Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Czw 14 Lut 2013, 16:53
Zdjęć: 2
MAN i PKC oflagowane
2013-02-14T16:53:55+01:00
Zgodnie z decyzją Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Truck & Buses oflagowała zakłady MAN Bus i PKC Group. Oflagowanie jest pierwszym etapem akcji protestacyjnej prowadzonej przez świętokrzyską "Solidarność" w związku z łamaniem praw pracowniczych i związkowych w kieleckiej firmie CPP PREMA S.A. W firmie tej już od pewnego czasu dochodzi do zastraszania pracowników i do szykanowania działaczy związkowych. Pod nieprawdziwymi zarzutami karami upomnienia zostali ukarani członkowie związkowej grupy negocjującej prywatyzacyjny pakiet socjalny a przewodniczącego Związku ukarano naganą. Ponadto zarząd firmy poinformował Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w CPP PREMA S.A. o zamiarze rozwiązania z przewodniczącym Związku umowy o pracę. Do kolejnego bulwersującego zdarzenia doszło w dniu 11 lutego br. Decyzją prezesa firmy pracownicy zostali pozbawieni wolności w godzinach 14.30-16.45 co miało na celu przebadanie ich stanu trzeźwości. Aby tego dokonać do firmy ściągnięte zostały siły policyjne w liczbie sześciu radiowozów i dwóch samochodów osobowych. Działania prezesa pozbawione są jakichkolwiek podstaw prawnych a wręcz są czynem zabronionym i karalnym. Następnym etapem akcji protestacyjnej będzie pikieta w dniu 18 lutego przed CPP PREMA S.A. w której udział wezmą związkowcy "Solidarności" z całego województwa świętokrzyskiego.
2013-02-07T15:35:30+01:00
Drugie w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej rozpoczęło się od przedstawienia przez przewodniczącego Jana Seweryn nowego członka Komisji Międzyzakładowej, którym po wyborze na przewodniczącego "Solidarności" w wydziale Premium, został Mariusz Wolański. Następnie przyjęto do Związku dwu nowych członków. Kolejnym punktem zebrania były relacje zakładowych społecznych inspektorów pracy w MAN (Zbigniewa Palacza) i w PKC (Piotra Bracika) z ich działalności w roku 2013. Zapraszanie zakładowych społecznych inspektorów pracy na spotkania z Komisją Międzyzakładową stało się już tradycją. Spotkania takie odbywają się na początku roku i są okazją do zapoznania się członków Komisji z efektami działalności SIP. Następnie przewodniczący poinformował o sytuacji w poszczególnych zakładach, które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowa. W MAN rozpoczną się w najbliższy poniedziałek rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń. Kolejną sprawą jest interwencja Związku w sprawie fatalnej atmosfery pracy na magazynie i na jednej z placówek na lakierni. W sprawie tej odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z prezesem Ziętkiewiczem. Prezes obiecał zająć się tym problemem. Omówiono także sprawę zatrudniania w MAN pracowników przez agencję pracy tymczasowej. W PKC na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Kilka tygodni temu przedstawiciele Zarządu deklarowali rozpoczęcie rozmów na ten temat na przełomie stycznia i lutego, ale jak do tej chwili nic takiego nie miało miejsca. Bulwersującą sprawą jest uruchomienie na AiB tak zwanych bramek. Stało się to po przysłaniu z PIP protokołu pokontrolnego, w którym inspektor udowadnia, że żadne przepisy w tej sprawie nie zostały złamane. Stanowisko inspektora PIP jest dla NSZZ "Solidarność" nie do przyjęcia, dlatego Związek wystosował kolejne pismo do PIP, w którym domaga się rekontroli, czyli ponownego zbadania sprawy. W Gegenbauer również nie rozpoczęły się rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń i przyzna pracownikom, którzy mają pracować w systemie 18 zmianowym, takiego samego dodatku (200zł) jak pracownikom MAN-a w tym systemie pracującym. Rozmowy mają się rozpocząć w chwili gdy, jak stwierdził prezes Kotarba, opracowany zostanie nowy system pracy. Ma się to stać wkrótce. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił skierowanie przez rząd RP do Sejmu projektu ustawy wprowadzającej dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy i tak zwany ruchomy czas pracy. Jest więcej niż pewne, że Sejm projekt zatwierdzi a stanie się to najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach. Wprowadzenie zaproponowanych przez rząd zmian spowoduje, że pracodawcy będą w zasadzie dowolnie dysponować czasem pracy pracowników. Ostatnim punktem zebrania była informacja o przekazaniu do starachowickiego oddziału PCK 25 paczek ze słodyczami, które nie były odebrane do końca stycznia.
