Zmień na ciemny motyw
Uroczystość odznaczenia honorowych dawców krwi - 7.03.2015