Zmień na ciemny motyw

5 października 2023 odbyło się Szkolenie podstawowe dla Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego. Szkolenie przeprowadzone przez Kazimierza Pasternaka z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się w biurze Przewodniczącego Delegatury w Starachowicach. W szkoleniu wzięli udział Członkowie Komisji Zakładowych NSZZ Solidarności zakładów ze Starachowic. Z MOZ NSZZ Solidarność MAN Bus wzięli udział: Przewodniczący Komisji Puchała Wojciech, Członkowie Komisji, Cieśla Jacek, Górecki Mirosław, Szwagrzyk Jarosław, Dudzic Jan. Tematem szkolenia były między innymi podstawowe prawa i obowiązki Organizacji Związkowej, struktura organizacji, skład komisji zakładowej/międzyzakładowej, układ zbiorowy, regulamin pracy, wynagradzania, metody rozwiązywania konfliktów.

Puchala_wojciech
Czw 5 Paź, 11:02