Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 1 sierpnia odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej podczas, którego do Związku przyjęto 46 osób. Jak stwierdził przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn utrzymująca się kilku miesięcy wysoka liczba osób wstępujących do "Solidarności" świadczy o tym, że pracownicy mają zaufanie do Związku jak również o tym, że popierają jego działanie. Przewodniczący zaapelował do członków Komisji Międzyzakładowej, aby nadal prowadzili na swoich wydziałach działania, które przekonają do Związku kolejnych pracowników. W dalszej części zebrania omawiano aktualną sytuację w firmie i plany Związku na najbliższy miesiąc. Jak stwierdził przewodniczący w dalszym ciągu nienajlepsze są relacje pomiędzy Związkiem a Zarządem firmy. Zarząd nie współpracuje z "Solidarnością" a jedynie pozoruje współpracę, a na pisma kierowane pod jego adresem odpowiada lakonicznie i wręcz domaga się od Związku podania sposobu rozwiązania zgłaszanych przez Związek problemów. Ostatnio odbyło się dwa spotkania Zarządu ze związkami zawodowymi podczas, których prezes przedstawiał różnego rodzaju dane statystyczne. Niestety prezes negatywnie odniósł się do propozycji Związku dotyczącej podwyżki płac jak również wprowadzenia dodatku stażowego stwierdzając, że płace w firmie nie odbiegają od płac w innych firmach i że nie widzi powodu, aby wyróżniać dodatkiem stażowym pracowników z długoletnim stażem zawodowym. Komisja Międzyzakładowa negatywnie oceniła stanowisko prezesa jak również wyraziła zaniepokojenie zwiększaniem się liczby osób nieprodukcyjnych min. kierowników. Na temat współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy wypowiedział się Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Zbigniew Palacz, który stwierdził między innymi, że prezes nie wykonuje zaleceń, które wpisywane są przez niego do zakładowej książki zaleceń. Tak jak w przypadku Związku tak i z SIP Zarząd nie współpracuje, ale stwarza pozory współpracy. Sprawa niewykonywania zaleceń SIP, braku współpracy z tą instytucją i z "Solidarnością" zgłoszona została do Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z brakiem właściwych relacji pomiędzy Zarządem firmy a SIP i NSZZ "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa przyjęła w tej sprawie stosowane stanowisko. Następnie przewodniczący przedstawił plan obchodów 28 rocznicy powstania "Solidarności". W roku bieżącym rocznica powstania Związku obchodzona będzie w Starachowicach 23 i 31 sierpnia. W dniu 23 sierpnia odbędzie się turniej piłki nożnej w którym udział wezmą drużyny,"Solidarności" z MAN-a, Odlewni Polskich, Constaru i Oświaty. Początek turnieju o godzinie 9.30 na Stadionie Miejskim. Natomiast na godzinę 16.00 zaplanowano festyn rodzinny, podczas, którego odbędzie się losowanie nagród w Loterii zorganizowanej dla swoich członków przez "Solidarność" z MAN-a. Uczestnicy festynu będą bawić się przy muzyce zespołu Crazy Boys. Będą potrawy z grilla i napoje. Dzieci będą mogły pojeździć na koniach. W dniu 31 sierpnia o godzinie 12.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, po której delegacje ze starachowickich zakładów pracy złożą wiązanki pod tablicą upamiętniającą robotników zamordowanych przez komunistów. Zbiórka pocztów sztandarowych o 12.15. Kolejną sprawą omawianą podczas obrad Komisji Międzyzakładowej był wyjazd w dniu 29 sierpnia na organizowaną przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" manifestację w obronie praw pracowniczych. Przewodniczący zaapelował o jak najliczniejszy udział związkowców z MAN podkreślając, że MAN-wska "Solidarność" jest największą organizacją związkową w Starachowicach i jedna z największych w województwie świętokrzyskim, dlatego na manifestacji powinna być licznie reprezentowana. Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej zakończyła dyskusja na różnego rodzaju tematy poruszane przez poszczególnych członków Komisji.
Janseweryn
Pt 1 Sie 2008, 10:10