Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 11 października odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej, podczas którego przyjęto do Związku nowych członków i omówiono sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. Tym razem przyjęto do „Solidarności” 17 osób. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił sytuację w MAN, PKC i APLEONIE. W MAN odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem podczas, którego była poruszana sprawa elastycznego czasu pracy. Według prezesa elastyczny czas pracy jest w MAN niezbędny, bo zamówienia na autobusy są nierównomierne w ciągu roku. „Solidarność” podniosłą również sprawę podwyżki wynagrodzeń, ale niestety ocena wysokości płac w firmie była ze strony prezesa inna niż Związku. Prezes stwierdził, że płace są na porównywalnym poziomie jak w innych firmach. Prezes nie podziela również opinii „Solidarności”, że pracownicy odchodzą z firmy, co może powodować problemy z zapewnieniem produktywności i jakości. Według prezesa odchodzących jest niewielki odsetek i mieści się on w dopuszczalnej normie. W sprawie elastycznego czasu pracy wywiązała się burzliwa dyskusja. Członkowie Komisji przedstawiali swoje opinie w tej sprawie i opinie pracowników na wydziałach. Z decyzją, co do podpisania czy niepodpisania porozumienia w sprawie elastycznego czasu pracy zdecydowano wstrzymać się do czasu wpłynięcia oficjalnych propozycji Zarządu.  Wobec tego, że pracownicy Działu BHP nakładają na pracowników firmy kary dyscyplinarne, chociaż nie mają do tego uprawnień sprawa został przez „Solidarność” do PIP. W międzyczasie pracodawca przyznał rację „Solidarności” i stwierdził, że kary nałożone przez BHP zostają anulowane. W PKC jest obecnie bardzo wiele pracy, dlatego część pracowników zmuszona jest pracować w nadgodzinach, które są niepłatne, lecz pracodawca ma oddać za te godziny dni wolne do końca okresu rozliczeniowego, czyli do końca stycznia. Podczas spotkania, związków zawodowych z Zarządem PKC (które, odbyło się w dniu 11 października) ustalono, że za soboty 9 i 16 października pracodawca zapłaci, a za sobotę 23 października odda dzień wolny w dniu 31 grudnia. W PKC na wniosek „Solidarności” odbyła się kontrola PIP. Kontrola potwierdziła zarzuty Związku, że pracodawca nie zapewnia pracownikom miejsc do chwilowego wypoczynku. PIP nakazał pracodawcy, aby miejsca takie na liniach produkcyjnych się pojawiły. W APLEONA w dalszym ciągu nie wiadomo czy firma ta będzie obsługiwać MAN w zakresie utrzymania ruchu i sprzątania. Nie został dotrzymany termin w którym ostatecznie miał się rozstrzygnąć przetarg. Nowy termin to 15 października, ale nie wiadomo czy też zostanie dotrzymany. Ostatnim punktem zebrania była sprawa uroczystości kolejnej rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystość ta odbędzie się w kościele Świętej Trójcy w dniu 19 października o godzinie 18.00.          
 
Janseweryn
Pon 11 Paź, 18:07