Zmień na ciemny motyw
Ogólnopolska manifestacja w Warszawie pod hasłem "O Godność Ludzi Pracy"