Zmień na ciemny motyw
W dniach 29 i 30 stycznia w Niepołomicach odbyło się kolejne spotkanie tak zwanego Gremium Informacyjnego. Gremium informacyjne jest to co półroczne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowników ze zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a a więc: z MAN Starachowice, MAN Sady, MAN Niepołomice i MAN MAC Poznań. W spotkaniach tych biorą również udział przedstawiciele rady pracowników z Monachium z Niemiec a także prezesi i inne osoby z poszczególnych zakładów. Radę Zakładową MAN z Monachium reprezentowali: Athanasios Stimoniaris - wiceprzewodniczący Rady oraz członkowie Rady Kenan Nadir i Hayrettin Gulba. NSZZ "Solidarność" z MAN Starachowice na Gremium reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Podczas dwudniowych obrad omówiono sytuację we wszystkich zakładach MAN-a w tym również tych zlokalizowanych w Niemczech. Poruszono sprawę ujednolicenia dodatkowych świadczeń w zakładach MAN-a takich jak jubileusze, premia od zysku koncernu a także premia świąteczna i pracowniczy program emerytalny. Okazuje się, że część zakładów nie ma niektórych świadczeń przez co ich załogi czują się dyskryminowane i niedoceniane. Dużo kontrowersji budzi podziała premii z zysku koncernu. Przedstawiciele "Solidarności" ze Starachowic postulowali zrównanie tej premii do poziomu premii pracowników niemieckich. Zdecydowano, że problem dodatkowych świadczeń zgłoszony zostanie do najwyższych władz koncernu. Kolejne Spotkanie Gremium odbędzie się w październiku w Starachowicach.
Janseweryn
Wt 4 Lut 2014, 6:53
Zdjęcia