Zmień na ciemny motyw
Dzisiaj odbyło się spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych z Panią Eweliną Kaczorowską i Panem Piotrem Kaczorowskim reprezentującymi firmę Euro Vig.
Podczas spotkania p. Kaczorowski przedstawił status renegocjacji podpisanego przez Firmę Euro Vig z MAN Bus kontraktu w 2022r. Lokalny Zarząd MAN Bus przychylił się do zmiany wysokości kontraktu co pozwoli na wprowadzenie podwyżek. Zarówno Zarząd Euro Vig jak i MAN w piśmie skierowanym do działu Zakupów MAN w Monachium przedstawił oczekiwania Pracowników wystosowane przez Związki Zawodowe działające przy Euro Vig, podkreślając jak ważne jest osiągnięcie porozumienia płacowego na rok 2024 w celu utrzymania dobrej jakości świadczonych usług przez Firmę Euro Vig. Kolejne spotkanie odbędzie się niezwłocznie po akceptacji przez Dział Zakupów ustaleń w zawartych w przesłanym piśmie.
 
Puchala_wojciech
Wt 19 Mar, 14:18