Zmień na ciemny motyw
Noworoczne spotkanie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność