Zmień na ciemny motyw
Dziś tj. 30 sierpnia odbyło się spotkanie na temat "Pracownik Reworku". W spotkaniu brali udział: Przedstawiciele pracodawcy, pracownicy HR. kierownicy modułów. kierownik Reworku, kierownik KKS, Przewodniczący trzech działających w MAN Związków Zawodowych. Na spotkaniu przedstawiono arkusz wg. którego będą oceniani pracownicy, potencjalni kandydaci na stanowisko "pracownik reworku".Pod uwagę brani są pracownicy trzech segmentów (około 50 osób), GFB90, GFD50 i GFD60. Pracownika będzie typował kierownik, później AV i Jakość oceni pracę którą dany pracownik wykonał.
Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów pracownik otrzyma stanowisko "pracownik reworku" i zmianę kategorii zaszeregowania. Na początek ocenianych będzie około 20% z grupy wytypowanych osób. Poruszony został temat dokumentacji, dlaczego jest w języku tureckim a nie w polskim.
 
Puchala_wojciech
Śr 30 Sie, 13:09