Zmień na ciemny motyw
W dniu 15 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Na początku zebrania przyjęto do Związku trzy osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn poinformował o przebiegu posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" które odbyło się 7 stycznia. Głównym tematem który omawiano na Regionie to wybory związkowe. Niepokojące jest, że w Regionie dochodzi do wypowiadania układów zbiorowych. Tak stało się w kieleckiej firmie Prema i w szpitalu w Końskich. Przewodniczący Regionu poinformował o obradach Komisji Krajowej podczas których zdecydowano o tym, że spotkanie Sztabu Protestacyjnego odbędzie się 16 stycznia w Kielcach. Podjęto także decyzję o wprowadzeniu nowego druku deklaracji członkowskiej. Zarząd Regionu organizuje kolejną edycję konkursu wiedzy o "Solidarności". Kolejnym punktem obrad Komisji Międzyzakładowej była informacja przewodniczącego o sytuacji w firmach w których Komisja działa. W MAN w dalszym ciągu trwają przestoje i szkolenia. W dniu 10 stycznia odbyło się spotkanie związków zawodowych z prezesem Kobrigerem na którym omawiano sprawę podwyżki wynagrodzeń. Prezes zaproponował podwyższenie płacy zasadniczej pracowników fizycznych o 63 złote a ponadto podwyższenie płacy zasadniczej wszystkich pracowników o 1,3% liczonego od grupy zaszeregowania danego pracownika. Związki zawodowe nie przedstawiły swoich propozycji co do podwyżki płac. Uczynią to na kolejnym spotkaniu które ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o podwyżkę płacy w PKC to "Solidarność" wystosowała do Zarządu firmy pismo w tej sprawie. W piśmie tym Związek postuluje podniesienie płacy zasadniczej pracowników gdyż nie była ona podnoszona od kilku lat. Wszelkie dotychczasowe podwyżki lokowane były w premiach czas więc aby wzrosła płaca zasadnicza. Ponadto w PKC trwa przenoszenie do MAN-a tak zwanych centralek. Ograniczana coraz bardziej jest produkcja na "motorach" na szczęście nie dochodzi jeszcze do zwalniania pracowników gdyż ci dla których brakuje pracy przenoszeni są do produkcji wiązek dla DAF-a. Niestety z uruchomieniem tej produkcji są ciągle jakieś problemy. W Gegenbauer w roku bieżącym prawdopodobnie podwyżek nie będzie gdyż w roku ubiegłym podpisano podwyżkę na dwa lata. W dalszej części obrad przewodniczący poinformował o wyborach związkowych. Komisja Międzyzakładowa do przeprowadzenia wyborów powołała Komisję Wyborczą w składzie: Daniel Soja, Jan Dudzic, Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Zdecydowano o podniesieniu niektórych świadczeń statutowych. Podniesiono na świadczenie z tytułu zgonu członka rodziny na 200 zł., z tytułu urodzenia dziecka na 400 zł, z tytułu odejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie emerytalne na 500zł. Poruszono sprawę zapisywania się do Związku osób które dzięki porozumieniu które zostało w ubiegłym roku podpisane dostały umowy na czas nieokreślony. Według przewodniczącego wszystkie te osoby powinny zapisać się do "Solidarności". Zdecydowano o ufundowaniu nagrody dla jednego z laureatów konkursu wiedzy o "Solidarności" którego organizatorem jest Region Świętokrzyski "Solidarności". Na zakończenie przewodniczący poinformował o wizycie wiceprezesa spółki "Solkarta" Andrzeja Rakiela i prezesa firmy Maximum Adama Ślęczki którzy przedstawili bardzo ciekawe propozycje programu emerytalnego do którego mogliby przystępować członkowie zrzeszeni w naszej organizacji związkowej. Już wkrótce otrzymamy odpowiednie materiały informacyjne które zaprezentujemy naszym członkom. Gdy będzie wśród nich zainteresowanie tą sprawą Komisja nawiąże współpracę z firmą Maximum podpisując stosowane umowy.
Janseweryn
Sob 18 Sty 2014, 8:48