Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Wczoraj, 9 marca, odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Było to ostatnie spotkanie w tym składzie, bo jak pokazały wyniki odbywających się obecnie wyborów znaczna część obecnych członków Komisji nie będzie już w składzie nowej Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Przyjęto aż 36 osób. Przewodniczący Komisji Jan Seweryn stwierdził, że pomimo przyjęć obserwuje się duży ubytek związkowców, co jest związane z trwającymi wciąż zwolnieniami. Następnie przewodniczący omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN wstrzymane zostały wszelkie rozmowy i spotkania Zarządu firmy ze związkami zawodowymi. Od dłuższego czasu nie ma spotkań comiesięcznych, na których były omawiane sprawy bieżące, jak również niekontynuowane są rozmowy dotyczące elastycznego czasu pracy, (o co jeszcze nie tak dawno temu zabiegał pracodawca), a także nie jest omawiana sprawa indywidualnych podwyżek płac. Według przewodniczącego i członków Komisji jest to spowodowane tym, że przedstawiciele pracodawcy oczekują na wyniki wyborów w „Solidarności” licząc na to, że nowy przewodniczący i nowa Komisja Międzyzakładowa będzie bardzie uległa i będzie się godziła na wszystko, co pracodawca zaproponuje. W PKC wciąż trwają przyjęcia pracowników i uruchamiane są nowe stanowiska pracy. Widać to szczególnie w hali na ulicy Batalionów Chłopskich. W firmie pojawiła się nowa Dyrektor Działu Personalnego. Jest to już czwarta dyrektor w okresie zaledwie roku. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. W EURO VIG wciąż nie ma postępu w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Wprawdzie odbyło się dwa spotkania związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy, ale nic z nich nie wynikło, bo związkowcy usłyszeli, że firma prowadzi z MAN rozmowy na temat renegocjacji kontraktu. Gdy te negocjacje się zakończą można będzie rozmawiać o podwyżce płac. W OKIN zwolniona została jedna z pracownic, która jest członkiem NSZZ „Solidarność”, ale pracodawca nie poinformował o tym Komisji Międzyzakładowej, co jest niezgodne z Ustawą o związkach zawodowych, która zobowiązuje pracodawcę do zawiadomienia Związku o zamiarze zwolnienia jego członka. Przewodniczący Jan Seweryn interweniował w tej sprawie i błąd ten ma być przez OKIN naprawiony. Następnym tematem, o którym dyskutowano były wybory związkowe. Pomimo ogromnych trudności z ich przeprowadzeniem, udało się je zakończyć na poziomie zakładów i wydziałów. Przewodniczący stwierdził, że niektórzy ze związkowców w tym nieliczni członkowie Komisji Międzyzakładowej zamiast pomagać w przeprowadzeniu wyborów utrudniali wysuwając nieuzasadnione podejrzenia, że nie wszystko podczas wyborów było prawidłowe. Finałem wyborów będzie Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, które zaplanowane jest na 17 marca. Będzie ono miało miejsce w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i rozpocznie się o godzinie 9.00. Podczas tego Zebrania wybrana zostanie nowa Komisja Międzyzakładowa i nowy przewodniczący. Jan Seweryn nie udzielił odpowiedzi na pytanie czy będzie ponownie kandydował na funkcję przewodniczącego. Na zakończenie zebrania przewodniczący podziękował członkom Komisji Międzyzakładowej z pięć lat wspólnej pracy.           
 

Janseweryn
Pt 10 Mar, 9:45