Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Pon 21 Lis 2011, 7:52
Zwolnienia w MAN Bus Starachowice
2011-11-21T07:52:55+01:00
W najbliższych dniach w starachowickim zakładzie MAN-a pracę straci około 300 pracowników zatrudnionych głównie na umowach terminowych. Dużej grupie osób umowy te wygasają z końcem listopada i częściowo w grudniu. Jak oficjalnie potwierdziła to przedstawicielka firmy umowy nie będą przedłużane. Wiąże się to według niej z nie podpisaniem przez związki zawodowe zgody na wprowadzenie w zakładzie tak zwanego elastycznego czasu pracy i spadkiem produkcji na początku przyszłego roku i pod koniec roku bieżącego. Tu trzeba dodać, że na wprowadzenie elastycznego czasu pracy nie wyrazili zgody pracownicy gdyż nie chcą pracować w tym systemie czasu pracy. NSZZ "Solidarność" decyzję o nie podpisaniu porozumienia dotyczącego tej sprawy podjął po zasięgnięciu ich opinii. Jeżeli chodzi o spadek produkcji to nie będzie on znaczny, dlatego nasz Związek nie rozumie, dlaczego tak dużą liczbę osób Zarząd zamierza zwolnić. Dodać należy, że nawet, jeżeli była by zgoda Związku na tzw. elastyczny czas pracy to bez redukcji zatrudnienia by się nie obyło. Mamy już doświadczenie w tej sprawie gdyż w roku 2010 pomimo zawarcia porozumienia o elastycznym czasie pracy zwolnienia i tak nastąpiły. Z formalnego punktu widzenia w firmie nie będzie jednak zwolnień, ale jedynie nieprzedłużanie umów. Takiej wersji trzyma się Zarząd firmy. Dla pracowników, których nieprzedłużanie umów będzie dotyczyło jest w zasadzie bez znaczenia sposób utraty pracy. Jednak według nas już lepsze były by zwolnienia grupowe, bo wtedy pracownicy otrzymaliby odprawy a Związek mógłby negocjować warunki zwolnień. W obecnej sytuacji pracownik odchodzi z firmy bez odprawy finansowej i pozostaje w praktyce bez środków do życia. A dzieje się to tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Zwolnienia przed Świętami Bożego Narodzenia nie są w naszej firmie jedynie incydentem, ale można powiedzieć, że staje się to regułą. Tak było w roku 2009 i 2010. Jest to bardzo zła praktyka Zarządu firmy. Inną sprawą jest, że ograniczenie zatrudnienia dotyczyć będzie tylko pracowników fizycznych. Nieobjęci redukcja będą między innym kierownicy, którym zwalniani pracownicy podlegają. Uważamy, że jeżeli zmniejszy się liczba pracowników produkcyjnych to powinna się również zmniejszyć liczba kierowników. Wracając jeszcze do sprawy elastycznego czasu pracy to NSZZ "Solidarność" proponowała własne rozwiązanie okresowego spadku produkcji, ale niestety żadne nasze propozycje nie zostały przyjęte. Z praktycznego punktu widzenia to zwolnienia (redukcja zatrudnienia) nie ma zupełnie sensu gdyż rok 2012 pod względem zamówień zapowiada się bardzo dobrze. Mając to na uwadze należałoby utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie, co pozwoliłoby na wznowienie produkcji "pełną parą", gdy nastąpi wzrost produkcji.
2011-10-17T11:54:58+02:00
W ubiegły piątek 14 października przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Seweryn opuścił szpital, w którym przybywał równe dwa miesiące (od 16 sierpnia). Hospitalizacja spowodowana została poważną choroba, która objawiała się całkowitym porażeniem nóg i znacznym porażeniem dłoni. Pierwsze prawie trzy tygodnie Jan Seweryn przebywał na oddziale neurologicznym gdzie lekarze próbowali ustalić, jaka choroba zaatakowała organizm a później, gdy to już zostało osiągnięte zastosowali intensywne leczenie. Niestety leczenie nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Następnie chory został przeniesiony na oddział rehabilitacyjny gdzie przebywał sześć tygodni. Intensywna rehabilitacja spowodowała poprawę zdrowia. W chwili obecnej Jan Seweryn potrafi się samodzielnie poruszać, chociaż przychodzi mu to z dużymi trudnościami. Czeka go jeszcze leczenie w sanatorium i dalsza rehabilitacja w domu. Czy nastąpi pełny powrót do zdrowia nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Nie jest również wiadome, kiedy przewodniczący powróci do pracy.
