Zmień na ciemny motyw
Podczas comiesięcznego zebrania Komisji Międzyzakładowej w MAN STAR Trucks & Buses przyjęto do Związku 21 nowych członków. Ponadto omawiana była aktualna sytuacja w firmie a w szczególności współpraca Związku z Zarządem zakładu. Członkowie Komisji negatywnie ocenili tę współpracę a wręcz stwierdzili, że nie ma jej prawie wcale. Za niedopuszczalne uznano niedotrzymywanie przez Zarząd uzgodnionych wcześniej terminów rozwiązywania poszczególnych problemów. Niedobrym zwyczajem stało się, nie odpowiadanie przez Zarząd na pisma kierowane pod jego adresem przez NSZZ "Solidarność" i nie rozwiązywanie problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. Jedną ze sprawą, które uznano za wymagającą natychmiastowego rozwiązania jest sprawa premii w wydziałach autobusowych. Zła organizacja pracy powoduje, że pracownicy tych wydziałów biorą premię w zaniżonej wysokości, co jest dla nich krzywdzące gdyż praca, którą wykonują jest szczególnie uciążliwa. Inną sprawą jest brak współpracy Zarządu z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy. Mając powyższe na uwadze zdecydowano o podjęciu działań, które doprowadzą do zmiany podejścia Zarządu do współpracy z NSZZ "Solidarność" i z Zakładową Inspekcją Pracy. Postanowiono, że w pierwszej kolejności o zaistniałej sytuacji powiadomione zostaną władze koncernu. Następnym krokiem będzie powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy i wejście w spór zbiorowy. W dziale galeria, są dostępne zdjęcia z tego wydarzeniaZapraszamy do oglądania
Janseweryn
Wt 1 Lip 2008, 15:59