Zmień na ciemny motyw
W dniu 5 lutego odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto dwie osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w MAN, PKC i Gegenbauer. W MAN na chwilę obecną rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń nie odbywają się gdyż przedstawiciele pracodawcy przybywają na urlopach. "Solidarność" wystąpiła z wnioskiem o pilne spotkanie w tej sprawie. Zdarzają się przypadki nieprzestrzegania porozumienia o rozkładzie czasu pracy. Związek kilkakrotnie interweniował już w tej sprawie, co spowodowało, że nieprawidłowości zostały usunięte, ale niestety wciąż pojawiają się kolejne problemy. W PKC znów panuje bardzo nerwowa atmosfera, bo umowy o pracę są nieprzedłużane zarówno te zawarte z PKC jak i te zawarte poprzez agencję pracy tymczasowej. Ponadto doszło do zwolnienia kilku lub kilkunastu pracowników z długoletnim stażem zawodowym zatrudnionych na umowach stałych. "Solidarność" zwróciła się do Zarządu PKC o natychmiastowe spotkanie w celu uzyskania informacji na temat obecnych redukcji zatrudnienia jak również dalszych zwolnień, ale niestety ma się ono odbyć dopiero w dniu 7 lutego. W miesiącu styczniu z PKC zwolniono 40 osób nie licząc pracowników agencyjnych. W Gegenbauer pracodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przewodniczący poinformował o przebiegu spotkania Gremium informacyjnego, które odbyło się w dniach 29-30 stycznia w Niepołomicach. Następnie zatwierdzono budżet Związku na rok 2014 i podjęto uchwałę o ufundowaniu z okazji Dnia Kobiet upominków dla pań przynależących do NSZZ "Solidarność". Następnie omawiano sprawę wyborów w zakładach, w których działa Komisja Międzyzakładowa.
Janseweryn
Czw 6 Lut 2014, 11:33