Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu dzisiejszym (16 listopada) odbyło się spotkanie związków zawodowych z prezesem MAN BUS Münürem Yavuzem podczas, którego omawiana była sprawa propozycji Zarządu dotycząca podpisania porozumienia o wprowadzenie w firmie tak zwanego „elastycznego czasu pracy”. Niestety spotkanie zakończyło się niczym, bo prezes podtrzymał wcześniejsze propozycje i oczekiwał stanowiska związków, co do tego, co zaproponowano. NSZZ „Solidarność” zdecydowanie odrzucił propozycje prezesa i stwierdził, że są one dla pracowników nie do zaakceptowania. Przewodniczący „Solidarności” Jan Seweryn stwierdził, że pracownicy oczekują znacznych podwyżek płac, co prezes skomentował, jako niemożliwe do spełnienia. Prezes Yavuz kilkukrotnie proponował, aby związki zawodowe przedstawiły swoje propozycje dotyczące porozumienia o „elastycznym czasie pracy”, na co „Solidarność” stwierdzała, że pracownicy oczekują innych propozycji od Zarządu. Na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby prezes wyszedł naprzeciw oczekiwaniom reprezentującej pracowników „Solidarności”. Z wypowiedzi prezesa wynikało, że o zaistniałej sytuacji poinformuje on prezesa Andreasa Tostmanna. Nie ustalono, kiedy i czy, będzie kolejne spotkanie.          
 
Janseweryn
Wt 16 Lis, 12:43