Wt 16 Sie 2011, 19:28
Komunikat
2011-08-16T19:28:14+02:00
W ciągu najbliższych kilku a może nawet kilkunastu dni nasza strona będzie funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie. Na pewno nastąpią opóźnienia w publikowaniu postów, fotografii i nowych wiadomości. Prosimy jednak się tym nie zrażać i ze strony korzystać tak jak do tej pory. Wszystkie przesłane posty na pewno znają się na stronie, chociaż jak już było powiedziane może nastąpić to z dużym opóźnieniem. Również gazetka "Wiadomości Związkowe" nie ukaże się w cyklicznym terminie. Powodem takiego stanu rzeczy jest choroba redaktora prowadzącego, która uniemożliwia bieżącą pracę. Mamy nadzieję, że wszystko wkrótce wróci do stanu poprzedniego, ale niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to nastąpi.
Śr 3 Sie 2011, 15:03
Komisja Międzyzakładowa
2011-08-03T15:03:51+02:00
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Tradycyjnie pierwszym punktem obrad było przyjęcie do Związku nowych członków. Przyjętych zostało 63 osoby. W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w PKC i MAN-ie. Jak wiadomo w PKC zostały dokonane zmiany w Regulaminie Pracy, które umożliwiają w tej firmie pracę w niedzielę. Zmiana ta była możliwa tylko, dlatego, że ZZ "Metalowcy" i ZZIiT wyraziły na to zgodę. Jedynie "Solidarność" była przeciw. Niestety przy obecnych uregulowaniach prawnych, które mówią, że przy braku negatywnego stanowiska wszystkich związków pracodawcy ma możliwość dokonać takich zmian w Regulaminie, jakich zechce. Zarząd PKC z możliwości tej skorzystał. Stało się bardzo źle, bo odebrane zostało pracownikom do wolnej niedzieli. Winę za to ponosi ZZ "Metalowcy". Niepokojące jest, że niektóre placówki w PKC biorą w dalszym ciągu premię w zaniżonej wysokości jak również to, że pracownicy w przypadku braku pracy wysyłani są na urlopy wypoczynkowe. Na dzień jutrzejszy zaplanowane jest spotkanie z Prezesem Jurgenem Timmem. Jeżeli chodzi o MAN-a to w dalszym ciągu trwa spór zbiorowy. Kolejne spotkanie dotyczące naszych postulatów odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 8.30. W dniu wczorajszym odbyło się natomiast spotkanie dotyczące porozumienia o tak zwanym elastycznym czasie pracy, na którym K. Włoskowicz przedstawiła dwa warianty projektów porozumień. Jeden wariant, który zastosowany był by w przypadku wprowadzenia do Kodeksu Pracy zapisów ustawy antykryzysowej i drugi w przypadku braku tych zapisów. W zasadzie projekty te nie odbiegały od tych, które przedstawiciele pracodawcy przedstawili związkom zawodowym wcześniej. Poszczególni członkowie Komisji przekazywali informacje dotyczące poglądów pracowników na temat ewentualnego wprowadzenia elastycznego czasu pracy. Są one bardzo negatywne we wszystkich wydziałach zakładu. Przewodniczący jak również członkowie Komisji skrytykowali ataki prezesa Kobrigera na "Solidarność" i jej przewodniczącego. Kolejnym punktem obrad było omówienie przebiegu Loterii, przygotowań do festynu, wycieczki, manifestacji we Wrocławiu i Pielgrzymki na Jasną Górę. Następnie przewodniczący poinformował o powstaniu w MAN Poznań związku zawodowego "Solidarność" oraz o kontaktach przedstawicieli innych firm z naszą Komisją, którzy zainteresowani są założeniem "Solidarności" w swoich zakładach. Osoby te uzyskują od nas wszelkie informację i pomoc. Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na najbliższy poniedziałek, gdy już będą wynik piątkowego spotkania z Zarządem.
