Zmień na ciemny motyw

Dzisiaj tj 6 marca 2023 odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Kierownikiem Działu HR,Kierownikiem AV, Kierownikiem Działu QG5 i Opiekunem Personalnym z obszarów reworkowych w temacie "Pracownik ds reworku". Podczas spotkania Kierownicy AV i QG5 przedstawili informację dotyczące procesu weryfikacji pierwszego Pracownika ds. reworku. Ze względu na złożoność procesu weryfikacji i dostępność pracowników działu AV ustaliliśmy, że kolejne weryfikacje będą się odbywać w trzy osobowych grupach z jednego z segmentów (dotyczy pracowników segmentów D50, D60 i B90). Dodatkowo każdy z kierowników w w/w obszarach przeprowadzi rozmowy ze swoimi Pracownikami w celu przekazania informacji dotyczącej indywidualnej oceny pod kątem stanowiska ,,Pracownika ds. reworku” i wyjaśnienia zasad na jakich o pracownik może się starać o angaż na to stanowisko. Pani kierownika Działu Personalnego podjęła decyzje o akceptacji przedstawionej formy weryfikacji i wdrożeniu procesu

Puchala_wojciech
Śr 6 Mar, 12:48