Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie prezesa MAN BUS Münüra Yavuza z członkami komisji zakładowych wszystkich związków zawodowych. Spotkanie to zostało zorganizowane po tym jak NSZZ „Solidarność” nie wyraziła zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego odpracowania dni przestojowych na warunkach proponowanych przez Zarząd firmy. Widocznie Zarząd nie przyjął decyzji Komisji Międzyzakładowej i uznał, że należy wezwać całą Komisję, aby wyperswadować to, że jednak musi być zgoda na elastyczny czas pracy. Ale ponieważ prezes nie może zwoływać zebrań związkowych wezwano członków Komisji nie jako związkowców, ale jako…pracowników! To posunięcie jednoznacznie świadczy o tym, że Zarząd firmy chce podważyć autorytet przewodniczącego, co jest śmieszne, bo przewodniczący jest przekaźnikiem decyzji Komisji. Podczas spotkania prezes Yavuz stwierdził, że potrzeby jest mu elastyczny czas pracy i przedstawił dwa warianty dotyczące tej sprawy. Jednak w żadnym z nich nie ma gwarancji zatrudnienia dla wszystkich zatrudnionych obecnie w firmie o co wnioskuje „Solidarność”. Było widoczne, że prezes czekał na dyskusję i zadawanie pytań, ale bardzo się zawiódł bo pytań była zaledwie kilka. Prezes zapowiedział, że planuje kolejne spotkanie z członkami komisji na którym chce uzyskać odpowiedź na swoje oczekiwania. Działanie prezesa jest mało poważne, bo jakiekolwiek decyzje podejmowane przez „Solidarność” zapadają nie na zebraniach organizowanych przez niego, ale na zebraniach Komisji Międzyzakładowej organizowanych przez przewodniczącego. Miejmy nadzieję, że ktoś wyperswaduje prezesowi, że nie tędy droga. Dodać należy, że „Solidarność” jest gotowa do rozmów i kompromisów, ale musi się to odbywać na partnerskich zasadach i skutkować pozytywnymi dla pracowników rozwiązaniami.     

Janseweryn
Pt 16 Paź 2020, 20:14