Śr 30 Sty 2013, 17:20
Zmarła Halina Strzelec
2013-01-30T17:20:28+01:00
W dniu 27 stycznia zmarła Halina Strzelec przewodnicząca Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego oraz członek Zarządu Koła Emerytów NSZZ "Solidarność" działającego przy naszej Komisji Międzyzakładowej. Kim była Halina? Krótko można powiedzieć, że była dobrym człowiekiem. Ale to za mało. Halina była kimś wyjątkowym. Była osobą wrażliwą na ludzką krzywdę, współczującą w ludzkich nieszczęściach i starającą się pomagać w rozwiązywaniu problemów. Dzisiaj niełatwo znaleźć ludzi, którzy gotowi są bezinteresownie działać dla dobra drugiego człowieka. Ona jednak potrafiła poświęcić swój prywatny czas angażując się w pomoc charytatywną i w działalność związkową. Efekty tej działalności były widoczne. Wiele osób jest jej wdzięcznych za to, co dla nich zrobiła. Szkoda, że odeszła od nas tak wcześnie. Będzie jej nam bardzo brakowało a pustki po nie nic nie zdoła wypełnić.Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro (31.01.2013r) o godz. 12.30 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach na Majówce.
2013-01-09T18:03:22+01:00
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej. W pierwszym punkcie zebrania przewodniczący Jan Seweryn poinformował o tematach, jakie były poruszane na odbytym dzień wcześniej posiedzeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Najważniejszą sprawa, którą poruszano na Regionie to sprzeciw Komisji Krajowej wobec planowanych zmian w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych. Chodzi głównie o wydłużenie okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy i wprowadzenie tak zwanego ruchomego czasu pracy. W dalszej części zebrania Komisji Międzyzakładowej przyjęto do Związku pięciu nowych członków. Kolejnym punktem była sytuacja w MAN i PKC. Dla członków Komisji niezrozumiałe jest, że w MAN nieprzedłużono ponad dziewięćdziesiąt umów o pracę i jednocześnie tuż po świątecznym przestoju zatrudniono część zwolnionych pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej. Pracownicy ci otrzymali umowy do końca stycznia. Z logicznego punktu widzenia działania Zarządu są zupełnie niezrozumiałe tak jak i niezrozumiałe jest przesyłanie pracowników z wydziału na wydział. Na przykład pracowników magazynu przenosi się na lakiernię lub na montaż. Inną sprawą jest to, że ostatnio nasiliła się presja na wykorzystywanie zaległych urlopów. Jest to też niezrozumiałe gdyż w chwili, gdy produkcja idzie pełną parą pójście pracowników na urlopy może spowodować trudności z wykonaniem zadań. Inną sprawa jest to, że Kodeks Pracy wyraźnie mówi, że zaległy urlop pracownik powinien wykorzystać do końca września. Nasilają się skargi na jedną z kierowniczek, która jak informują pracownicy odnosi się do nich niegrzecznie i straszy za byle co karami dyscyplinarnymi. Sprawa tej pani zgłoszona zostanie do Zarządu firmy. W PKC panuje trudna sytuacja gdyż jak twierdzi Zarząd w miesiącu lutym nastąpi niespodziewany spadek produkcji. W związku z tym Zarząd firmy wystąpił do związków o zmianę terminu zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego i o rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego od lutego. Ponadto zaproponowano pokrycie części dni bez produkcji urlopem wypoczynkowym. NSZZ "Solidarność" postulował, aby powiązane to było z gwarancją zatrudnienia. Niestety Zarząd takich gwarancji nie zamierza dać. Komisji po zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją zajęła w tej sprawie stanowisko, które zostanie przedstawione na najbliższym spotkaniu z Zarządem PKC. Do Związku wpłynęło pismo z Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zgłoszenia przez "Solidarność" zainstalowania w PKC na AiB tak zwanych bramek tuż przy wejściach do ubikacji i stołówki. Inspektor informuje Związek, że sprawa zostanie wyjaśniona do 29 stycznia.
Pon 31 Gru 2012, 7:30
Szczęśliwego Nowego Roku
2012-12-31T07:30:33+01:00
Już za kilkanaście godzin przywitamy Nowy Rok 2013. Na pewno zastanawiamy się, jaki ten rok będzie dla świata i dla nas. Niestety (a właściwie to może i dobrze) nikt z całą pewnością nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania, co nam najbliższe dni i miesiące przyniosą. Owszem możemy przewidywać, co się wydarzy i możemy planować, co zrobimy i jak postąpimy, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować sobie i innym, że tak akurat będzie. Życie jest nieprzewidywalne i zaskakujące i pisze swoje własne scenariusze, które niekoniecznie są takie, jakich byśmy sobie życzyli. Tak było i tak zawsze będzie i czy nam się to podoba czy nie musimy to przyjąć do wiadomości i się z tym pogodzić. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że nie powinniśmy się starać realizować swoich planów i zamierzeń. Wprost przeciwnie należy robić wszystko, aby osiągnąć zamierzone cele. Jednak należy postępować tak, aby nasze działania nie były powodem krzywd i przykrości dla innych ludzi. Nie może być tak, że do zamierzonego celu będziemy szli po przysłowiowych trupach. Nie jest to, bowiem właściwa droga postępowania i na pewno się to nam w bliższej czy dalszej perspektywie nie opłaci, bo przeważnie jest tak, że życie bardzo szybko nauczy nas jak postępować należy. Często jest to bardzo bolesna nauka. Jeżeli chodzi o naszą związkowo-pracowniczą działkę to możemy spodziewać się dalszych prób ograniczania praw pracowniczych i związkowych. Wszystko to będzie czynione pod hasłami dobra pracowników, obrony miejsc pracy itp. Nie dajmy się zwieść tym oszukańczym sloganom i zróbmy wszystko, aby swoje pracownicze i związkowe prawa utrzymać a nawet je poszerzyć. Możemy tego dokonać jednocząc się pod sztandarem NSZZ "Solidarność". Na Nowy Rok 2013 życzę wszystkim członkom NSZZ "Solidarność", czytelnikom "Wiadomości Związkowych" i wszystkim odwiedzającym tę stronę internetową dużo solidarności ludzkiej i pracowniczej a także tej związkowej "Solidarności". Jan Seweryn
Sob 22 Gru 2012, 7:08
Życzenia Świąteczne
2012-12-22T07:08:29+01:00
Wszystkim członkom NSZZ "Solidarność" w MAN Bus, PKC Group Poland i Gegenbauer a także tym, którzy odwiedzają tę stronę internetową jak również czytelnikom "Wiadomości Związkowych" życzę wesołych, spokojnych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia. Święta te to pamiątka Narodzenia Pana Jezusa, dlatego nie najważniejsza jest choinka, prezenty, zakupy, rodzinne i towarzyskie biesiady, ale to, co ponad dwa tysiące lat temu wydarzyło się w Betlejem. Chyba nigdzie na świecie nie obchodzi się Świąt Bożego Narodzenia tak jak w Polsce. Jest to połączenie wiary, patriotyzmu i więzi rodzinnych. Wigilijne łamanie się opłatkiem to okazja do przebaczania, poprawy naszych wzajemnych stosunków i zmiany naszych zachowań. Taki dzień jest tylko raz w roku, dlatego nie zmarnujmy okazji, aby coś zmienić w swoim życiu, wyjść naprzeciw oczekiwaniom innych, bo może się zdarzyć, że następnej Wigilii dla nas lub dla kogoś z naszych bliskich lub znajomych już nie będzie. Jeszcze raz życzę wszystkim Wesołych i szczęśliwych Świat Bożego Narodzenia.Jan Seweryn
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Niech nowa pani kierownik zakładu i kierownik utrzymania ruchu postawią swoje audi na ogólnym parkingu i zaczną wych...Dziś o 13:27 w wątku Parking
Premia administracyjna tylko dla przygotowania produkcji -> fajnie, równość to podstawa. Takie pierdzielenie.. ...Dziś o 13:12 w wątku Podwyżki dla administracji
Opinie pracowników w temacie parkingu przekazaliśmy pracodawcy.Dziś o 10:33 w wątku Parking
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy