Zmień na ciemny motyw
Akcja protestacyjna w MAN - Materiał TV Starachowice - 26.09.2022
https://vimeo.com/754318757