Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 27 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego podczas, którego przewodniczący świętokrzyskiej "Solidarności" Waldemar Bartosz przedstawił informację o działalności Zarządu Regionu za okres od 1.07.2006 - 31.03.2008r. W trakcie WZD prze-wodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Maria Sułko przedstawiła informacje o działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres 1.06.2006 - 31.05.2008r. Nad sprawozdaniami nie odbyła się w zasadzie żadna dyskusja a jedynym, którym w tej sprawie zabrał głos był przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach Jan Seweryn, który odniósł się do wypowiedzi Waldemara Bartosza dotyczącej działań związku wobec planów rządu zmian w Kodeksie Pracy i ustawie o emeryturach pomostowych. J. Seweryn stwierdził, że Związek powinien mieć wpływ na kształt ustaw a powinien to osiągać poprzez przedwyborcze kontrakty z partiami politycznymi, które w zamian za poparcie wyborcze powinny w Sejmie dbać o interesy związkowe. Zdaniem J. Seweryn nie do przyjęcia jest udzielanie poparcia bez gwarancji tak jak to było ostatnio z poparciem partii Prawo i Sprawiedliwość. W zamian za to poparcie Związek nic nie otrzymał a wprost przeciwnie PiS opracował bardzo niekorzystną dla pracowników ustawę o emeryturach pomostowych, którą teraz po niewielkich modyfikacjach zamierza wprowadzić Platforma Obywatelska. Drugą sprawą, którą poruszył przewodniczący Seweryn jest mała skuteczność komisji zakładowych, które niejednokrotnie nie są obronić swoich członków przed zwolnieniem gdyż pracodawca nie musi liczyć się z opinią komisji. Cóż z tego, że Związek nie wyrazi zgody na zwolnienie skoro pracodawcy prawnie pozostawia się swobodę, co do decyzji. Inną sprawa jest ochrona działaczy związkowych przed zwolnieniem. W tej sprawie też nie jest dobrze skoro pomimo ochrony działacze ci są jednak zwalniani a swoich praw muszą dochodzić w sądach całymi latami. J. Seweryn wspomniał też o tym, że w roku 1980 "Solidarność" strajkowała o "wolne soboty" a w dniu dzisiejszym trzeba walczyć o "wolne niedziele". W dalszej części WZD dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Regionu, wybrano delegata na Zjazd Krajowy Związku oraz uzupełniono składa Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również kilka stanowisk dotyczących między innymi ustawy o emeryturach pomostowych. Postanowiono wystąpić do Zjazdu Krajowego "Solidarności" o nadanie tytułu "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" księdzu infułatowi Józefowi Wójcikowi z Suchedniowa. Przewodniczący Bartosz poinformował o decyzji Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o przeprowadzeniu w dniu 29 sierpnia br. w Warszawie manifestacji przeciwko rządowym planom zmian w Kodeksie Pracy i niekorzystnym dla pracowników zapisom ustawy o emeryturach pomostowych. W WZD NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego z MAN-a udział brali: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński, Ewa Bańcer i Roman Sobczak. W dziale galeria, są dostępne zdjęcia z tego wydarzeniaZapraszamy do oglądania
Janseweryn
Pt 27 Cze 2008, 19:03
Zdjęcia