Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Od kilku tygodni trwają rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi z Zarządem MAN BUS w sprawie przestojów w marcu i kwietniu. NSZZ „Solidarność” warunkuje ewentualna zgodę na proponowane przez Zarząd rozwiązania pod warunkiem rozpoczęcia negocjacji płacowych. Niestety nie ma na to zgody przedstawicieli pracodawcy, którzy twierdzą, że rozmowy mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu przez związki zawodowe porozumienia o sposobie pokrycia dni przestojowych. Na to z kolei nie zgadza się „Solidarność” uważając, że gdy porozumienie zostanie podpisane to pracodawca będzie miał w kwestii podwyżek wolną rękę. Związek na początku bieżącego roku przedstawił swoje postulaty w sprawie podwyżki płac, ale niestety jak do tej pory Zarząd firmy się do nich nie ustosunkował. Przypomnijmy, że „Solidarność” postuluje podniesienie płacy zasadniczej o 200 zł plus wskaźnik inflacji i włączenie do płacy zasadniczej premii regulaminowej. Postawa „Solidarności” jest wynikiem opinii pracowników, którzy są zbulwersowani tym, co się w firmie dzieje, bo pracodawca tak skomplikował sprawę pokrywania przestoju lutowego, że już mało kto rozumie na jakich zasadach się to odbywa. Inną sprawą jest to, że pracownicy są zmuszani do pracy nadliczbowej za którą mają być oddane dni wolne lub będzie za niezapłacone do końca okresu rozliczeniowego, czyli do końca listopada. O zaistniałą sytuację obwiniana jest „Solidarność”, bo pracownicy uważają, że nie należało podpisywać wcześniejszych porozumień. Oczywiście zarzuty te są nieuzasadnione, bo Związek zaakceptował optymalne rozwiązania, ale niestety strona pracodawcy nie do wszystkich ustaleń się stosuje. To wszystko powoduje, że pracownicy podchodzą do nowych pomysłów Zarządu z wielką nieufnością, co ma przełożenie na stanowisko Związku, bo przecież Komisja Międzyzakładowa reprezentuje ich opinię, a nie swoją. Oburzenie NSZZ „Solidarność” budzi postawa Zarządu, którego przedstawiciele twierdzą, że w przypadku braku zgody na proponowane rozwiązania Zarząd pójdzie bezpośrednio do pracowników i przekona ich do swoich racji. Tak to się odbywają tak zwane negocjacje. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przedstawi Zarządowi oficjalne stanowisko w sprawie zaistniałej sytuacji już w najbliższy poniedziałek.           
Janseweryn
Pt 19 Lut, 17:43