Zmień na ciemny motyw

18 sierpnia odbyło się comiesięczne zebranie Komisji MOZ NSZZ Solidarność. Pierwszym punktem zebrania było podjęcie uchwały na temat przyjęcia nowych członków, tym razem było to sześć osób. Następnie Przewodniczący Puchała Wojciech przekazał informację z posiedzenia Zarządu Regionu. Jedną z informacji było odrzucenie przez Sejm RP uznania złóż siarki jako "złoża o harakterze strategicznym". Przez odrzucenie tego wniosku Siarkopol stracił szanse na uruczomienie nowy odwiertów. Kolejny tematem była propozycja udziału w fundacji sztandaru Delegatury ZR w Busku - Zdroju. Poruszono też temat podpisania przez Prezydenta RP porozumienia o emeryturach "pomostowych". Nastepnie Przewodniczący omówł obchody Święta Wojska Polskiego w których brał udział wraz Członkiem Komisji Marcinem Szwagierczakiem. Kolejnym omawiany tematem był organizowany przez NSZZ Solidarność Piknik, który odbędzie się 26 sierpnia i uroczystośći zwiążane z obchodami 34 rocznicy powstania NSZZ Solidarność, które odbędą się 31.08.2023r.

Puchala_wojciech
Pon 21 Sie, 11:57