Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 31 sierpnia odbyły się obchody czterdziestej drugiej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” zorganizowane przez starachowicką „Solidarność”. Rozpoczęły się one pod tablicą upamiętniającą działaczy związkowych Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, która znajduje się na biurowcu Głównym MAN (dawniej FSC). Okolicznościowe przemówienie wygłosił do zebranych przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS Jan Seweryn. Przewodniczący przypomniał jak przebiegało tworzenie Związku w FSC oraz omówił obecną działalność MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS. Następnie głos zabrała biorąca udział w uroczystości poseł Agata Wojtyszek. Pani poseł wyraziła uznanie dla działaczy związkowych, którzy, jak powiedziała przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Po przemówieniach nastąpiło składanie wiązanek. Wiązanki złożyli: poseł Agata Wojtyszek, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zbigniew Palacz, członek Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej Volkswagen Mariusz Dzwonek, szef starachowickiej delegatury „Solidarności” Marian Ferenc, przedstawiciele „Solidarności” Oświaty, przedstawiciele „Solidarności” z PKC, delegacja „Solidarności” z EURO VIG, przedstawiciel „Solidarności” w APLEONA oraz przedstawiciele „Solidarności” w MAN BUS. Następnie uczestnicy uroczystości przejechali wynajętym autobusem do kościoła Świętej Trójcy gdzie zebrali się pod obeliskiem Anny Walentynowicz. Tam Jan Seweryn powiedział o działalności Anny Walentynowicz, po czym pod obeliskiem złożono wiązanki i zapalono znicze. Następnie pochodem, przy dźwiękach piosenek strajkowych, udano się na Rondo Solidarności gdzie pod tak zwanym Kamieniem „Solidarności” przewodniczący „Solidarności” Oświatowej Paweł Rdzanek wygłosił przemówienie. Przemawiała też poseł Agata Wojtyszek. Kolejnym etapem uroczystości był przejazd do kościoła Wszystkich Świętych. Tam pod Pomnikiem „Solidarności” i Obeliskiem Robotników przewodniczący Jan Seweryn wspomniał zmarłych związkowców, którzy szczególnie zasłużyli się „Solidarności”. Za osoby te odmówiono modlitwę. Ostatnim elementem uroczystości pod Pomnikiem było złożenie wiązanek i zapalenie zniczy. W uroczystościach udział brali dawni i obecni działacze „Solidarności” oraz wszystkie sztandary starachowickiej „Solidarności”: sztandar „Solidarności” FSC, sztandar „Solidarności” MAN BUS, sztandar, „Solidarności” Oświaty, sztandar „Solidarności” Emerytów i Rencistów oraz sztandar starachowickiej delegatury Regionu Świętokrzyskiego „Solidarności”. Było wiele flag związkowych i transparent Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS, która swoim działaniem obejmuje MAN BUS, PKC, APLEONA i EUROVIG.               
Janseweryn
Czw 1 Wrz 2022, 19:33
Zdjęcia