Zmień na ciemny motyw
W dniu dzisiejszym, czyli 20 stycznia, odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy. Tak jak poprzednio w spotkaniu udział wziął, za pośrednictwem łączy internetowych, prezes Münür Yavuz. „Solidarność” reprezentowali: Jan Seweryn, Małgorzata Żłobecka i Waldemar Maciąg. Przedstawiciele „Solidarności podtrzymali swoje stanowisko, że proponowana przez Zarząd podwyżka nie pokrywa stopnia inflacji (inflacja z grudnia 2022r. to 16,6%) i uważali, że podwyżka powinna być wyższa. Ponadto związkowcy optowali za podwyżką kwotową, a nie procentową, i byli przeciwni przeniesieniu 1% podwyżki do premii miesięcznej. „Solidarność” akceptuje przeznaczenie 0,5% na podwyżki indywidualne. Kolejne spotkanie z prezesem Yavuzem planowane jest na najbliższą środę na godzinę 9.00. Tym razem prezes w Starachowicach będzie osobiście. Mowa była także o elastycznym czasie pracy. Pracodawca chce 80 godzin, które były by do przepracowania w soboty. Podwyżka płac nie jest powiązana z elastycznością. Czy podwyżka będzie w przyszłym tygodniu podpisana uzależnione jest od tego czy Zarząd firmy przychyli się do związkowych postulatów.     
Janseweryn
Pt 20 Sty, 18:44