowersyjny pomysł. Pracownicy APLEONA są tą propozycją oburzeni, bo wiąże  się to z tym, że niewypłacone im zostanie świadczenie świąteczne na Święta Bożego Narodzenia. Kolejna sprawa, którą omówił Jan Seweryn to działania, jakie podjął w sprawie zapisania w Regulaminach Pracy MAN i PKC dodatkowej przerwy w pracy w przypadku wysokiej temperatury otoczenia i uregulowań dotyczących honorowego dawstwa krwi. Następnie przewodniczący omówił sprawę obchodów 40 rocznicy powstania „Solidarności”. Przed MAN i PKC zainstalowane zostały wielkie, okolicznościowe banery, na ogrodzeniu SSE zainstalowano wystawę „Plakaty wydawane przez Komisję Fabryczną NSZZ „Solidarność” w FSC w latach 1980 – 1981”. Kolejna wystawa „Solidarność Starachowicka 1980 – 1981” odsłonięta zostanie w dniu 17 sierpnia. Każdy członek „Solidarności” otrzyma pamiątkowy kubek i bon turystyczny o wartości 200 zł. Zakupiono także okolicznościowe znaczki-przypinki. W związku z 100 rocznicą bitwy warszawskiej do złożenia wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości wyznaczono przewodniczącego Jana Seweryna i wiceprzewodniczącą Małgorzatę Żłobecką.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
"latania" mnóstwo ale chyba miedzy bajerką a palarniąGodzinę temu w wątku Maszynownia
Przyjdzie do Ciebie człowiek małpa z ochrony..Dziś o 7:33 w wątku Mobbing
Polecam zamienić się z tymi dziewczynami i zobaczyć ile jest latania a nie usiąść sobie wygodnie na maszynie i si...Dziś o 7:25 w wątku Maszynownia
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy