Zmień na ciemny motyw
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Czw 6 Lut 2014, 11:33
Komisja Międzyzakładowa
2014-02-06T11:33:48+01:00
W dniu 5 lutego odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto dwie osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w MAN, PKC i Gegenbauer. W MAN na chwilę obecną rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń nie odbywają się gdyż przedstawiciele pracodawcy przybywają na urlopach. "Solidarność" wystąpiła z wnioskiem o pilne spotkanie w tej sprawie. Zdarzają się przypadki nieprzestrzegania porozumienia o rozkładzie czasu pracy. Związek kilkakrotnie interweniował już w tej sprawie, co spowodowało, że nieprawidłowości zostały usunięte, ale niestety wciąż pojawiają się kolejne problemy. W PKC znów panuje bardzo nerwowa atmosfera, bo umowy o pracę są nieprzedłużane zarówno te zawarte z PKC jak i te zawarte poprzez agencję pracy tymczasowej. Ponadto doszło do zwolnienia kilku lub kilkunastu pracowników z długoletnim stażem zawodowym zatrudnionych na umowach stałych. "Solidarność" zwróciła się do Zarządu PKC o natychmiastowe spotkanie w celu uzyskania informacji na temat obecnych redukcji zatrudnienia jak również dalszych zwolnień, ale niestety ma się ono odbyć dopiero w dniu 7 lutego. W miesiącu styczniu z PKC zwolniono 40 osób nie licząc pracowników agencyjnych. W Gegenbauer pracodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przewodniczący poinformował o przebiegu spotkania Gremium informacyjnego, które odbyło się w dniach 29-30 stycznia w Niepołomicach. Następnie zatwierdzono budżet Związku na rok 2014 i podjęto uchwałę o ufundowaniu z okazji Dnia Kobiet upominków dla pań przynależących do NSZZ "Solidarność". Następnie omawiano sprawę wyborów w zakładach, w których działa Komisja Międzyzakładowa.
Wt 4 Lut 2014, 6:53
Zdjęć: 26
Gremium Informacyjne
2014-02-04T06:53:01+01:00
W dniach 29 i 30 stycznia w Niepołomicach odbyło się kolejne spotkanie tak zwanego Gremium Informacyjnego. Gremium informacyjne jest to co półroczne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowników ze zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a a więc: z MAN Starachowice, MAN Sady, MAN Niepołomice i MAN MAC Poznań. W spotkaniach tych biorą również udział przedstawiciele rady pracowników z Monachium z Niemiec a także prezesi i inne osoby z poszczególnych zakładów. Radę Zakładową MAN z Monachium reprezentowali: Athanasios Stimoniaris - wiceprzewodniczący Rady oraz członkowie Rady Kenan Nadir i Hayrettin Gulba. NSZZ "Solidarność" z MAN Starachowice na Gremium reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Podczas dwudniowych obrad omówiono sytuację we wszystkich zakładach MAN-a w tym również tych zlokalizowanych w Niemczech. Poruszono sprawę ujednolicenia dodatkowych świadczeń w zakładach MAN-a takich jak jubileusze, premia od zysku koncernu a także premia świąteczna i pracowniczy program emerytalny. Okazuje się, że część zakładów nie ma niektórych świadczeń przez co ich załogi czują się dyskryminowane i niedoceniane. Dużo kontrowersji budzi podziała premii z zysku koncernu. Przedstawiciele "Solidarności" ze Starachowic postulowali zrównanie tej premii do poziomu premii pracowników niemieckich. Zdecydowano, że problem dodatkowych świadczeń zgłoszony zostanie do najwyższych władz koncernu. Kolejne Spotkanie Gremium odbędzie się w październiku w Starachowicach.
Pt 31 Sty 2014, 11:15
Zdjęć: 42
Odznaczenie honorowych krwiodawców
2014-01-31T11:15:26+01:00
W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie najbardziej aktywnych członków Autonomicznego Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach. Podczas spotkania wręczono odznaczenia nadane przez Polski Czerwony Krzyż (PCK) a także upominki ufundowane przez Komisję Międzyzakładową. Odznaczenia i upominki wręczali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o ilość oddanej krwi jest Dariusz Ryś, który oddał już 71 litrów i 800ml. tego bezcennego leku. Dwa kolejne miejsca zajmują Jarosław Szwagrzyk (29 litrów 740ml) i Waldemar Kowalski (25 litrów i 110ml.). W sumie udekorowano i obdarowano 43 osoby. Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" dział od roku 2007 i zrzesza 119 członków.
2014-01-18T08:48:10+01:00
W dniu 15 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Na początku zebrania przyjęto do Związku trzy osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn poinformował o przebiegu posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" które odbyło się 7 stycznia. Głównym tematem który omawiano na Regionie to wybory związkowe. Niepokojące jest, że w Regionie dochodzi do wypowiadania układów zbiorowych. Tak stało się w kieleckiej firmie Prema i w szpitalu w Końskich. Przewodniczący Regionu poinformował o obradach Komisji Krajowej podczas których zdecydowano o tym, że spotkanie Sztabu Protestacyjnego odbędzie się 16 stycznia w Kielcach. Podjęto także decyzję o wprowadzeniu nowego druku deklaracji członkowskiej. Zarząd Regionu organizuje kolejną edycję konkursu wiedzy o "Solidarności". Kolejnym punktem obrad Komisji Międzyzakładowej była informacja przewodniczącego o sytuacji w firmach w których Komisja działa. W MAN w dalszym ciągu trwają przestoje i szkolenia. W dniu 10 stycznia odbyło się spotkanie związków zawodowych z prezesem Kobrigerem na którym omawiano sprawę podwyżki wynagrodzeń. Prezes zaproponował podwyższenie płacy zasadniczej pracowników fizycznych o 63 złote a ponadto podwyższenie płacy zasadniczej wszystkich pracowników o 1,3% liczonego od grupy zaszeregowania danego pracownika. Związki zawodowe nie przedstawiły swoich propozycji co do podwyżki płac. Uczynią to na kolejnym spotkaniu które ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o podwyżkę płacy w PKC to "Solidarność" wystosowała do Zarządu firmy pismo w tej sprawie. W piśmie tym Związek postuluje podniesienie płacy zasadniczej pracowników gdyż nie była ona podnoszona od kilku lat. Wszelkie dotychczasowe podwyżki lokowane były w premiach czas więc aby wzrosła płaca zasadnicza. Ponadto w PKC trwa przenoszenie do MAN-a tak zwanych centralek. Ograniczana coraz bardziej jest produkcja na "motorach" na szczęście nie dochodzi jeszcze do zwalniania pracowników gdyż ci dla których brakuje pracy przenoszeni są do produkcji wiązek dla DAF-a. Niestety z uruchomieniem tej produkcji są ciągle jakieś problemy. W Gegenbauer w roku bieżącym prawdopodobnie podwyżek nie będzie gdyż w roku ubiegłym podpisano podwyżkę na dwa lata. W dalszej części obrad przewodniczący poinformował o wyborach związkowych. Komisja Międzyzakładowa do przeprowadzenia wyborów powołała Komisję Wyborczą w składzie: Daniel Soja, Jan Dudzic, Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Zdecydowano o podniesieniu niektórych świadczeń statutowych. Podniesiono na świadczenie z tytułu zgonu członka rodziny na 200 zł., z tytułu urodzenia dziecka na 400 zł, z tytułu odejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie emerytalne na 500zł. Poruszono sprawę zapisywania się do Związku osób które dzięki porozumieniu które zostało w ubiegłym roku podpisane dostały umowy na czas nieokreślony. Według przewodniczącego wszystkie te osoby powinny zapisać się do "Solidarności". Zdecydowano o ufundowaniu nagrody dla jednego z laureatów konkursu wiedzy o "Solidarności" którego organizatorem jest Region Świętokrzyski "Solidarności". Na zakończenie przewodniczący poinformował o wizycie wiceprezesa spółki "Solkarta" Andrzeja Rakiela i prezesa firmy Maximum Adama Ślęczki którzy przedstawili bardzo ciekawe propozycje programu emerytalnego do którego mogliby przystępować członkowie zrzeszeni w naszej organizacji związkowej. Już wkrótce otrzymamy odpowiednie materiały informacyjne które zaprezentujemy naszym członkom. Gdy będzie wśród nich zainteresowanie tą sprawą Komisja nawiąże współpracę z firmą Maximum podpisując stosowane umowy.
