Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
Pt 19 Gru 2008, 12:25
Czy będą kolejne zwolnienia?
2008-12-19T12:25:27+01:00
Jeszcze nie zostały zakończone zwolnienia grupowe a już szykują się następne. Jak poinformowano związki zawodowe plany produkcyjne sektora ciężarówek na rok 2009 spadły w porównaniu do roku bieżącego o prawie 40 procent w związku, z czym zatrudnienie w wydziale produkcji wiązek elektrycznych i w wydziale obróbki mechanicznej (produkują dla tego sektora) jeszcze jest za duże. Na chwilę obecną w wydziale produkcji wiązek elektrycznych za dużo jest o 150 osób a w wydziale obróbki mechanicznej o 40 osób. Zarząd firmy widzi następujące sposoby rozwiązania problemu: zwolnienie nadwyżki pracowników lub obniżenie czasu pracy a co za tym idzie obniżenie płacy. Związki zawodowe nie wyraziły zgody na obydwie propozycje i zaapelowały do pracodawcy o wprowadzenie innych mniej dotkliwych dla pracowników rozwiązań. Kolejną sprawą, z którą muszą sobie poradzić wydziały produkujące na potrzeby działu ciężarówek to dostosowanie czasu pracy do czasu pracy w niemieckich zakładach MAN-a w których zaplanowano trzy dwutygodniowe przerwy w produkcji w pierwszym półroczu 2009 roku. Decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte, (jeżeli chodzi o wdział obróbki mechanicznej) na początku przyszłego roku po dokładnym przeanalizowaniu programu produkcyjnego. Na chwilę obecną wiadomo, że część pracowników tego wydziału przeniesionych zostanie na wydziały produkujące autobusy. Jeżeli chodzi o wydział produkcji wiązek elektrycznych to decyzje, co do czasu pracy i nadmiaru pracowników podejmie nowy pracodawca, czyli firma PKC Group, która od 1 stycznia 2009r przejmuje wydział. Jakie rozwiązania problemu zaproponują Finowie na chwilę obecną nie wiadomo, ale oczywiste jest, że muszą się oni dostosować do planów produkcyjnych MAN-a. Od 1 stycznia 2009r wydział produkcji wiązek elektrycznych zostanie wyłączony ze struktur MAN-a i zostanie przekształcony w samodzielny zakład, który będzie się nazywał PKC GROUP POLAD Sp. z o. o.Całkowicie inna sytuacja jest na wydziałach autobusowych. Zamówienia, jakie firma posiada pozwalają przypuszczać, że prawdopodobnie do końca 2009 roku nie wystąpią problemy z brakiem pracy dla zatrudnionych w tych wydziałach pracowników.
Nie 14 Gru 2008, 8:43
Zdjęć: 10
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
2008-12-14T08:43:26+01:00
W dniu wczorajszym w Starachowicach - tak jak i w całej Polsce - odbyły się obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W roku bieżącym miały one bogatszy charakter niż w latach poprzednich. Rozpoczęło je otwarcie w SCK wystawy "Twarze radomskiej bezpieki". Następnie odbył się koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu starachowickiego muzyka Piotra Kędziory. Główną częścią obchodów była uroczysta Msza Święta, która odprawiona została w kościele Wszystkich Świętych. Po Mszy uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki i zapalili znicze pod tablicą poświęconą robotnikom pomordowanym przez komunistów.Niestety tegoroczne uroczystości były okazją do rozgrywek pomiędzy starachowickimi politykierami, w czym udział brali także niektórzy działacze obecnej "Solidarności". Jak by tego było mało to od pewnego czasu wszystkie rocznice związane z "Solidarnością" starają się zdominować i wykorzystać do swoich celów ludzie, którzy ze Związkiem nie mają zupełnie nic wspólnego. Jest to godne ubolewania.            
Czw 4 Gru 2008, 16:53
Zwolnienia rozpoczęły się!
2008-12-04T16:53:12+01:00
Pomimo zapewnień, że nastąpi to około 10 grudnia w dniu dzisiejszym rozpoczęły się zwolnienia pracowników. Pierwsi z nich otrzymali wymówienia tuż po skończeniu III zmiany. Zaskoczenie było całkowite. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy pracowników, że mają możliwość odwoływania się w ciągu 7 dni od daty otrzymania wymówienia do Zakładowej Komisji Pojednawczej. Osoby, które otrzymały wymówienia zachęcamy do składania w Dziale Personalnym oświadczeń, w których deklarują gotowość ponownego podjęcia pracy w firmie gdyby przedsiębiorstwo w roku przyszłym ponownie zatrudniało pracowników. Obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności zwolnionych pracowników nakłada na zakład ustawa o zwolnieniach grupowych. Nie jest dobrze z ludzkiego punktu widzenia, że zwolnienia pracownicy otrzymują tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
2008-12-03T16:08:31+01:00
W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej podczas, którego przyjęto do Związku 17 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił przebieg posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i sytuację w tych zakładach województwa świętokrzyskiego, w których tak jak w MAN-ie trwają zwolnienia pracowników. Kolejną sprawą omówioną przez przewodniczącego była sprawa przebiegu negocjacji dotyczących zwolnień grupowych. Jak stwierdził J. Seweryn, gdyby nie ugodowa postawa innych związków zawodowych można by było osiągnąć dla zwalnianych pracowników więcej niż to, co osiągnięto. Pomimo wszystko należy podkreślić, że zdecydowana postawa przedstawicieli "Solidarności" podczas negocjacji doprowadziła do tego, że z niektórych pomysłów Zarząd firmy wycofał się. Należy uznać to za sukces naszego Związku. Kolejną sprawą, którą omawiano, to zebranie, które zorganizował prezes z pracownikami wydziałów montażu wiązek elektrycznych i obróbki mechanicznej podczas, którego nawoływał do… tworzenia związku, który godnie będzie reprezentował pracowników! Jak nie trudno się domyślić według prezesa pracowników nie godnie reprezentuje "Solidarność".
2008-11-28T17:25:19+01:00
W dniu 27 listopada zostały zakończone negocjacje pomiędzy Zarządem firmy a związkami zawodowymi dotyczące zwolnień grupowych w starachowickim zakładzie MAN-a. Uzgodnione zostały kryteria, jakimi pracodawca będzie się kierował typując osoby do zwolnienia jak również wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników. Główne kryteria to: dyscyplina pracy, jakość pracy, elastyczność i odpowiedzialność, bycie jedynym żywicielem rodziny, trudna sytuacja życiowa pracownika, ilość dzieci na utrzymaniu. Nie będą zwalniani pracownicy po pięćdziesiątym roku życia. Pracownikom, którzy zostaną zwolnieni w ramach zwolnień grupowych wypłacone zostaną odprawy o jedną pensję wyższe niż określa to ustawa o zwolnieniach grupowych. Zwolnieniami grupowymi ma zostać objętych 150 pracowników wydziału montażu wiązek elektrycznych i wydziału obróbki mechanicznej. Nie przedłużone zostanie 85 terminowych umów o pracę. Jeżeli doliczyć do tego ponad 70 osób, które odeszły z firmy w listopadzie (głównie z powodu nie przedłużenia umów) to wychodzi, że zakład zmniejszy zatrudnienie o 300 osób. Wypowiedzenia umów rozpoczną się około 10 grudnia, co oznacza, że pracownicy odejdą z firmy z dniem 31 stycznia 2009 roku. Dotyczyć to będzie wszystkich zwalnianych pracowników bez względu na staż pracy w MAN-ie, gdyż wszystkie okresy wypowiedzenia zostaną skrócone do jednego miesiąca. Pracodawca zobowiązał się do szukania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach innych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników. Około 30 osób ma znaleźć pracę przy remoncie autobusów, które zamierza się w zakładzie prowadzić.