2011-08-02T06:36:47+02:00
Członków NSZZ "Solidarność" w MAN, PKC i Gegenbauer informujemy o imprezach organi-zowanych przez naszą Komisję, które odbędą się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Będą to:1. Loteria fantowa (już trwa!) w której co drugi los jest wygrany - aby wziąć udział w loterii należy osobiście odwiedzić nasze biuro i pobrać los loteryjny. Pobieranie losów do 26 sierpnia. Losowanie nagród podczas festynu w dniu 27 sierpnia.2. Festyn rodzinny w dniu 27 sierpnia - aby w festynie wziąć udział trzeba się koniecznie zapisać na listę uczestników. Listy znajdują się u naszych przedstawicieli wydziałowych i w naszym biurze związkowym. (Uwaga pobranie losu nie oznacza udziału w festynie! Trzeba się zapisać!)3. Wycieczka do Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego. Termin 2 i 3 września. Koszt 220 zł. ale członkowie Związku płacą 110 zł. Ilość miejsc 106. Przy zapisie (w biurze związkowym) należy uiścić całą kwotę. 4. Pielgrzymka do Częstochowy w dniu 18 września. Koszt 10 zł. od członka Związku i członków jego rodziny (mąż, żona, dzieci). Osoby nienależące jeszcze do NSZZ "Soli-darność" płacą 20 zł.Do udziału w imprezach uprawnieni są wszyscy członkowie NSZZ "Solidarność" zatrudnieni w MAN, PKC i Gegenbauer oraz osoby, które się do naszego Związku zapiszą. Uwaga w Pielgrzymce na Jasną Górę może wziąć każdy bez względu na przynależność związ-kową.
Pt 8 Lip 2011, 11:29
Zdjęć: 91
Manifestacja w Warszawie
2011-07-08T11:29:32+02:00
W dniu 30 czerwca w Warszawie odbyła się potężna manifestacja zorganizowana przez NSZZ "Solidarność". Była ona sprzeciwem wobec polityki społecznej i gospodarczej prowadzonej przez rząd Donalda Tuska, która powoduje wzrostu kosztów utrzymania. Manifestacja odbywała się pod hasłami: Podniesienia płacy minimalnej do poziomu 50% średniej płacy krajowej, zwiększenia nakładów na walkę z bezrobociem, zwiększenia nakładów na pomoc społeczną, zwiększenie liczby osób uprawionych do korzystania z pomocy społecznej i czasowego zmniejszenia akcyzy na paliwo. W manifestacji udział brali związkowcy NSZZ "Solidarność" z całej Polski. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych i innych związków zawodowych. Manifestujących wspierał znany piosenkarz rockowy Paweł Kukiz z zespołem Piersi. Do zgromadzonych na Placu Piłsudzkiego związkowców przemawiali przedstawiciele związków zawodowych z innych krajów między innymi Georgis Dassis z ogarniętej kryzysem Grecji. Głos zabrał również przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który nawoływał ludzi młodych do większej aktywności w walce o swoje prawa. Po zakończeniu wystąpień pochód wyruszył pod Sejm i pod Urząd Rady Ministrów gdzie premierowi Donaldowi Tuskowi wręczona została petycja ze związkowymi żądaniami. Przed Sejmem złożone zostało 560 krzeseł, które miały symbolizować przywiązanie posłów i senatorów do stołków. Następnie stos krzeseł został podpalony a dym z ogniska widać było w odległych miejscach Stolicy. Manifestacja była bardzo barwna, bo jej uczestnicy nieśli dziesiątki tysięcy flag i transparentów. Tradycyjnie już wyły syreny, wybuchały petardy i wznoszone były okrzyki. W manifestacji udział wzięło około 80 tysięcy osób. Wśród nich nie zabrakło związkowców z MAN-a i PKC ze Starachowic.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Niech nowa pani kierownik zakładu i kierownik utrzymania ruchu postawią swoje audi na ogólnym parkingu i zaczną wych...Dziś o 13:27 w wątku Parking
Premia administracyjna tylko dla przygotowania produkcji -> fajnie, równość to podstawa. Takie pierdzielenie.. ...Dziś o 13:12 w wątku Podwyżki dla administracji
Opinie pracowników w temacie parkingu przekazaliśmy pracodawcy.Dziś o 10:33 w wątku Parking
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy