Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2014-06-06T14:04:00+02:00
W dniu 4 czerwca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na początku zebrania przewodniczący Jan Seweryn poinformował o przebiegu posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Głównym punktem obrad Zarządu Regionu były przygotowania do WZD, które odbędzie się w dniu 30 czerwca. Zarząd zatwierdził sprawozdanie ze swojej czteroletniej działalności. Zostanie ono doręczone delegatom na dwa tygodnie przed WZD. Kolejnym punktem zebrania Komisji było przyjęcie do Związku pięciu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w MAN skupiając się głównie na przeniesieniu produkcji autobusów turystycznych do Turcji. O przebiegu spotkania z Zarządem PKC poinformowała wiceprzewodnicząca Małgorzata Żłobecka. Sprawą bulwersującą pracowników PKC jest wymuszanie na nich przez kierowników, aby pisali oświadczenia o przeniesieniu godzin nadpracowanych na drugi okres rozliczeniowy. Komisja podjęła decyzję o uruchomieniu tradycyjnej już loterii, w której członkowie Związku będą mogli wygrać cenne nagrody. Ustalono także zasady uczestnictwa członków Związku i ich rodziny w festynie, który odbędzie się 30 sierpnia. Zdecydowano, że członkowie "Solidarności" i ich dzieci będą uczestniczyć w festynie bez jakichkolwiek opłat, natomiast za osoby towarzyszące wniesiona będzie musiała być symboliczna opłata w wysokości 10 zł. Podczas festynu losowane będą nagrody loteryjne. Zebranie zakończyła dyskusja nad problemami występującymi w poszczególnych wydziałach.
2014-06-02T08:23:08+02:00
W dniach 29-30.05.2014 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". Głównym tematem zebrania był wybór nowych władz tej struktury związkowej. Wybierano przewodniczącego SKPM, Radę SKPM, Komisję Rewizyjną i delegatów na WZD Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarność". Delegatami z naszej Komisji Międzyzakładowej na WZD SKPM byli: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Mirosław Górecki. Na Funkcję przewodniczącego SKPM kandydował dotychczasowy przewodniczący Bogdan Szozda i to on został do pełnienia tej funkcji jednogłośnie wybrany. W skład 36-osobowej Rady Sekcji wszedł Jan Seweryn. Delegatami na WZD Sekretariatu Metalowców zostali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Tuż przed WZD SKPM odbyło się posiedzenie starej Rady Sekcji podczas którego przyjęto do SKPM trzy nowe organizacje Związkowe. Są to Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN Trucks Sp. z o. o. Niepołomice, Organizacja Ponadzakładowa NSZZ "Solidarność" przy Delfo Polska S.A. w Tychach i Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Autolive Poland Sp. z o. o. w Oławie.
Sob 24 Maj 2014, 7:33
Likwidacja, ale bez zwolnień
2014-05-24T07:33:59+02:00
Niedawno otwierano w starachowickim zakładzie MAN-a produkcję korpusów luksusowych autobusów turystycznych a tu nagle gruchnęła wiadomość, że produkcja ta będzie zlikwidowana i przeniesiona do MAN-owskiego zakładu w Turcji. Na szczęście nie będzie się to wiązało ze zwolnieniami pracowników zatrudnionych przy tej produkcji. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie prezesa starachowickiego zakładu MAN-a Stanisława Ziętkiewicza z pracownikami, podczas którego poinformował on o planach przeniesienia produkcji i jednocześnie uspokajał pracowników, aby nie obawiali się zwolnienia z pracy. Każda z około 55 osób pracujących przy budowie autobusów turystycznych otrzyma ofertę innej pracy na innym wydziale. Być może będzie się to wiązało z przekwalifikowaniem, ale każdy, kto zechce dalej w MAN-ie pracować ofertę nowej pracy otrzyma. Produkcja turystycznych autobusów wygaszana będzie stopniowo a ostateczne jej zaniechanie nastąpi z dniem 31 stycznia 2015 roku. Przeniesienie starachowickiej produkcji do Turcji ma bezpośredni związek z likwidacją autobusowego zakładu MAN-a w niemieckim mieście Plauen. To właśnie do Plauen transportowane są wykonywane w Starachowicach korpusy autobusów turystycznych. Tam są one lakierowane i kompletnie wyposażane. Dziennie ze Starachowic do Plauen wysyłane jest około dwóch korpusów. Likwidacja zakładu w Plauen spowodowana jest wysokimi kosztami produkcji w tym zakładzie. Produkcja z tego zakładu przeniesiona zostanie również do Turcji. Zakład w Plauen zatrudnia 420 pracowników. Pracownicy ci również otrzymają oferty pracy w jednym z zakładów Volkswagen-a. Trzeba wyjaśnić, że koncern Volkswagen jest właścicielem koncernu MAN i propozycje