2008-11-22T09:44:40+01:00
W ciągu ubiegłego tygodnia trwały rozmowy związków zawodowych z Zarządem firmy na temat zwolnień grupowych. W czasie rozmów ustalono kryteria ocen, którym poddani zostaną pracownicy. Oceny będą miały decydujący wpływ na to, które osoby zostaną zwolnione. W piątek poruszony został temat odpraw dla zwalnianych pracowników. Związki zawodowe uważają, że powinny być one znacznie wyższe niż te, które przysługują ustawowo. Wiadomo, że odprawy uzależnione są od stażu pracy u danego pracodawcy. Są, więc odprawy jedno miesięczne, dwumiesięczne i trzymiesięczne. NSZZ "Solidarność" mając na uwadze to, że osoby zwalniane mają minimalną szansę na znalezienie pracy i to, że ich pensje są bardzo niskie, (bo zarabiają 1500 - 1700 zł. brutto) postuluje, aby odprawy wynosiły:      1 pensja (gwarantowana ustawowo) plus 2 pensje dodatkowo - razem 3 pensje,      2 pensje (gwarantowane ustawowo) plus 4 pensje dodatkowo - razem 6 pensji,      3 pensje (gwarantowane ustawowo) plus 6 pensji dodatkowo - razem 9 pensji.Uważamy także, że pracownicy, którym w listopadzie i grudniu kończą się umowy o pracę powinni otrzymać odprawy takie jak pracownicy zwalniani w ramach zwolnień grupowych. Pracownicy ci powinni otrzymać także premię roczną. Niestety nasze postulaty dotyczące odpraw spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony prezesa Oetjena i dyrektora Olchowika. Miejmy jednak nadzieję, że rozmowy na ten temat nie zostały definitywnie zakończone i uda nam się wynegocjować więcej niż ustawowe minimum. Jest rzeczą niezrozumiałą, że na chwilę obecną Zarząd firmy nie jest w stanie podać dokładnej liczby osób, które będą zwolnione. Od chwili rozpoczęcia rozmów było już kilka wersji. Najpierw mówiło się o 300 osobach, później o 300 plus 106 którym w listopadzie i grudniu nie będą przedłużone umowy o pracę. Na chwilę obecną mówi się o 220 w ramach zwolnień grupowych i 80 którym nie przedłużone będą umowy. Nie jest to jednak liczba ostateczna, bo uzależniona jest ona od planów produkcyjnych koncernu a te na chwilę obecną jak stwierdził prezes nie są jeszcze znane. Nowością jest to, że zwolnieniami będą objęci tylko pracownicy wydziałów montażu wiązek elektrycznych i obróbki mechanicznej, pracodawca wycofał się z pomysłu zwalniania pracowników wydziałów autobusowych. Czemu miało służyć zamieszanie ze zwalnianiem pracowników z wszystkich wydziałów firmy można się tylko domyślać. Dobrą wiadomością jest to, że Zarząd firmy nie jest w stanie wywiązać się w terminie z procedur ustawy o zwolnieniach grupowych, dlatego zapowiadane na 28 listopada wręczenie wypowiedzeń przesunięte zostanie na 10 grudnia. Zwolnienia przesuną się, więc o cały miesiąc, co nie jest bez znaczenia dla osób zwalnianych. Jak nas poinformowano kilkanaście osób, które będą zwolnione z wiązek i z obróbki mechanicznej znajdzie pracę w wydziałach autobusowych.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Zupełnie mi się to nie podoba. Przechodzą sami siebie. Wczoraj im to powiedziałem. To co wymysli jest wegług mnie n...Dziś o 7:56 w wątku 1 połowa lutego
Witam Nie obwiniam nikogo żadnych związków o podpisanie tego porozumienia wiadomo związki jak i jedne i te drugie b...Dziś o 7:52 w wątku 1 połowa lutego
Ten kto ma stary urlop to mu zabiorą na te 7dni przestoju i wyjdzie tak samo jak ten co urlopu starego nie miał i nic ...Dziś o 7:39 w wątku 1 połowa lutego
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy