Zmień na ciemny motyw
4 stycznia odbyło się comiesięczne zebranie Komisji MOZ NSZZ Solidarność w MAN Bus Starachowice. Na początku spotkania przyjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia do Związku nowych członków, tym razem było to 4 osoby. Kolejna uchwała dotyczyła organizacji uroczystego spotkania dla Członków Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Następnie Przewodniczący Komisji Puchała Wojciech przedstawił sytuację w poszczególnych zakładach, których działalnością obejmuje Komisja tj. OKIN, PKC, EURO VIG. Kolejnym tematem była sytuacja w MAN Bus i toczące się rozmowy płacowe. Członkowie Komisji przedstawili swoje propozycje dotyczące podwyżki płac w MAN Bus i odbyła się dyskusja w tym temacie.
Puchala_wojciech
Pt 5 Sty, 10:55