Zmień na ciemny motyw
10 stycznia w PKC odbyło się spotkanie w temacie negocjacji płacowych. W spotkaniu uczestniczyli uczestniczyli Pani Dyrektor Ewa Starba Kopciara, Szef produkcji Dawid Tarabasz oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w PKC. Na spotkaniu omawiane były propozycje podwyżek płac po wprowadzeniu korekt zgłoszonych przez Związki. Następnie poruszane były tematy zgłaszane przez Pracowników do Związków Zawodowych. Kolejne spotkanie zostało wstępnie ustalone na przyszły tydzień.
Puchala_wojciech
Czw 11 Sty, 8:56