Zmień na ciemny motyw
Zgodnie z art. 1481 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego przysługuje zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli natychmiastowa obecność pracownika jest niezbędna. Zwolnienie przysługuje w wymiarze 2 dni roboczych lub 16 godzin pracy. Pracownik korzystając ze zwolnienia zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia, które jest finansowane przez pracodawcę.
Kodeks pracy nie wprowadza definicji siły wyższej. Natomiast w przepisach prawa cywilnego można odnaleźć odwołania do siły wyższej i na tej podstawie próbować definiować to pojęcie. Orzecznictwo i doktryna powszechnie przyjmują, iż siła wyższa to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne (niezależne od woli np. pracownika bądź pracodawcy), niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec.
Puchala_wojciech
Pt 15 Gru 2023, 12:13