Zmień na ciemny motyw
XXX rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki - TV Starachowice - 19.10.2014