Zmień na ciemny motyw
2018-11-07T12:03:10+01:00
Śr 7 Lis 2018, 12:03
Porozumienie o zwiększonym limicie godzin nadliczbowych w roku 2018.
2018-03-27T09:29:10+02:00
Wt 27 Mar 2018, 9:29
Porozumienie płacowe MAN 2018
Porozumienie dot. polityki płacowej w latach 2018-2019
(Fragmenty)
§1
 1. Z dniem 01.01.2018 r. płaca zasadnicza pracowników wzrośnie o 6,5%, ale nie więcej niż 500 zł brutto.
 2. Z dniem 01.05.2018 nastąpi likwidacja premii regulaminowej z oceny indywidualnej dla pracowników na stanowiskach robotniczych 8% i włączenie neutralnie kosztowo 6,67% do płacy zasadniczej. Ocena pracownicza dla pracowników na stanowiskach robotniczych zostanie jednak utrzymana i dokonywana raz w roku zgodnie z procedurą.
 3. Z dniem 01.05.2018 nastąpi zmiana podziału premii regulaminowej dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych, tj. max. 5% uzależnione będzie od produktywności na poziomie zakładu, max. 5% od jakości mierzonej wskaźnikiem QK oraz max. 5% od realizacji celów indywidualnych. Premia za realizację celów indywidualnych będzie wypłacana jak dotychczas raz w roku na koniec kwietnia danego roku po rozliczeniu celów ubiegłorocznych. Procedura dotycząca rozliczania celów dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych zostanie odpowiednio dostosowana.
 4. Z dniem 01.05.2018 nastąpi likwidacja premii regulaminowej z oceny indywidualnej dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych na poziomie 5% i włączenie neutralnie kosztowo 4,05% do płacy zasadniczej.
 5. Z dniem 01.05.2018 dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych nastąpi włączenie do płacy zasadniczej kwoty 92,11 zł brutto przy jednoczesnej likwidacji dodatku szkodliwego dla tej grupy pracowników.
 6. Z dniem 01.01.2019 płaca zasadnicza pracowników wzrośnie o 3,5% przy założeniu średniej inflacji w roku 2018 na poziomie 2,5%. Jeśli inflacja będzie wyższa niż 2,5% podwyżki wynagrodzeń będą o 1% wyższe niż średnia inflacja w roku 2018.
 
§ 3
 1. Strony porozumienia ustalają, że budżet na indywidualne podwyżki w roku 2019 wynosi 1% funduszu płac zasadniczych pracowników objętych ZUZP na dzień 31.12.2018. Podwyżki indywidualne będą obowiązywać z dniem 01.01.2019.
 2. Z dniem 01.03.2018 nastąpi podwyższenie dodatku koordynatorskiego do kwoty 515 zł brutto. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zostanie uwzględniony zapis , że co 3 lata nastąpi analiza i ewentualna weryfikacja dodatku
 3. Pracownicy tymczasowi, świadczący pracę u pracodawcy użytkownika na dzień podpisania porozumienia ze stażem pracy co najmniej 18 miesięcy w MAN Bus otrzymają umowę z MAN Bus na czas określony po pozytywnej rekomendacji przełożonego i działu personalnego, najpóźniej w terminie do 20.04.2018.
 4. Z pracownikami zatrudnionymi na dzień podpisania porozumienia w MAN BUS ze stażem pracy powyżej 3 lat, wynikającym z ciągłości zatrudnienia, po pozytywnej rekomendacji przełożonego i działu personalnego, Pracodawca podpisze umowy na czas nieokreślony, najpóźniej w terminie do 30.04.2018.
 
 1. Premia dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych z rozliczenia celów za rok 2018 będzie naliczana: za miesiące styczeń-kwiecień max.8%, za miesiące maj-grudzień max. 5%.
 
 
 
 
 
 
 
2017-10-10T12:29:19+02:00
Wt 10 Paź 2017, 12:29
Porozumienie o zwiększonym limicie godzin nadliczbowych w MAN