Wt 31 Gru 2013, 11:49
Nowy Rok 2014
2013-12-31T11:49:30+01:00
Za kilkanaście godzin powitamy nowy rok. Zapewne, jak co roku zastanawiamy się, co nam ten nadchodzący rok przyniesie. Owszem z dużą dozą prawdopodobieństwa pewne sprawy można przewidzieć, ale większość tego, co się w nowym roku wydarzy jest dla nas tajemnicą. Owszem możemy sobie to i owo planować, ale czy uda nam się to zrealizować nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Jest pewne, że w naszym życiu wydarzą się rzeczy dobre i złe, radosne i smutne. Życzmy sobie, aby tych złych i smutnych było jak najmniej. A co się będzie działo na świecie? To dopiero jest wielka niewiadoma! Gdzie wybuchną wojny? Gdzie dojdzie do katastrof, jak wielki będą miały one miały zasięg i ile istnień ludzkich pochłoną tego nawet najnowocześniejsze komputery nie są w stanie wyliczyć. Jeżeli chodzi o nasze związkowe sprawy to rok 2013 był rokiem walki "Solidarności" o prawa pracownicze. Doszło do wielu demonstracji i różnych innych form protestu. Częściowo udało nam się zastopować antypracownicze poczynania rządu, ale niestety wiele z tego, co planowali rządzący zostało wprowadzone jak na przykład podniesienie wieku emerytalnego i elastyczny czas pracy. W zakładach, które swoim działaniem obejmuje nasza Komisji Międzyzakładowa również trwała ciągła walka. Nie przybierała ona szczególnie radykalnych form, bo udawało nam się jakoś z pracodawcami dogadywać, ale faktem jest, że gdyby nie "Solidarność" to nasi pracodawcy posunęliby się znacznie dalej niż to, na co zgodę związków uzyskali. Przed nami rok 2014 który nie będzie dla Związku łatwiejszy niż rok 2013. Kontynuowana będzie walka o przywrócenie dotychczasowych rozwiązań dotyczących czasu pracy i walka z umowami śmieciowymi. W firmach, w których działamy czekają nas negocjacje płacowe i codzienna żmudna praca przy rozwiązywaniu spraw bieżących. Jako pracownicy mamy to szczęście, że we wszystkich trzech firmach działają związki zawodowe i ma się, kto o sprawy pracownicze upominać. Niestety nie wszyscy pracownicy to doceniają gdyż nie wszyscy do "Solidarności" należą. Oczywiste jest, że nie zawsze udaje nam się osiągnąć to, co pracownicy by chcieli, ale nigdzie i nigdy nie jest tak, że ma się to, co by się chciało. Będąc świadomy pracownikiem należy się zastanowić, co by się mogło stracić gdyby związków w firmie nie było. W roku 2014 czekają nas wybory we wszystkich strukturach naszego Związku. Po raz kolejny zachęcam ludzi młodych do kandydowania do komisji wydziałowych i do Komisji Międzyzakładowej. Na zakończenie życzę wszystkim członkom NSZZ "Solidarność", czytelnikom "Wiadomości Związkowych" i wszystkim odwiedzającym tę stronę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2014. Jak co roku życzę także dużo solidarności tej międzyludzkiej, ale i tej "Solidarności" związkowej a także wiary w to, że wspólnie możemy osiągnąć wiele. I co najważniejsze życzę Błogosławieństwa Bożego bo jak mówi Święty Paweł "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?"     Jan Seweryn
Czw 19 Gru 2013, 9:50
Boże Narodzenie 2013
2013-12-19T09:50:14+01:00
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, rodzinnych spotkań, biesiad przy stole i czas prezentów. W polskiej tradycji to także pięknie ubrana choinka, wigilijna wieczerza z jednym pustym nakryciem i łamanie się opłatkiem przy wigilijnym stole. Przed tym wszystkim są jeszcze generalne porządki w domu i świąteczne zakupy. Dobrze jest, gdy wszystkie te zdarzenia dzieją się w odpowiednim czasie i mają odpowiednią hierarchię ważności. Niestety coraz częściej się zdarza, że ludzie zatracają to, co w Świętach Bożego Narodzenia jest najważniejsze. No, bo czyż nie jest tak, że ktoś wpada, jak to się określa w szał zakupów i jeszcze w wigilię a nawet i w Boże Narodzenie gania po sklepach znosząc do domu coraz to nowe torby zakupów. Co najgorsze to niejeden ulegając nachalnej reklamie czyni to za pożyczone w bankach pieniądze pogrążając się w długach. Ktoś inny wpada w szał gotowania i pieczenia a czyni to nie bacząc, że lodówka i wszystkie szafki w kuchni nie są już w stanie pomieścić całej masy placków, sałatek, pieczeni itp. Jest więcej niż pewne, że większość jego kulinarnych wytworów zmarnuje się, bo nikt nie będzie w stanie tego przejeść. Inni znów wpadają w szał goszczenia się i biesiadowania a czynią to z takim zaangażowaniem, że niejeden nie zauważa, że Święta się skończyły i czas iść do pracy. Z tym pójściem do pracy to też jest i taki problem, że niejedne nie jest w stanie tego uczynić, bo tak intensywnie świętował. Wielu jest takich, którzy w tej przedświątecznej i świątecznej pogoni zupełnie zapomina lub nie ma czasu, aby pójść do kościoła! W tej bieganinie, w tym szale niejeden z nas zupełnie zapomina, dlaczego kiedyś postanowiono obchodzić Święta Bożego Narodzenia. A przecież sama nazwa wskazuje, o co chodzi. Przecież w te dni - 24, 25 i 26 grudnia - świętuje się po to, aby uczcić najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, którym jest narodzenie Jezusa Chrystusa - Boga i człowieka w jednej osobie. To właśnie to wydarzenie musi być dla nas najważniejsze. Wszystko inne to tylko większa lub mniejsza otoczka, która może być a równie dobrze może jej nie być. Pamiętajmy o tym, bo jak mówi piękna polska kolęda "Bóg się rodzi …."Wszystkim członkom NSZZ "Solidarność" w MAN Bus, PKC i Gegenbauer, czytelnikom "Wiadomości Związkowych" i wszystkim odwiedzającym tę stronę a także całemu Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu "Solidarność" życzę zdrowych, spokojnych, wesołych spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia. Niech nowonarodzony Pan Jezus nam Błogosławi.Jan Seweryn    
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Mamy okazję mieć swojego posła. Z naszego zakładu. Ale konkurencja jest duża. To dobrze, że ludzie są aktywni. Pe...Dziś o 7:45 w wątku Wybory 23
Wiem, że p. Oktay jest Starachowicach, będę chciał się spotkaćDziś o 6:27 w wątku EXTRA Premia
Za każdą sobotę WDO na plus czy na minus, należy się dodatek. Jeśli pracownik będzie miał godziny na plus należ...Dziś o 6:25 w wątku Elastyczność, porozumienie
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy