Zmień na ciemny motyw
Dziś tj. 15 marca 2024 odbyło się spotkanie Zarządu ze Związkami Zawodowymi. W spotkaniu brali udział: Szef Pionu Autobusów Oktay Barbaros, Prezes Mehmet Sermet, Kierownik Zakładu Kinga Włoskowicz, Kierownik HR Marta Kostecka i przedstawiciele Związków Zawodowych działających w MAN Bus Starachowice. Pan Oktay Barbaros przedstawił sytuację w poszczególnych zakładach MAN i o wzroście zamówień w roku 2024 na autobusy (o 150 szt.) i produkcji 11 jednostek. Kolejny rok może przynieść wzrost produkcji w Starachowicach do 12 jednostek dziennie. Poinformował również o zawieszeniu decyzji o oddaniu produkcji: dachów, pianek. rurek na zewnątrz, decyzja ta ma zostać ponownie przeanalizowana. Ta jak w roku ubiegłym, w tym roku też zostanie zorganizowany w MAN Starachowice piknik rodzinny.
Puchala_wojciech
Pt 15 Mar, 14:12