nowej pracy odbędą się w ramach grupy Volkswagen. Związki zawodowe w Plauen wyraziły niezadowolenie z powodu likwidacji zakładu i zapowiedziały protesty. Być może wesprą ich związkowcy ze zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a i Volkswagena.Od dawna mówiło się, że sektor autobusowy MAN-a przynosi straty. Mówiło się także, że trzeba będzie podjąć działania mające na celu uzdrowienie sytuacji. Szło to jednak opornie, ale nabrało tempa po przyjęciu MAN-a przez Volkswagen-a. Likwidacja zakładu w Plauen jest pierwszym krokiem na drodze do rentowności autobusowych zakładów MAN-a. Czy ostatnim? Nikt z Zarządu nie chce nic więcej na ten temat powiedzieć. Wprawdzie krążą różnego rodzaju informacje, ale są to informacje niepotwierdzone, dlatego trudno powiedzieć na ile one są prawdziwe. Różnego rodzaju domysły i przypuszczenia wysuwają także media, ale też nikt z osób kompetentnych nie che jednoznacznie powiedzieć, co jest prawdą a co tylko spekulacjami. Co by jednak nie mówić to wszyscy wiemy, że w dobie ogromnej konkurencji na rynku autobusowym zmiany są konieczne, bo oznacza to dla tych zakładów być albo nie być. Miejmy nadzieję, że nie będzie to miało negatywnych skutków dla pracowników.
2014-05-08T11:45:06+02:00
W dniu wczorajszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie przewodniczący Jan Seweryn omówił przebieg posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", które odbyło się dzień wcześniej w Kielcach. Główny punktem posiedzenia Zarządu Regionu była sprawa właśnie rozpoczętej przez "Solidarność" akcji pod tytułem "Sprawdzam polityka" mającej bezpośredni związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja. Akcja ta ma na celu wystawienie rachunku posłom i senatorom za ich antyzwiązkowe i antypracownicze działania. Związek uruchomił stronę internetową na której można sprawdzić jak głosowali posłowie i senatorowie w sprawach istotnych z punktu widzenia związkowego i pracowniczego np. wydłużeniu wieku emerytalnego czy elastycznego czasu pracy. Działania NSZZ "Solidarność" zmierzają do tego, aby na tych, którzy kandydują do europarlamentu a popierali niekorzystne dla pracowników ustawy nie głosować. Kolejną sprawą, o której dyskutowano na Regionie było Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", które odbędzie się w dniu 30 czerwca.W dalszej części zebrania Komisji przyjęto do Związku czterech nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN jest wyjątkowo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o zamówienia na autobusy. Jest dużo pracy i dlatego pracownicy pracują w godzinach nadliczbowych i odpracowują godziny przestojowe. Wiele kontrowersji wzbudza skrócenie okresu rozliczeniowego z siedmiu do pięciu miesięcy. Inną sprawą jest to, że niektórzy kierownicy nie przestrzegają zapisów porozumienia o czasie pracy. Związek wielokrotnie interweniował w tej sprawie i nieprawidłowości były usuwane. Wydaje się, że część kierowników nie zna zapisów porozumienia albo z premedytacją je łamie. W związku ze wzrostem produkcji a z drugiej strony w celu ograniczenia godzin nadliczbowych przyjęto do firmy 170 osób przez agencję pracy tymczasowej. W PKC niestety w dalszym ciągu pracownicy zatrudniani są na różnego rodzaju umowy śmieciowe. W najbliższym czasie Związek zwróci się do pracodawcy o rozmowy w sprawie Funduszu Socjalnego (zwiększenie wysokości dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - popularnie zwanego wczasami pod gruszą) i podwyżki wynagrodzeń. Przewodniczący poinformował o Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego, które odbędzie się w dniach 29-30 maja. Naszą Komisję będzie na WZD Sekcji reprezentowało trzech delegatów. Następnie Jan Seweryn krytycznie odniósł się do postawy części pracowników MAN-a, którzy korzystają z tego, co Związek dla załogi robi, ale do "Solidarności" nie wstępują. Ostatnio działania Związku doprowadziły do przekształcenia 140 umów terminowych w umowy na czas nieokreślony i podniesienia grup zaszeregowania 44 osobom. Niestety zaledwie kilka osób z tych, które otrzymały stałe umowy o pracę i z tych, którym podniesiono grupy zaszeregowania zapisało się do Związku. Reszta jak stwierdził przewodniczący żeruje na działalności Związku co jest bulwersujące i niuczciwe. Na zakończenie zebrania omówiono sprawę wyborów prezydenckich w Starachowicach i wyrażono nadzieję, że obradujący w dniach 6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodne z prawem wydłużenie wieku emerytalnego.
