Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 6 października odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie zebrania przewodniczący Jan Seweryn omówił sprawy poruszane na ostatnim posiedzeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem obrad Regionu były problemy związane z inflacją i podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu. Była o tym mowa na spotkaniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z prezydentem Piotrem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Związek postuluje, aby rząd od odszedł zakupu energii na giełdach a kupował bezpośrednio u producenta. Mowa także była o emeryturach stażowych i podwyżkach płac w sferach budżetowych. W dalszej części zebrania Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku 16 osób. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN trwa bojkot tak zwanego Barometru Nastrojów. Pracownicy pozytywnie odpowiedzieli na apel „Solidarności” i nie wypełniają ankiet. Dotychczas jedynie 8% pracowników ankiety wypełniło. Bojkot jest wyrazem sprzeciwu wobec niezrealizowania przez Zarząd firmy postulatów płacowych wystosowanych przez związki zawodowe. Przewodniczący negatywnie ocenił spotkanie z prezesem Yavuzem, które odbyło się dwie godziny przed zebraniem Komisji. Prezes odrzucił postulaty twierdząc, że firmy nie stać na ich zrealizowanie, bo boryka się ona z brakiem pieniędzy i stratami finansowymi. Prezes ubolewał, że „Solidarność” prowadzi bojkot Barometru Nastrojów, bo według niego będzie to miało zły wpływ na wizerunek firmy w oczach władz koncernu. Prezes po raz kolejny podniósł sprawę elastycznego czasu pracy. Według niego jest on w roku 2023 firmie potrzebny, bo na początku roku nie będzie tyle zamówień na autobusy, aby produkcja była na poziomie dwunastu autobusów dziennie. Prezes zapowiedział, że jeżeli nie będzie zgody na elastyczny czas pracy to konieczne będzie zmniejszenie zatrudnienia. Jan Seweryn ponownie podniósł sprawę wypłaty pracownikom premii rocznej i stwierdził, że premia ta pracownikom się bezdyskusyjnie należy. Według przewodniczącego odmowa wypłaty tej premii jest zemstą Zarządu firmy za brak elastycznego czasu pracy. W dyskusji, jaka się wywiązała członkowie Komisji rozważali, jakie podjąć dalsze działania, aby wymusić na pracodawcy realizację postulatów. Mówiono między innymi o wypowiedzeniu układu zbiorowego, co dałoby możliwość wejścia w spór zbiorowy i przeprowadzenie strajku. Ostatecznie z decyzją o wypowiedzeniu układu zbiorowego postanowiono poczekać do zakończenia ankiety i poznania skali jej bojkotu..............................................................................................................................................
W PKC trwa spór zbiorowy, bo również tam postulaty płacowe „Solidarności” nie zostały zrealizowane. Odbyło się wprawdzie spotkanie z prezesem Dariuszem Abramem, ale nie posunęło to sprawy do przodu. Prezes twierdził, że firmy nie stać na podwyżki i ostrzegł, że domaganie się podwyżek może spowodować przeniesienie firmy do Malezji gdzie koszty produkcji są znacznie niższe. Prezes nie wyraził także zgody na włączenie do płacy zasadniczej premii miesięcznej. Kolejne spotkanie wyznaczono na 12 października. Komisja postanowiła, że dalsze działania w ramach sporu zbiorowego uzależnione będą od wyników tego spotkania. W firmie (w hali na ulicy Składowej) wystąpiły poważne zakłócenia produkcji spowodowane odchodzeniem pracowników. Aby zaradzić problemowi z zakładu na ulicy Radomskiej wielu pracowników przesyłane było na Składową.
W EURO VIG powołana został wreszcie Komisja Socjalna, która będzie zarządzać Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Niestety jak do tej pory nie odbyło się spotkanie Komisji podczas, którego ustalono by wysokość świadczenia świątecznego. „Solidarność” wystąpiła o podwyżkę płacy o 10% i wydawanie pracownikom posiłków profilaktycznych. Nie ma jeszcze odpowiedzi na te postulaty.
APLEONA nie wygrała przetargu na dalsze świadczenie dla MAN-a usług w zakresie sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych. Przetarg wygrała czeska firma OKIN. Przewodniczący kontaktował się już z tą firmą. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele OKIN złożyli wizytę w biurze „Solidarności”. Podczas tej wizyty omawiano zasady współpracy i wymieniono poglądy na różne tematy. „Solidarności” udało się wynegocjować dla Pracowników APLEONA jednorazową premię w wysokości 300 zł. i podniesienie wysokości świadczenia świątecznego.
Komisja podjęła decyzję o zorganizowaniu dla członków „Solidarności” konkursu pod tytułem „Starachowickie ślady Solidarności”. Jest to konkurs polegający na sfotografowaniu miejsc i obiektów, które w Starachowicach upamiętniają „Solidarność”. Fotografie należy przesłać na adres mailowy Związku. Wśród uczestników konkursu rozlosowane zostaną cenne nagrody.
W dniu 19 października przypada kolejna rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w kościele Świętej Trójcy odprawiona zostanie Msza Święta, której patronuje Komisja Międzyzakładowa w MAN Bus.            

Janseweryn
Pt 7 Paź 2022, 11:23