Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 1 października odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej, podczas którego omawiano sprawy dotyczące aktualnej sytuacji w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. Na wstępie zebrania przyjęto do Związku 15 nowych członków. W dalszej części obrad przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w poszczególnych firmach. W MAN największym problemem jest sprawa przestoju planowanego w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku. Zarząd firmy zaproponował rozwiązania dotyczące odpracowywania tego przestoju i to właśnie nad tymi propozycjami odbyła się burzliwa dyskusja. Propozycje Zarządu zostały jednomyślnie odrzucone, bo w zasadzie cały ciężar związany z przestojem przerzucany jest na pracowników. Podczas dyskusji poszczególni członkowie Komisji proponowali swoje pomysły na rozwiązanie zaistniałego problemu. Ostatecznie zdecydowano o tym, że Zarządowi zostaną przedstawione następujące propozycje:

  1. Zagwarantowanie obecnego stanu zatrudnienia do końca 2021 roku (osoby zatrudnione na dzień 1 października 2020 roku będą na stanie firmy na dzień 31 grudnia 2021 roku – dotyczy to również pracowników zatrudnionych w MAN BUS za pośrednictwem APT);
  2. Skrócenie obecnego okresu rozliczeniowego i wprowadzenie nowego okresu rozliczeniowego obowiązującego od 1 grudnia 2020 roku do 31 maja 2021 roku;
  3. Określenie limitu godzin do odpracowania – maksymalnie 120 godzin;
  4. Odpracowywanie dni przestoju w stosunku 2: 1 (za 2 dni przestoju odpracowanie 1 dnia)
  5. Ograniczenie ilości godzin odpracowywanych do 16 godzin miesięcznie;
  6. Zagwarantowanie wypłaty w roku 2021 tzw. dobrowolnego dodatku i premii koncernowej.

W PKC trwają rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Odbyło się w tej sprawie spotkanie z prezesem Dariuszem Abramem i dyrektor Pauliną Mierzwą, podczas, którego przedstawiciele pracodawcy zaproponowali podwyżkę o 110 zł od 1 października. Komisja uznała, że jest to niewystarczająca kwota i zaproponowała podwyżkę o 150 zł. oraz podtrzymała swój wniosek o włączenie części premii miesięcznej do płacy zasadniczej. W APLEONA na chwilę obecną nie ma jakichś poważniejszych problemów, ale mogą się one pojawić, bo z końcem bieżącego roku firmie kończy się kontrakt na obsługę MAN. Czy współpraca APLEONA z MAN będzie kontynuowana okaże się wkrótce. W dalszej części zebrania przewodniczący poinformował o obchodach 36 rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W dniu 19 października w kościele Świętej Trójcy odprawiona zostanie Msza Święta w której udział wezmą poczty sztandarowe starachowickiej „Solidarności”. Po Mszy pod popiersiem księdza Jerzego zostaną złożone wiązanki i zapalone znicze.   
 
 

Janseweryn
Pt 2 Paź 2020, 8:57
Zdjęcia