Zmień na ciemny motyw
Tak jak to było zaplanowane w dniu dzisiejszym odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w MAN Bus. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Uczestniczyło w nim pięćdziesięciu delegatów z MAN, PKC i EURO VIG. Przewodniczący Jan Seweryn podsumował kończącą się właśnie pięcioletnią kadencję działalności Związku. Następnie odbyły się wybory nowego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, wybrano członków nowej Komisji Międzyzakładowej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, oraz Komisję Rewizyjną. Jan Seweryn, który kilkanaście dni temu przeszedł na emeryturę, nie kandydował już na żadną funkcję związkową. Nowym przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został Wojciech Puchała. Był to jedyny kandydat na tę funkcję. Delegaci podziękowali Janowi Sewerynowi za kilkudziesięcioletnią działalność związkową nadając mu tytuł dożywotniego honorowego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej w MAN Bus. W Zebraniu z ramienia Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” udział wzięli Kazimierz Pasternak i Ryszard Tchórz.    
 
Janseweryn
Pt 17 Mar, 17:20
Zdjęcia