Zmień na ciemny motyw
25.marca 2024 w MAN Bus odbyło się cykliczne, comiesięczne spotkanie Przedstawicieli Zarządu ze Związkami Zawodowymi działającymi w MAN Bus Starachowice. Na początku spotkania przedstawiony został stan zatrudnienia na koniec lutego i wynosi 2651 pracowników. Fluktuacja w zakładzie wynosi za m-c luty 0,34% (bez odejść na rentę i emeryturę). Do końca lutego przeszkolono 565 pracowników (2169 godzin) z zakresu: BHP, metody rozwiązywania problemów, pierwsza pomoc, szkolenia produkcyjne, 5S itd. Jak informowaliśmy wcześniej premia z zysku za 2023r. zostanie wypłacona z pensją za m-c maj. Potwierdzone zostały dni bez produkcji 2 kwiecień 2024 i 2 maj 2024 (oprócz działu X-CAB, gdzie w te dni pracować będzie około 30 pracowników). Nadal trwa rekrutacja pracowników pod produkcję 11 autobusów. Do końca roku 2024 mają zostać wymienione wszystkie przepustki pracownicze na nowe. 5 kwietnia zakład MAN w Starachowicach odwiedzi Pan Michael Kobriger. Następnie omawiane były tematy z ostatniego spotkania i stopień ich realizacji. Na dziale B95 zgłoszony temat: wgrywanie programu sterowania do auta trwa dłużej niż takt - zostaną wymienione komputery na nowe. Potwierdzona została informacja, iż proces oddania produkcji: rurek, pianek i dachów został wstrzymany. Omawiany był temat hałasu podczas wycinania pianek, zaproponowano zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych. Poprawa wentylacji na dziale 10A, po uruchomieniu przenośnika DUUR. Podniesienie mocowania lamp na takcie 101 - 102 (kolizja podczas ustawiania klapy chłodnicy). Poruszony został temat dewastacji w łazienkach i niedopałki papierosów mimo zakazu palenia. Ustalona została data Pikniku Rodzinnego w MAN na 6 lipca 2024. Test zmiany organizacji ruchu na parkingu przy ulicy 1-go Maja trwa nadal. Poruszone zostały tematy WDO podczas trwania L4, czy pracownik, który został zwolniony rok temu (wziął odprawę) może zostać ponownie przyjęty do pracy, zmiana grupy dodatku technologicznego na dziale L40.
Puchala_wojciech
Wt 26 Mar, 6:28