Nie 4 Maj 2014, 6:52
Zdjęć: 48
Rocznica Konstytucji 3 Maja
2014-05-04T06:52:35+02:00
W dniu wczorajszym odbyły się uroczystości 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak zwykle rozpoczęły się one w kościele Wszystkich Świętych uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił proboszcz ksiądz kanonik Marek Janas. Ksiądz proboszcz wygłosił również homilię nawiązującą do Trzeciomajowego Święta. W uroczystościach udział brali przedstawiciele władz miasta i powiatu, młodzież ze starachowickich szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Starachowic. Po Mszy uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Niepodległości gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pod Pomnikiem przemówienia wygłosili: sprawująca urząd prezydenta Bożena Szczypiór i poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. Następnie delegacje władz miasta i powiatu, organizacji kombatanckich, partii politycznych, związków zawodowych i szkół złożyły pod Pomnikiem wiązanki. Uroczystość zakończyła defilada szkolnych oddziałów mundurowych i odśpiewanie Roty. Poczet sztandarowy naszej Komisji Międzyzakładowej stanowili: Andrzej Kępiński, Krzysztof Wojtowicz i Mirosław Górecki. Wiązankę pod Pomnikiem złożyli: Jan Seweryn, Małgorzata Żłobecka i Jadwiga Surama.
Czw 17 Kwi 2014, 6:43
Wielkanoc 2014
2014-04-17T06:43:20+02:00
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim odwiedzającym tę stronę dużo zdrowia, szczęścia i Błogosławieństwa Bożego Zmartwychwstałego Jezusa. Święta, które za kilka dni będziemy obchodzić to pamiątka tego, co wydarzyło się prawie dwa tysiące lat temu. Ukrzyżowany i w następstwie tego zmarły Jezus wbrew wszystkiemu i wszystkim zmartwychwstał. To niepojęte z ludzkiego punktu widzenia zdarzenie dało początek chrześcijaństwu, które rozprzestrzeniło się na cały świat. Niestety dzisiejszy świat zdaje się zapominać o najważniejszym sensie tego zdarzenia czyli o zbawieniu, które się na Krzyżu dokonało. Ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas wszystkim gwarancją, że my też kiedyś zmartwychwstaniemy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy się to stanie. Wiadomo jednak, że będzie to miało związek z końcem świata a ten jak powiedział Jezus nastąpi w takim momencie, w którym nikt się nie będzie tego spodziewał. Ważne jest więc dla nas to abyśmy na ten czas byli przygotowani. Dlatego całe nasze życie powinno być godne i uczciwe. Oczywiście jest trudno osiągnąć ideał i niewielu tak naprawdę go osiąga. Święta Wielkanocne tak jak i Święta Bożego Narodzenia są znakomitą okazją, aby oczyścić się ze złych naleciałości życia codziennego a to już jest coś. Inną stroną Świąt jest okazja do spotkań rodzinnych. To też jest bardzo ważne, chociaż nie najważniejsze, tak jak nie jest najważniejsze, jakie potrawy znajdą się na świątecznym stole. Najważniejsze jest abyśmy nie zapominali, co tak naprawdę świętujemy. Ważne jest abyśmy umieli zachować hierarchię ważności świętowania. Najpierw więc udział we Mszy Świętej w Kościele, później spotkania rodzinne a jeszcze później tak zwany lany poniedziałek. Raz jeszcze życzę wszystkim dużo radości podczas najbliższych dni świątecznych. Wesołych Świąt.Jan Seweryn    
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Tak od czerwca były w zeszłym roku podwyżki średnio 2-3%. Od stycznia była też podwyżka ok 10% inflacyjna. Dziś o 9:45 w wątku Podwyżki
Puknij się w dekielDziś o 8:54 w wątku Podwyżka płacy 2024
Premia świąteczna w PKC. Otrzymaliśmy informację od Zarządy PKC w temacie premii świątecznej. Wysokość premii ...Dziś o 8:09 w wątku Premia świąteczna
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy