Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2009-06-22T13:17:14+02:00
W dniu 18 czerwca odbyła się II Konferencja Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", podczas której przewodniczący Waldemar Bartosz poinformował delegatów o pracach Zarządu Regionu. Gościem Konferencji był członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Jacek Rybicki, który przedstawił stan prac nad tak zwanym "Pakietem antykryzysowym". Jak wynikało z wypowiedzi Jacka Rybickiego rząd wycofał się z wielu zapisów, na które wcześniej przystał jak chociażby zwolnienie z opodatkowania zapomóg udzielanych z funduszu związkowego. Ponadto są przypadki wykorzystywania przez rząd kryzysu do wprowadzenia do prawa pracy niekorzystnych dla pracowników zapisów. Przykładem może być wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego we wszystkich zakładach a nie jak było to wcześniej ustalone tylko w tych, które przeżywają trudności związane ze spadkiem produkcji. Gośćmi Konferencji były też panie Jadwiga Plechta i Alicja Matysek z Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach, które poinformowały o stanie przestrzegania prawa pracy w świętokrzyskich firmach i zakładach. Kolejny gość Konferencji prokurator Mirosław Kasprzyk z Prokuratury Okręgowej w Kielcach naświetlił sprawę prawa karnego w sprawach pracowniczych. Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" MAN STAR Trucks & Buses ze Starachowic reprezentowali na Konferencji: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński, Ewa Bańcer i Roman Sobczak. Jan Seweryn poruszył sprawę ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.
2009-06-15T14:14:40+02:00
Z dniem 15 czerwca uruchomiona została loterię, w której członkowie Związku oraz osoby, które się do NSZZ "Solidarność" zapiszą będą mogły wygrać wiele cennych nagród. Aby wziąć dział w Loterii wystarczy zgłosić się osobiście do naszego biura związkowego i pobrać specjalny kupon loteryjny, który następnie należy wrzucić do przygotowanej urny. Nie trzeba odpowiadać na żadne pytania ani spełniać jakichś dodatkowych warunków. Nagrodą główną jest 32 calowy telewizor wysokiej klasy Sharp.Nagród będzie wiele. Co drugi los wygrywa. Zapraszamy do udziału w Loterii, bo będzie to wspaniała zabawa. Losowanie nagród odbędzie się podczas festynu w dniu 29 sierpnia. Ostateczny termin pobierania losów upływa z dniem 15 sierpnia. Do udziału w Loterii uprawnieni są wszyscy członkowie NSZZ "Solidarność" pracując w MAN Bus i PKC Group Poland a także członkowie Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi oraz osoby, które zapiszą się do Związku do 31 lipca. Pierwsze osoby już pobrały kupony loteryjne.
2009-06-03T13:38:21+02:00
W dniu dzisiejszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Gościem Komisji był prezes MAN Bus Stanisław Ziętkiewicz. Wizyta prezesa odbyła się z inicjatywy przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Jana Seweryna i miała charakter zapoznawczy. Szef firmy opowiedział o swojej karierze zawodowej a następnie przedstawił najaktualniejsze informacje dotyczące planów produkcyjnych firmy do końca bieżącego roku. W dalszej części spotkania Stanisław Ziętkiewicz odpowiadał na pytania zadawane przez poszczególnych członków Komisji. W drugiej części zebrania Komisja Międzyzakładowa przyjęła do Związku kolejne trzy osoby. Następnie oceniono przebieg negocjacji dotyczących zwolnień grupowych w PKC Group Poland i zatwierdzono plan imprez, które w najbliższym czasie zorganizowane zostaną dla członków Związku. Jedną z pierwszych atrakcji będzie uruchomienie loterii, w której członkowie Związku, a także osoby, które się do "Solidarności" zapiszą będą mogły wygrać wiele cennych nagród. Kolejną imprezą będzie wielki festyn na stadionie miejskim połączony z turniejem piłki nożnej. W planach jest zorganizowanie wycieczki do Wieliczki i Zakopanego a także Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę i wycieczka do Rzymu.
2009-05-27T09:10:16+02:00
Po 20 dniach negocjacji w sprawie zwolnień grupowych w PKC Group Poland w dniu dzisiejszym podpisane zostało w tej sprawie porozumienie pomiędzy Zarządem firmy a związkami zawodowymi. Jak pamiętamy zwolnionych miało być 100 osób, ale dzięki przesunięciu 20 pracowników do innego działu firmy ilość ta została zmniejszona do 80 osób. W pierwszej kolejności zwolnieni zostaną ci, którzy zadeklarowali wolę odejścia w ramach programu dobrowolnych odejść. Osób takich jest 32 (chociaż zgłosiło się 64) gdyż ze względów finansowych (chodzi o wysokość odpraw) prezes Sokolewicz nie wyraził zgody na zwolnienie się wszystkich. Do programu dobrowolnych odejść zakwalifikowano wyłącznie pracowników z małym stażem w firmie a więc tych, którym należą się najmniejsze odprawy. Osoby te zakończą pracę w PKC Group Poland z dniem 31 maja. Odchodzącym wypłacone zostaną odprawy wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych i Kodeksu Pracy plus jedna pensja dodatkowo plus świadczenie urlopowe z ZFŚS. Uzgodniono, że w zamian za wzięcie przez pracowników produkcyjnych 1 dnia w miesiącu urlopu bezpłatnego (w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień) 30 osób nie będzie zwolnionych. Prezes zadeklarował, że przez te trzy miesiące w PKC Group Poland nie będzie dalszych zwolnień. Gdyby jednak plany produkcyjne utrzymały się na tym poziomie, co obecnie konieczne będzie wzięcie przez pracowników kolejnych 4 dni urlopu bezpłatnego w miesiącach wrzesień, październik, listopad i grudzień. Przesunięcie 20 pracowników do innego działu, uratowanie przed zwolnieniem 30 osób w zamian za 1 dzień w miesiącu urlopu bezpłatnego i zwolnienie 32 osób w ramach programu dobrowolnych odejść spowoduje, że do zwolnienia będzie jeszcze tylko 16 osób. Dostaną one wypowiedzenia w czerwcu a rozliczone zostaną w lipcu. Osoby te wytypowane będą na podstawie oceny ich pracy i po rozpatrzeniu ich sytuacji osobistej i rodzinnej.
Pon 25 Maj 2009, 15:49
Dalsze rozmowy w PKC Group Poland
2009-05-25T15:49:55+02:00
Wbrew plotkom rozsiewanym przez niektóre osoby, że rozmowy zostały zerwane, w dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 doszło do spotkania związków zawodowych z Zarządem PKC Group Poland w sprawie zwolnień grupowych. Dało się odczuć, że obydwu stronom to znaczy Zarządowi i "Solidarności" zależy na osiągnięciu porozumienia, które zminimalizowałoby liczbę zwalnianych pracowników. Powrócono do pomysłu naszego Związku, aby w ramach programu dobrowolnych odejść wyszukać pracowników, którzy za dodatkową korzyść finansową odejdą z firmy. Uzgodniono, że poczynając od dnia dzisiejszego do jutra do godziny 16.00 osoby takie będą się mogły zgłaszać do swoich kierowników lub do działu personalnego. Osoby te zostaną rozliczone z dniem 31 maja. Wszystkim rozliczonym w maju wypłacone zostanie świadczenie urlopowe. Ponadto uzgodniono, że w zamian za obniżenie wynagrodzenia o jedną dniówkę w miesiącu do końca roku o 30 osób zostanie zmniejszona liczba osób, które mają być zwolnione w ramach zwolnień grupowych. Zarząd zadeklarował, że nie będzie następnych zwolnień w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Zdecydowano, że zwolnieniami nie będą objęci pracownicy po 50-tym roku życia. Uzgodniono, że ostateczne ustalenia i podpisanie stosownego porozumienia nastąpi w najbliższą środę.
2009-05-22T09:55:51+02:00
W dniu dzisiejszym w PKC Group Poland doszło do wycofania się pracodawcy z programu dobrowolnych odejść. Program ten został zaproponowany przez NSZZ "Solidarność", aby zminimalizować ilość osób, które będą objęte zwolnieniami grupowymi. W naszym zamierzeniu było, aby za zachętę materialną (dodatkową odprawę) zgłaszali się pracownicy i deklarowali wolę odejścia. Najlepiej by było, aby takich osób zgłosiło się jak najwięcej. Nawet 100. Pozwoliłoby to na uratowanie tych osób, które nie chcą być zwolnione. Początkowo pracodawca nie był zainteresowany naszym pomysłem, ale w końcu na niego przystał. Niestety w dniu wczorajszym pracodawca zdecydowanie oświadczył, że zastrzega sobie prawo wyboru osób, które zakwalifikuje do programu dobrowolnych odejść. Inaczej mówiąc nie wszyscy ci, którzy się zgłoszą zostaną zwolnieni! To zakrawa na kpinę. Ale to nie wszystko. Pracodawca stwierdził, że największe szanse na zwolnienie w ramach programu dobrowolnych odejść mają ci, którym przysługują najmniejsze odprawy. Jak z tego wynika lepiej zwolnić tego, który nie chce być zwolniony gdyż da mu się niewielką odprawę niż tego, który chce być zwolniony, ale przysługuje mu odprawa większa. Nie ważne, że ten zwolniony nie będzie miał środków do życia. Ten, który chce odejść, ale mu się nie pozwoli może się zwolnić sam, ale bez żadnych odpraw. Gdzie tu ludzkie podejście do problemu?Winą za zaistniałą sytuację próbuje się obarczyć tych, którzy program dobrowolnych odejść wymyślili, czyli Solidarność! Jak z tego widać pracodawca nie jest zainteresowany tym, aby zagłosiło się jak najwięcej pracowników, którzy chcą się rozstać z PKC Group Poland. Pracodawca chce przebierać nie zważając na warunki materialne pracowników. W oskarżaniu "Solidarności" o wycofanie się pracodawcy z programu dobrowolnych odejść przodują niektórzy kierownicy i brygadziści. Osobom tym jest wszystko jedno, kto będzie zwolniony i na jakich warunkach. Oni na pewno zwolnieni nie będą. To oni będą zwalniać!!! Nie jest to niestety jedyny problem związany ze zwolnieniami grupowymi. Bo przecież nawet jakby się zgłosiło ze 20 osób to trzeba jeszcze zwolnić 80! "Solidarność" po konsultacjach z pracownikami zgodziła się, aby za zmniejszenie wynagrodzenia o jedną dniówkę w miesiącu do końca roku zmniejszyć ilość zwolnionych o 30 osób. Pracodawca przystał na to, ale nie zgodził się na zapis, że w zamian za tę jedną dniówkę w miesiącu nie będzie zwolnień do końca roku. Wygląda to tak, że pracownicy poświęcą 7 dni nie otrzymując w zamian żadnych gwarancji zatrudnienia. Czy na to mamy się zgodzić? Pracownicy wyraźnie powiedzieli, ze zgody na to nie dają. Ale to niestety nie wszystko. Nawet gdyby uratować te 30 osób plus tych, którzy sami by się zgłosili to jest to jakieś 50 osób. Jeszcze 50 trzeba dobrać!!! Taka jest prawda pamiętajmy o tym i nie dajmy sobą manipulować. Tu trzeba dodać, że pozostałe związki zawodowe poparły wszystkie żądania pracodawcy. Pomimo tego wszystkiego "Solidarność" gotowa jest do dalszych rozmów. Naszym celem jest uratowanie jak największej liczby pracowników a można to osiągnąć nie blokując odejścia tym, którzy chcą odejść. Natomiast tym, którzy poświecą 7 swoich roboczodniówek dla uratowania przynajmniej części swoich koleżanek i kolegów należy zagwarantować, że za miesiąc lub dwa sami nie staną się bezrobotnymi. Tego, co w chwili obecnej przeżywają pracownicy PKC Group Poland nie należy życzyć nikomu. To potworny stres, obawa o środki dla życia dla siebie swoich rodzin a co najgorsze to ta niepewność. Zwolnią? Czy nie? A zwolnienia już w przyszłym tygodniu.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Niech nowa pani kierownik zakładu i kierownik utrzymania ruchu postawią swoje audi na ogólnym parkingu i zaczną wych...Wczoraj o 13:27 w wątku Parking
Premia administracyjna tylko dla przygotowania produkcji -> fajnie, równość to podstawa. Takie pierdzielenie.. ...Wczoraj o 13:12 w wątku Podwyżki dla administracji
Opinie pracowników w temacie parkingu przekazaliśmy pracodawcy.Wczoraj o 10:33 w wątku Parking
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy