Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 3 listopada odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do „Solidarności” nowych członków. Tym razem przyjęto 16 osób. następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN pracownicy zbojkotowali ankietę (tak zwany Barometr Nastrojów). Pomimo nacisku kierowników ankietę wypełniło zaledwie 28% zatrudnionych. Do bojkotu wezwała „Solidarność”. Miało to na celu pokazanie pracodawcy, że pracownicy są niezadowoleni z propozycji płacowych. Wyrazem niezadowolenia była też pikieta przeprowadzona przez „Solidarność” w dniu 27 października. Przewodniczący stwierdził, że powinno w niej uczestniczyć więcej pracowników, bo przecież podwyżkę płacy chcą dostać wszyscy. W firmie rozpowszechniane są przez kadrę kierowniczą informacje o dużych zwolnieniach pod koniec roku. Niestety nikt oficjalnie tych informacji nie potwierdził. Nie doszła do skutku telekonferencja z prezesem Michaelem Kobrigerem, który miał odnieść się do postulatów płacowych „Solidarności” i przedstawić sytuację w firmie. Telekonferencja przełożona została na 10 listopada. Trwają prace na uaktualnieniem wykazu prac za które płacony jest dodatek szkodliwy. Zastrzeżenia członków Komisji budzi sprawa odejścia od nazwy „dodatek szkodliwy” i zastąpienia jej innym określeniem. W PKC trwają rozmowy płacowe w ramach sporu zbiorowego. Jednak do tej pory nie udało się uzyskać od pracodawcy wiążącego stanowiska w tej sprawie. Wprawdzie prezes Dariusz Abram przyznał, że powinno się docenić płacowo pracowników z dłuższym stażem pracy, ale niestety nie określił jak by to miało wyglądać. Podczas ostatniego spotkania prezes stwierdził, że propozycje płacowe przedstawi swoim przełożonym i dopiero po ich zatwierdzeniu zapozna z nimi „Solidarność”. Odwołane zostało spotkanie, które miało się odbyć 3 listopada i podczas, którego miały być przedstawione zasady podwyżki płac. Powodem odwołania było to, że Zarząd koncernu nie ustosunkował się jeszcze do propozycji prezesa Abrama. Kolejne spotkanie zostało wyznaczone na 10 listopada. Firma wciąż ma problemy z pracownikami pochodzącymi z Ukrainy. Są oni niezdyscyplinowani, co stwarza problemy z wykonaniem zleceń. APLEONA z dniem 30 listopada definitywnie kończy współpracę z MAN w zakresie sprzątania i utrzymania terenów zewnętrznych. Od 1 grudnia sprzątaniem zajmie się firma Okin Services Pl sp z o. o. EURO VIG wciąż nie odpowiedział na postulaty płacowe „Solidarności”, chociaż przewodniczący zwracał się o odpowiedź kilkakrotnie. Pomimo ustalenia wysokość świadczenia świątecznego do chwili obecnej nie zostało w tej sprawie podpisane stosowne porozumienie pomiędzy przedstawicielami pracodawcy, a związkami zawodowymi. Dziwna sytuacja jest z firmą Okin Facelity Sp. z o. o., która wygrała przetarg na obsługę MAN-a w zakresie sprzątania. Otóż firma ta utworzyła tak zwaną spółkę córkę Okin Services Pl sp z o. o. która tę usługę będzie wykonywać. Spółka ta przejmie od spółki matki pracowników, których ta przejmie ich wcześniej od APLEONA. W dalszej części zebrania przewodniczący poinformował, że w dniu 17 listopada w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Marsz godności”. Postulatami manifestacji są: zahamowanie wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, podwyżka płac w sferze budżetowej i wprowadzenie emerytur stażowych. Trwają zapisy chętnych do udziału w tej manifestacji. Komisja podjęła uchwałę, o wydaniu członkom NSZZ „Solidarność” bonów Sodexo. Wartość bonów, które związkowcy otrzymają, uzależniona jest od stażu związkowego. Bony będą wydawane przed Świętami Bożego Narodzenia. Są duże problemy z kartami rabatowymi ORLEN-u. Z informacji uzyskanych w Regionie wynika, że są małe szanse, aby w najbliższym czasie karty te się pojawiły. Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Starachowickie ślady Solidarności”. Laureaci konkursu otrzymali wieże firmy Blaupunkt i Philips. Zbliża się Święto Niepodległości. Jak co roku w jego obchodach będą uczestniczyć członkowie „Solidarności”. Przedstawiciele Komisji złożą wiązankę pod Pomnikiem Niepodległości. Dzięki staraniom „Solidarności” członek Rady Nadzorczej MAN, Mariusz Dzwonek, został oddelegowany na pełny etat, aby się sprawami Rady zajmować.      
 

Janseweryn
Pt 4 Lis 2022, 11:06
Zdjęcia