Zmień na ciemny motyw

31 sierpnia 2023 przypada 43 rocznica Porozumień Sierpniowych. NSZZ Solidarność powstała w wyniku podpisania porozumień kończących falę strajków w czasie Sierpnia 1980. W tym dniu odbywały się uroczystości upamiętniające tą rocznicę. W godzinach przedpołudniowych Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność Puchała Wojciech, z-ca Przewodniczącego Żłobecka Małgorzata i skarbnik tego Związku Maciąg Waldemar złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem Anny Walentynowicz przy kościele pw. Świętej Trójcy w Starachowicach i Pod Kamieniem Solidarności przy Rondzie Solidarności. Po godz. 14 uroczystości rozpoczęły się pod Tablicą Solidarności przed Biurem Głównym. W uroczystości wzięły udzial Poczty Sztandarowe: NSZZ Solidarność Man Bus i NSZZ Emerytów i Rencistów. W skrócie historię i okoliczności powstania NSZZ Solidarność w Polsce i FSC Starachowice przedstawił Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność Puchała Wojciech, zabrał też głos Honorowy Przewodniczący Serweryn Jan. Po przemówieniach zaproszeni goście i przedstawiciele Związku złożyli wiązanki i zapalili znicze, a byli to: Przewodniczący Delegatury NSZZ Solidarność Starachowice, Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, Przedstawiciele NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów, Przewodniczący Stowarzyszenia Wolni i Solidarni Starachowice, Przedstawiciel Rad Pracowniczych w MAN BUS, Społeczny Inspekor Pracy w MAN BUS, Honorowy Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność w MAN BUS, Przedstawiciele Solidarności z Euro-Vig i Okin, Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność z zastępcą i skarbnikiem. Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy został odśpiewany Hymn Solidarności po czym uczestnicy przemaszerowali przed kościół pw. Wszystkich Świętych w celu zapalenia zniczy i złożeniu wiązanek pod Tablicą Robotników i Kamieniem Solidarności, gdzie oprócz w/w gości Wiązankę złożył Starosta Starachowicki.

Puchala_wojciech
Pt 1 Wrz 2023, 11:28
Zdjęcia